אניה מלאה נפט נשרפה כליל – 1888

ידיעות שונות.

[…]

– בקרבת חוף יון היתה בימים האלה תבערה גדולה. אניה מלאה נפט אשר הלכה מבאטום נשרפה כליל על פני הים. היום היה חם מאד וקרני השמש להטו את הנפט בתוך החבית ויתפוצץ וינפץ את החביות. הנפט הנשפך נפל גם אל התנור אשר היתה בו אש, ובין רגע נהפכה כל האניה כולה ופני הים מסביבה ללהבת אש. רב החובלים ואנשיו הצילו את נפשם בעמל רב.


"המליץ", שנה עשרים ושמונה, מס' 199, 26 בספטמבר 1888, עמ' 7. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.

מודעות פרסומת

אניה טעונה נפט ירדה במצולות – 1897

קאנסטאנטינאפיל.

ברביעי א' דר"ח תמוז קרה אסון לא רחוק מחוף עיר הבירה. אנית הקטור האשכנזית ראיענבאנק אשר באה מבאַטום טעונה נפט והולכת להאַמבורג, סרה על חוף העיר הבירה ותעמוד ארבע שעות ובתחלה לצאת לדרכה והים סוער למאד נדחפה בכח גדול עד אנית הקטור האשכנזית בערטהאלד אשר עמדה לא רחוק ממנה, ויתפוצץ היורה וגם האניה ראינבאנק נשברה שבר גדול ותמלא מים, ובמשך רבע שעה ירדה במצולות. אחד ועשרים אנשים נמצאו באניה הזאת ולא נצולו רק שבעה מהם, (בהם רב החובל ושלישו וחמשה מלחים) ויתרם נטבעו. גם שני מלחים מאניה קטנה אשר שולחה מאנית המלחמה האוסטרית אשר במבא הבאספהארוס, להציל את הנטבעים, נטבעו, כי נהפכה האניה הקטנה בסערה.

אנית הקטור ראינבאנק והסחורה אשר הובילה היו מובטחים באחד בתי הבאנק, בסך שני מילליאן מארק, אך הנזק רב וגדול מסך הזה.


"חבצלת", שנה עשרים ושבע, מס' 41, 16 ביולי 1897, עמ' 4. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.

אניה בוערת – 1888

חדשות

(אניה בוערת) מחוף העיר קאלאיס מודיעים כי ביום 18 לח"ז התיצבה שם אניה נושאת נאפטא להוליך פילאדעלפי', בליל ההיא טרם תסע לדרכה בקרוה שני מלחים, את כיור האש ומכונותיו, ואת אוצר הנאפטא; ואך עלו משם ויצאו אל החוף פתאום עלתה תמרת אשר ויתאבכו גאות להבה מבטן האניה. האש התאחזה באוצר הנאפט וכרגע נעקר התורן ומפרשיו ועמם כל כלי מעשה ברזל במשקל חמש מאות ככר ויפלו על אניה האחרת אשר על ידה, ותקיא האניה מקרבה זרמי אש אשר התפוצצו כבני רשף בתוך העיר בקול רעש חזק, עד כי נשמע הקול בבולאָננא ודאָווער הקרובות, מספר האנשים אשר הלכו עם האניה 30 איש עם שר הצבא, תשע מהם התהלכו על החוף בעת האסון, שני חובלים ושני מלחים מתו כרגע בהתפרק אבריהם לגזרים ולנתחים, שמונה מלחים התעוררו משנתם ערומים ויקפצו לתוך הים וימלטו ויתרם אכלה אש, והאניה גם היא נחלקה לשני חלקים, אוצר המזון והשמן בער באש כל הלילה, וחלק הראשון שבו המכונה נשארה קימת, כמו שער בנפש הנבונים אשר בקרו את הפגרים כי רב חובל אחד הי' אשם בדבר כי בא לאוצר הנאפט ויצית את הציגאר ובהריח הנאפטא את האש נצחה לאין מכבה.


"קול מחזיקי הדת", שנה חמישית, מס' 3, 25 באוקטובר 1888, עמ' 7. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.

אניה נושאת תיבות גאז נשרפה בסאלוניק – 1885

חדשות שונות.

[…]

אנית אוסטריא מערקוריא באה מאמעריקא לסאלאניק בימים הראשונים לירח אפריל ותביא אל העיר הזאת עשרים אלף תיבות גאז, ועד התשיעי לירח ההוא שלחה העירה כתשע אלף, ואחד עשר אלף תיבות נשארו עליה, ותפרץ אש בליל התשיעי ותשרף האניה וכל אשר בקרבה עד היסוד, ובהיות האניה קרובה לחוף הים אחז האש גם בבתי אוצר המכס, ואם כי מהרו להוציא משם סחורות רבות, נשארו עוד רבות מאד והנזק רב מאד, ורובו נוגע לסוחרים מבני עמנו.


"חבצלת", שנה חמש עשרה, מס' 28, 30 באפריל 1885, עמ' 7. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.

[גאז – נפט]

אנית קיטור המיוחדה להובלת נפט – 1886

Batum_(Veidenbaum_guide).jpg

נמל בַּטוּם, 1888. המקור: ויקישיתוף

מכתבי סופרים.

