אסירי מלכות ברחו מהאניה "תמר" – 1885

Troopshiptamar

מובלת הגייסות אה"מ "תמר" בנמל מלטה, 1882. המקור: ויקישיתוף

חדשות שונות.

[…]

בעשירי לירח החולף עברה אנית המלחמה הבריטית תמר על חוף מאלטא. היא באה מאוסטרליא ועליה רבים מאסירי המלוכה אשר שולחו משם לבריטניא לבתי האסור השונים. ויהי בהשליך רב החובל את עגון האניה, ומאנשי העיר עלו עליה למכור מזון ומשקה, קנו האסירים יין וישתו לשכרה, ויקפצו הימה לשוט ולהמלט היבשה, מהם אחזו סכינים בידם ויפחידו בהם את חובלי האניה אשר שטו ורדפו אחריהם, בכל זאת נתפשו אחדים מהם עוד בהיותם בים, ויתרם בעלות היבשה ויובאו אל האניה, שמה הקימו שאון גדול וישברו דלתות וחלוני החדרים, ובעמל רב מאד הצליח לחובלי האניה לאסרם בכבלי ברזל ולהביאם אל אחד החדרים.


"חבצלת", שנה חמש עשרה, מס' 26, 16 באפריל 1885, עמ' 6. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.

מודעות פרסומת

אנית הקטור "אלכסנדר III" שקעה בקרקע – 1901

ניז'ני-נאווגאראד. – אנית הקטור הגדולה לנוסעים של זארובין „אלכסנדר III“ יצאה ממקום מהלך הנהר התמידי ותבוא אל החוף ששטפוהו המים ותשקע בקרקע. האניה נזוקה. להורידה מהחוף יהי' קשה. להנוסעים לא קרה כל אסון. חברת האניות „נעדעז'דא“ תשתמש עוד באניות-קטור שכבר בלו מזקן וסכנה מרחפת על ראש הנוסע בהן. ע"פ פקודת המפקחים מטעם הרשות על מהלך האניות תתכונן מועצה שתבקר את האניות ההן.


"המליץ", שנה ארבעים ואחת, מס' 91, 9 במאי 1901, עמ' 3. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.