צי השאך הפרסי – 1889

images

"פרספוליס", אניית הצי הפרסי. המקור: navypedia.org

בחצר השאך בטעהעראן

(מכתבי נוסע)

[…]

השאך עסק זמן ידוע בעריכת שלש לגיונים הנקראים „לגיוני הקוזקים“, אשר בכל יום למדו את משטרי הצבא לעיניו. כאשר שלחו אוסטריא ואשכנז את פקידיהן ומורי צבאות החיל אשר להן, הביט השאך בעינים פקוחות על ארח למודם ויחקור, היטב את דרך המורים החדשים. לפני העת ההיא ואחריה נראתה היטב השפעת אנגליה על החצר ועל הממלכה. בעזרת ההשפעה הזאת שם נאסר עדדין אל לבו לבנות צי פרסי, ואם כי כל הצי הנהו אך אנית-תרן אחת, בכל זאת הוקם בפרס מיניסטריום מיוחד של חיל הים או כמו שנקראו שם דערוא בעג (שר של ים). הצי הנבנה זה מקרוב באנגליא בעד השאך מורכב משתי אניות קיטור: האחת הגדולה „פערזעפאליס“ איתן מצבו תמיד על עוגנו בכתף ים פרס, והשני קטן ממנו „פוזא“ נמצא במוהמר. מחיר בנינם רב מאד ועל כלכלתם לבד קצובים מאתים אלף פראנק לשנה. עמל עבודת הצי הזה כמהו כאין מול העמל והטרח אשר עמס על מושל פרס בדרך המלך והדיפלומטיה  סיר דרימונד וואלף, ציר אנגליה, ולא שעת מנוחה אחת גזלו הטרדות האלה מן השאך.

[…]

א.ד. פֿינקעל.


"הצפירה", שנה שש עשרה, מס' 112, 2 ביוני 1889, עמ' 3. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.

מודעות פרסומת