[…]

ובנוגע לההובאה (אימפארט) בנמל אדעססא יותר מכל תצטיין הובאת הנפט מקוקז שהולכת ומתרבה עד בלתי חק על פי אופנים שונים. זה לא כביר חדש היה לראות עגלות הקטור עשויות כעין חביות ומסוגלות למלאותן – בנפט, ועתה תבאנה גם אניות קטור מסוגלות לדבר הזה, ובעבורן נוסדה על החוף גם תחנה מיוחדה עם אגן גדול ורחב ידים ששם יוצק הנפט מהאניות במשך איזה שעות דרך צנורות ומכונות. האניה „סוויעט“ ממין הזה עשתה במשך שני חדשים שש נסיעות מקוקז לאדעססא ותביא הנה 650,000 פוד נפט. מובן מאליו כי הובאה כזאת הוזילה את מחיר הנפט עד מאד, ועתה הנפט הפשוט ימכר פה 30 קאפ' כל הין, מחיר לא נשמע כמוה! גם עניני החברה הרוסית למוצא הנפט המאושרה מהממשלה תחת פירמא מיראזאוו עט קאמפ. טובים מאד. שטרות החברה נמכרו כעת על סכום 1.200.000 רו"כ, ומחיר כל האקציות יגיע עד 2.400.000 רו"כ.

[…]


מסחר אדעססא בשנת 1886.

ה

שוק הנפט הרוסי.

בשנת 1885 הובא לאדעססא נפט בערך 1,200,000 פוד, ובשנת 1886 סכום הנפט שהובא לאדעססא הגיע עד 2,500,000 פוד, נמצא – 1,300,000 פוד יותר מדאשתקד. בעד התרבות ההובאה הזאת חייבי תודה אנחנו לחברת האניות הרוסית, אשר הכינה בראשית השנה שעברה אנית הקיטור „סוויעט“ המיוחדה והמסוגלה להובלת הנפט מחופי קוקז לעירנו. עתה נגמרה עוד אניה שנית ממין הזה, ובל"ס תגדל הובאת הנפט לעירנו כפלים, אם רק איזה מפריעים אשר לא יכולנו לראות אותם מראש לא יתיצבו בדרך לנגדן.

האניה „סוויעט“ תצטיין במהירות מהלכה ובכח מכונותיה. כי במשך 48 שעות תדלה אל קרבה בחוף באטום 100,000 פוד נפט, ובשלשה ימים ושלשה לילות תמציא את משאה לחוף אדעססא, ופה תריק את כל משאה אל מקוה-הנפט אשר לחברת האניות הרוסית במשך 36 שעות. מלבד זאת ישארו כעת בכיס  סוחרי הנפט כל ההוצאות על החביות אשר לפנים הוביאו בתוכן את הנפט מבאטום לאדעססא, ובגלל זאת הוזל הנפט בשנה שעברה במדה מרובה.

בשנת 1885 מחיר כל פוד נפט היה בעת הזול 85 קאפ. בחביות, ובעת היוקר הגיע גם עד 1 רו"כ שלם, תחת אשר בשנת 1886 מחיר הנפט היה 85-57 קאפ, ובחודש מאי שבו יתמעט המסחר בנפט עד – 43 קאפ. כל פוד מן הנפט שהובא לכאן בשנה שעברה 400,000 פוד נמסכו בחביות וישארו לצורך אדעססא בעצמה ובנותר 2,100,000 פוד מלאו עגלות ברזל המיוחדות לזה ויובילוהו לפנים ארצנו ולחו"ל.

[…]

והנה זה שנים אחדות החלו לעיין בדבר הכנת צינורת רחבים אשר יעברו לרוחב כל גוף הקוקז ויאחדו את העיר באקו העומדת על חוף הים הכספי עם איזה מחופי הים השחור, פאטי או באטום, בכדי להמציא את הנפט מבאקו לחוף ים השחור דרך הצינורות בכוח מכונות.

[…]

לפי החשבון אשר ראינו לעיל תוכל האניה „סוויעט“ להביא לאירופא 100,000 פוד נפט פעמים בחדש. תמול ביום 22 ינואר באה הלום מלונדון האניה השנית של חברת האניות הרוסית „לוטש“, המסוגלה גם כן למזג הנפט, ועוד יתרון לה על האניה „סוויעט“, כי היא נערכה באופן אשר באפס נפט תצלח גם כן להובלת סחורות ממינים אחרים, מה שאין כן בהאניה „סוויעט“ המסוגלה רק להובלת הנפט ולא יותר. האניה „לוטש“ תכיל בקרבה גם כן בערך 100,000 פוד נפט ובמהירות מהלכה לא נופלת היא מהאניה „סוויעט“. נמצא כי באמצעות שתי האניות האלה תוכל חברת האניות הרוסית להוציא לאירופא 100,000 פוד נפט מדי שבוע שבוע או יותר מן חמש מילליאן פוד מדי שנה בשנה. ובהכנת הצנורות הנזכרות לעיל אין כל ספק כי חברת האניות תרחיב את עבודתה כפלים לאושר סחר ארצנו על חשבון סחר הנפט האמריקאני, אשר יגרש כולו מארצות העולם הישן.

[…]


"היום", שנה ראשונה, מס' 43, 4 באפריל 1886, עמ' 1; שנה שניה, מס' 24, 10 בפברואר 1887, עמ' 2. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.