רשימת הכתבות והידיעות העיתונאיות

 1. 800px-Passage_de_l'équateurטקס חציית קו המשווה / 1862
 2. עגלות קיטור מתחת למים / 1897
 3. סופה המר של אנית הקיטור „לאָנדאָן“ / 1866
 4. התנין הגדול אשר בים הגדול / 1860
 5. הצולל / 1874
 6. הדאָק הגדול אשר לממשלת ארצות אשכנז / 1875
 7. ציד הפנינים על האי ציילאָן / 1862
 8. אנית קיטור הגדולה מכל הנודעות עד כה / 1857
 9. ענינים מפליאים: צידת הספוגים / 1865
 10. שודדי הים בלאבראדאָר / 1878
 11. אנית מפץ השטה מתחת למים / 1897
 12. החוטפים / 1898
 13. 800px-Egyptian_and_Turkish_Fleet_at_Alexandria._(1841)_-_TIMEAאבני נגף לאניות אצל אלכסנדריא / 1863
 14. האניה הרוסית "ציכאצ'וב" טובעת על חוף יפו / 1891
 15. המקרה הנורא אשר קרה לאניה „גאָלדן גייט“ / 1862
 16. משפט אוכלי אדם באניה „מיגנאָנעט“ / 1884
 17. אסון האניה הרוסית "צ'יכאצ'וב" ביפו / 1891
 18. מלחמת האדון בערניע עם הדג הלויתן / 1868
 19. שודדי ים על האי סמותראקה / 1887
 20. כלי הנשק „טארפעדא“ / 1877
 21. בגד השחיה שהמציא החכם בויטאָן / 1875
 22. „הנסיך פאָטעמקין“ ו„רוסלקא“ התנגשו זו בזו /1901
 23. המאור לממשלת בלילה / 1878
 24. איך נמלט הפרינץ וועלס משודדי ים / 1888
 25. הקרב בין „מעררימאק“ ו„מאָניטאָר“ / 1862
 26. אוצרות תהום: פנינים / 1880UriahPhillipsLevy
 27. תגרת האניות אצל הסולינא / 1877
 28. הצלה בדרך נס / 1888
 29. האסון אשר קרה לאנית הקיטור „פאסיפיק“ / 1876
 30. עובר ארחות ימים / 1877
 31. פרטי אסון שבר האניה „דרימונד קאסטל“ / 1896
 32. מלחמת הצי הרוסי בצ'רקסים / 1860
 33. טאָרפעדאָים במעמקי הדנובה / 1877
 34. כלי המפץ "העללענמאשינע" / 1865
 35. השקת אנית המגן "הקיסר ניקולאי הראשון" / 1889
 36. צי השאך הפרסי / 1889
 37. תולדות המינים הטבעיים: מרגליות / 1788
 38. סער גדול בים יפו / 1893
 39. דרייפוס האמריקני בראשית המאה / 1899
 40. ממערכות המלחמה בדנובה / 1887
 41. נמל אלכסנדריה / 1877
 42. אחרית "פוטומקין" / 1905
 43. ממערכות המלחמה / 1904
 44. האסון האיום שארע לאניה "נארטהפלעט" / 1873Sea-sickness_-_published_by_G.S._Tregear,_96_Cheapside
 45. מעשה שקרה לאשה מבנות היהודים בנמל יפו / 1873
 46. שיחה עם אנשי „פוטומקין“ / 1905
 47. המחרפים נפשם למות למען באקשיש / 1863
 48. על דבר הכנעת „פוטומקין“ / 1905
 49. מסתרי ים אוקינוס ("מרי סלסט") / 1873
 50. מקרה נורא ואיום שקרה בבוספורוס / 1874
 51. אנית הקיטור בין פינסק ובין קיעֶוו / 1866
 52. תנין הים / 1877
 53. לויתן חי בנויארק / 1876
 54. המאורעות באנית-השריון „הנסיך פוטיומקין“ / 1905
 55. אחרית "פאטומקין" ומאורעותיו / 1905
 56. הטבעת אנית סוחר אנגלית / 1905
 57. נסיעה סביב כדור הארץ / 1862
 58. הרעשת אלכסנדריה מן הים / 1882
 59. האניה הגדולה "לויתן" / 1857
 60. אנית החבל הטעלעגראפי "גרייט איסטערן" / 1865
