נכלי רצח בים – 1880

אמעריקא.

(נכלי רצח). המ"ע מודיעים משערוריה נוראה הנעשה בפערו. אנית איבה Loa אשר להצילים בחנותה על יד סאן לארענזא הביט אחד ממלחיה מרחוק אניה קטנה תפרש נס ותרוץ בחפזה באופן מוזר מאד; חיש מהר הורידו שתי סירות קטנות מהאניה ורדפו אחריה וישיגוה, אך תופשי משוטה נמלטו על נפשם בקפצם במים וישוטו עד החוף.

בהאניה הזאת חשבו למצוא כלי מלחמה להפערוביאנער אך לשמחת לבבם מצאוה צרכי אוכל נפש על כל גדותיה, ויעטו אל השלל וימהרו להביאה אל אניותם. ויהי בהריקם את השלל אל האניה הגדולה, ושק גדול מלא תפוחי אדמה בין השקים, וכהעלותם את השק הזה עוד טרם הביאוהו אל גג האניה וקול גדול נשמע כקול רעם בגלגל והאניה התפוצצה לרסיסים. כי חומר השריפה (דינאמיט) טמון בחבו, ומהשני מאות א"ח נצולו רק שלשים אשר צלחה להם לשוט במים עד בוא עזרתם מאניות בריטאניא ואיטאליא החונים שמה. כה צלחה להפערוביאנער להוריד מצולה אנית איבתם ואתה מבחר אניה.

לעומתם הצילים גם המה יעשו מעשיהם זר מעשיהם; בנפול אנשי מנגדם שבי בידם יהרגום ולא יחמולו, ופצועי אויביהם יקברו חיים או ידקרום ברמחותיהם. תסמר שערות ראשנו בקראינו יום יום מאכזריות רצח הנעשה במלחמה הזאת, וממשלתנו כממשלות אייראפא עוד תעמודנה מנגד ואף לא תרמוזנה באצבע אל הנלחמים הפראים ההם.


"המגיד", שנה עשרים וארבע, מס' 47, 1 בדצמבר 1880, עמ' 6. באתר עיתונות יהודית היסטורית.

מודעות פרסומת