מלחמת הצי הרוסי בצ'רקסים – 1860

קויקאז

מחוז אבחאזיא. השר גענעראל מאיאר קארגאנאיוו עשה דרכו דרך ים לתור את הארץ לאורך שפת דזיגעט ואוביך למען תפוש את האניות הנושאות סחורה האסורה, ולהשבית את החנויות אשר הקימו יושבי ההרים אויבינו על החוף.

ויצא עם שתי אניות קיטור אשר שם האחת אדאַוו (הנחש המחנק) ושם השני וויעפר (חזיר מיער), ולהנה קשורות עוד צנות מעיר אזאָב, ועליהן 240 מורים בקנה השרפה, גם שלש מכונות למלאכת מעשה הראַקעטין, ביום 17 אפריל הקריב לבוא אל גבנון מיצר אדלער, הקרוב לכפר משכן משפחה דזיגעטית היא משפחת ארידבאַי הצוררת לנו, והיא בגוד בגדה בנו עוד לפני מלחמת הקדם, וגם עוד בימים מקרוב שלחה בעולתה ידיה, אשר על כן צוה הגענעראל לכונן מחי קבלו מהאניות אל הכפרים, אז נהרסו בתים רבים ויושביהם התנזקו נזק רב, והמה הפנו ערף וימלטו ההרה, ויורו המורים וישחיתו שם אניה אחת רוכלת סחר אסור, אשר משו אותה היושבים בארץ אל היבשה.

ויוסף הגענעראל ללכת הלוך ונסוע צפונה ויוסף להשחית ברשפי מחי קבלו אניה אחת אצל אשד נהר חאסטא בים, ואניה שניה על אשדות נחל לופסטע בארץ האויביכים וישרפו שם את החנויות הערוכות שם על החוף ואחרי כן  פנה אל מחוז וואָרדאנע מקום נושב והומה מאדם רב בכל החוף הזה, וימצאו שם על אשד הנהר סיופסע אניה מצומדת אל העוגן (אנקער) התקוע, ויושבי ההרים התגודדו על החוף להצילה מרעתה וימלאו ידיהם בקנה הרובה, אז שלח הגענעראל ארבעה צנות של עיר אזאב תחת פקודת גענעראל גובערנאטאָר בגובערנא קוטאייסק פאדפולקאָווניק קוזמינסקי, ובכל צנה עלו עשרים רובים וגם ראקעטין לקחו עמם, ואניות-משוט אלה דרכו עוז ותגשנה אל החוף ואחרי כי התמלטו כדורי קנה רובה, משני המחנות חליפות, קם שר המאה זיגאָרין וידלג על האניה וארבעה קאזאקען עמו ויכרות את חבל העוגן ויתפוש את האניה, מצבאינו מת אחד, ואונטער אפֿצער אחד נפצע, ואחרי כן שבו האניות אל עיר סוחוס ויביאו אתם את האניה אשר תפשו. (מודיעים מס"ט פ"ב נו' 115)

[שמואל יוסף פין]


"הכרמל", שנה ראשונה, מס' 1, 20 ביוני 1860, עמ' 4-3. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.

מודעות פרסומת