המלחמה בשודדי הים האדום – 1902

טלגרמות.

[…]

רומא. – בדבר שאלת שודדי הים בים סוף נעשתה בין ממשלת טורקיא ואיטליא פשרה כזו: כל אניות השודדים אשר על יד האי מידי תהרסנה או תמסרנה למפקד האניה האיטלקית „ארנאנע“. ממשלת טורקיה מתחיבת ליסר קשה את השודדים שהם נתיניה. את השודדים שהראה עליהם מפקד „ארנאנע“ ילידי המושבה האיטלקית עטרירעא תסגיר ממשלת טורקיה במאסאווא במשך שני חדשים. בעתיד ירדפו את השודדים בעזמה יותר רבה. ומשפחותיהם של שני המלחים שנפלו במלחמה על האי מידי תשלם ממשלת תורקיה 15,000 פֿראנק. לנתיני איטליה שסבלו היזק בהמושבה עריטרעא נקצב סכום של 19,600 טאלער. לאניות התרן, הבאות מעריטרעא תתן ממשלת טורקיה מעתה זכיות כאותן שתשתמשנה בהן האניות של הממלכות הידידות ביותר.

לרגלי הפשרה הזאת צותה ממשלת איטליה למפקד האניה „ארנאנע“ לקנות ביחד עם הרשות המקומית תחבולות להוציא את תנאי הפשרה לפעולות, ובאשר ימלאו אחריהם אז תשובנה האניה „ארנאנע“ ויתר האניות ביחד עם אניות השודדים שתפשו למאססאווא.

קונסטנטינופול.  – […]  לרגלי העובדא, כי אניות התותח שנשלחו לים סוף להלחם עם שודדי הים לא יכלו לזוז ממקום עמדתן בהדרדנילים והאניה „אידרה מאסהוססע“ נשברה על יד חופי סוריה ולא עצרה כח ללכת הלאה צוה השער העליון על שר הים לתקן חיש את בדקי האניות ולהכשירן לתעודתן ושתהיינה מזוינות היטב ונכונות להפליג הימה, כי ממשלת טורקיה התחיבה לאיטליא לפנות את הים-סוף משודדי-הים כליל.


"המליץ", שנה ארבעים ושתים, מס' 238, 13 בנובמבר 1902, עמ' 3; מס' 251, 28 בנובמבר 1902, עמ' 3. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.

 

תלגרמות של הצפירה

קונסטנטינופול 26 אקט (8 נאוועמ'). הצי תוגרי הנמצא בים האדום (ים סוף) הוא קצר אונים משים קץ למעשי השודדים בים. אל המיניסטריום של צבאות הים נשלחה פקודה לזיין ולשלוח אל הים האדום עד ארבע אניות מלחמה.

קונסטנטינופול 29 אקט' (11 נאוועמ'). ציר ממשלת יון ברומי קבל פקודה מאת ממשלת תוגרמה לפשר את הסכסוך עם איטליא בדבר שודדי הים. ממשלת איטליא דורשת, כי יכירו זכות דגל הצי האיטלקי בים תוגרמה.

רומי 4 (17) נאוועמבר. מחודיידא מודיעים, כי לשר הצי האיטלקי ארגון נמסר כסף תשלומי הנזק בעד משפחות המלחים שנרצחו בידי שודדי הים האדום. אניות השודדים נהרסו. גם קבל ארגון דמי תשלומי הנזק אשר הסבו שודדי הים במעשי החמס שעשו באי דאלאק ובעד המסים אשר לקחו בחזקה מן האניות שבאו מעריטרעא. ארגון שב עם הצי למאססוא.

קונסטנטינופול 13 (26) נאוועמבער. ממשלת תוגרמה נתנה צו לשר של ים, להיות אניות מוכנות ועומדות תמיד כנגד שודדי הים האדום, יען כי הממשלת תוגרמא קבלה עליה בפני ממשלת איטליא לנקות את הים האדום מן השודדים.

קונסטנטינופול 28 נאוועמבר (11 דצממבר). עפ"י עצת הממונה על המבצרים בתימן, עבדולא-פחא, מיסדת תוגרמא נמל בין באב-על-מענדעס ובין קונפידק, למען הפריע בעד שודדי הים האדום מעשה חמס ושוד במקומות ההם.


"הצפירה", שנה עשרים ותשע, מס' 236, 9 בנובמבר 1902, עמ' 3; מס' 239, 12 בנובמבר 1902, עמ' 3-4; מס' 244, 18 בנובמבר 1902, עמ' 4; מס' 252, 27 בנובמבר 1902, עמ' 3; מס' 265, 12 בדצמבר, 1902, עמ'  3. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.

מודעות פרסומת

חנוכת צי איטאלקי – 1891

Sicilia_NH_88678

 אנית המגן "סיציליא". המקור: ויקישיתוף

חנוכת צי איטאלקי.

ומרום קץ החגים והשמחות בויניציא יהיה חג חנוכת אנית המגן האיטאלקית החדשה „סיציליא“, ואותו יחוגו גם הפקידים האנגלים. ה„סיציליא“ נבנתה בבית המלאכה לאניות באיטליא. עבודתה ארכה שש שנים והוצאות בנינה עלו לסך 25 מיליונים לירא. האניה הזאת היא סמוכה למעלתה אל האניה „המלך הומברט“ (רֶע אומברט) הגדולה בכל אניות המלחמה בארצות תבל והיא הורדה הימה בניאפול בש' 1888. אחרי האניה החדשה תבוא „סרדננא“ והיא הורדה הימה בספעצציא בש' 1890. ומלבד שלש אלה עוד שבע אניות מגן גדולות מאד לאיטליא והן: „דוילרו“, „דנדולו“, „איטליא“, „ליפאנטו“, „לוירא“, „דוריא“, „מורוסיני“.


"הצפירה", שנה שמונה עשרה, מס' 143, 10 ביולי 1891, עמ' 1. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.