עופל מאיר נבנה בהאַנסטהאָלם – 1890

ידיעות שונות.

450px-Hanstholm_lighthouse_01

המגדלור בהנסטולם. המקור: ויקישיתוף

[…]

מאור העלעקטרי ירחיב יום יום פעולתו וזה לא כביר נבנה בהאַנסטהאָלם עופל מאיר (לייכֿטטהורם, מאיאק) על חוף הים, להאיר מחשכי הלילה לספינות, אשר גבהו 65 מעטר (קרוב 90 ארשין, 30 סאזשען) וברק נגהו שוה לאור שני מילליאָן נרות של סטעארין, ואורו יתפשט עד 35 מיל אנגלי (60 וויערסט) מסביב, רק מאור מגדל מגדל עופל בפאריז עצום מאורו של עופל האנסטהאָלם. שתי מכונות מכינות מזון לעשישיות של עופל המאיר הזה. לדברי מה"ע נגהו מושך אליו אלפי צפרים אשר ירוצו אל חלונותיו וירוצצו את גלגלתם ויפלו חללים על הארץ.


"המליץ", שנה שלושים, מס' 5, 19 בינואר 1890, עמ' 3. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.

מודעות פרסומת

האניה המאירה לעוברי ים – 1886

על חוף אנגליה המזרחי נסו לפני שמונה חדשים לחבר ע"י טעלעפאן את האניה המאירה לעוברי ים אשר עמדה על עוגנה במרחק עשר פרסאות אנגליות, עם היבשה, ולתכלית זאת קשרו בה קצה החבל הנמשך תחת המים וקצהו השני היה בוואלטאן-אנ-דע-נעז [Walton-on-the-naze]. על שני הקצוות עמדו שני אנשים וישוחחו איש את רעהו. במשך ירח ימים הודיעה האניה אל האיש העומד על החוף ע"ד מצב האויר על פני המים וע"ד האניות העוברות על פניה. מלבד התועלת הגדולה אשר תביא ההמצאה הזאת לסחר הארצות ע"י אשר ידעו בעלי האניות כי אניותיהן הולכות וקרבות, עוד תוכל להיות לעזר לאניות החשבות להשבר בעת אשר הים הולך וסוער.


"היום", מס' 19, 5 במרץ 1886, עמ' 4. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.


אניות מאירות – 1872

ELLIOT(1875)_p273_-_Plate_XXXI._Swedish_light-ship

אנית מגדלור שבדית, 1875. המקור: ויקישיתוף

לאנדאן. בעקב האניות הרבות אשר ירדו במצולות הימים וכל אשר עליהן בימים האחרונים האלה, הציע הקאנטרע-אדמיראל גובראנע בלונדון כי כל עוברי ארחות ימים ישאו אתם באניותיהם את עצי „דראבען“ הקלות מאד על פני המים, אשר על ידי העצים האלה נצולו רבים מבני חיל אניות בריטאניה במלחמת קרים. מלבד זאת הציע להקים אניות מאירות באיזה מקומות על הנארד-זעע ועל הקאנאל, אשר עוברי ארחות הימים האלה יראו אותות הזהירה מעל האניות המאירות וידעו להזהר לבלי לכת הלאה נגד הסכנה המרחפת שם ושם. מהאניות המאירות האלה יומשך קווי טעלגראף אל היבשה, והיה כי יראו העומדים על המשמר איזה אניה לוחמת עם גלי הים, יוכלו להודיע אל היבשה להחיש עזרה אל האניה הסוערה.


"הלבנון", שנה תשיעית, מס' 18, 25 בדצמבר 1872, עמ' 144. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.