אנית המגדל החדשה "קראָנפרינץ רודאָלף" – 1887

Schiff_sms_kronprinz_erzh_rudolf

אנית-הצריח "קְרוֹנְפְּרִינְץ אֶרְצֶרְצוּג רוּדוֹלְף". המקור: ויקישיתוף

התלגרמות האחרונות

(אחרי חתימת הגליון)

[….]

פאָלא, 24 יוני (6 יולי) היום הורידו המימה את אנית המגדל „קראָנפרינץ רודאָלף“ לעיני הקיסר והנסיכים הגדולים קארל-לודוויג ופערדינאנד והנסיכה הגדולה מאריא-טהערעזיא אשר באה למלא מקום הקיסרית ולעמוד על הדוכן בהנתן שֵם לאניה. בענות הקיסר על דברי שר האניות שטערנעק, הוכיח עד כמה גדול ערך החגיגה הזאת לאניות המלחמה אשר לאויסטריה, ויאמר: „מי יתן ואנית המגדל החדשה הזאת תהיה גם היא לנו לברכה, ואם מלחמה תהיה לנו, אם יגזור ה', אז תנחיל אותנו גם היא כבוד ועוז נוסף על הכבוד והעוז אשר הנחילו אותנו אניותינו עד כה“. במכתב התעודה אשר נתן הקיסר על יד שטערנעק יביע את רגלי שמחתו ואת הכבוד אשר ירחש לכל אניות המלחמה אשר לאויסטריה.


"היום", שנה שניה, מסס' 138, 7 ביולי 1887, עמ' 3. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.

מודעות פרסומת