 61. אסון נורא על פני הים השחור / 1894
 62. אסון באניה הגדולה הנודעת בשם "לויתן" / 1859
 63. אניות מאירות / 1872
 64. האניה המאירה לעוברי ים / 1886413px-Currier_and_Ives_Sailor_departure_Black-eyed_Susan
 65. פרדיננד נסיך בולגריה / 1887
 66. מכונה בעזרתה יוכל הטובע לצלול במים / 1875
 67. אניה בלב ים / 1895
 68. אוצרות בנבכי ים / 1870
 69. „מלטה ואר“! / 1913
 70. המעשה בהספינה הרוסית פוטומקין / 1905
 71. ע"ד טביעת האניה „גייזער“ / 1888
 72. אניות המסחר שנתפשו על ידי היפונים / 1904
 73. תקרית אנית הקיטור האנגלית "טְרֶנְט" / 1861
 74. אניה ספרדית נשרפה בלב ים / 1913
 75. הנחת חבל טעלעגראף בתהום הים הגדול / 1858 
 76. אשת המלח / 1858
 77. אסון האניה הגדולה „ווילהעלמסבורג“ / 1864
 78. המלחמה בין טבע האדם הגופני לכוחות נפשו המוסרים / 1874
 79. השמרו מבוא אל האניה „ווירגיניא“ / 1891
 80. שודדי הים בכינא / 1891
 81. חנוכת צי איטאלקי / 1891
 82. אניות אורבות או חיל נדבה בים / 1878
 83. אבדן אנית המגן האמריקאנית „מאֶין“ / 1898412px-'The_Archipelago_on_Fire'_by_Léon_Benett_16
 84. שודדי ים בארץ כינא / 1874
 85. אנית הקטור הראשונה ההולכת ישר לאויסטראליען / 1874
 86. „בגד הנטבעים“ שהמציא קאפיטאן בויטאָן / 1875
 87. פקודת הרוממות / 1904
 88. נהמת הכפיר הבריטאני באלכסנדריא / 1882
 89. משברי הרוח / 1877
 90. סער גדול ונורא על הים / 1859
 91. אניות טעונות גחלים / 1886
 92. האניה נכתתה ונשברה לשניים / 1873
 93. אוצרות על קרקע הים / 1878
 94. מלחמת הים הראשונה אצל איי הפיליפינים / 1898
 95. האסון הנורא על הטהעמס / 1878
 96. מכונה להצלת חיי הטובעים במשברי ים / 1869
 97. מאכולת אש על פני המים / 1888
 98. מפת הספנים – 1887
 99. אנית התהום / 1872
 100. האסון אשר קרה לרב החובל היהודי / 1891
 101. אנית קיטור המיוחדה להובלת נפט / 1886
 102. בעגלה ולא בזמן קריב / 1900
 103. הקטסטרופה בלב ים (וולטורנו) / 1913Bundesarchiv_DVM_10_Bild-23-61-17,_Untergang_der_-Lusitania-
 104. הורדת הדגל מאנית השריון „צעסארעוויטש“ / 1904
 105. תרפידים / 1904
 106. פגישת הקיסרים בנמל קיל / 1892
 107. משפט מיוחד במינו / 1904
 108. אנית מפץ השטה מתחת למים / 1897
 109. מסע יורש העצר יר"ה / 1891
 110. מלחמת הים אצל חוף שערבורג / 1864
 111. האסון הנורא שקרה לאניה "איבנינג סטאר" / 1866
 112. הד הקטסטרופה ליד חופי קנדה / 1914
 113. אסון אנית הקיטור „עסטערבאטטע“ / 1874
 114. סיפור מרב-מלחים זקן / 1888
 115. מכונות צלילה / 1876Titanic_paperboy_crop
 116. המצאה חדשה: רעזאָנאפֿאָן / 1889
 117. תקון אניות המגן / 1904
 118. נמל יפו / 1881
 119. אהבת אחים / 1885
 120. לץ היין / 1888
 121. ע"ד האסון של האניה „לוזיטניה“ / 1915
 122. המסע באניות חברת האמבורג-אמריקה / 1905
 123. האסון שארע בהשקת האניה "אלביון" / 1898
 124. אסון ה„טיטניק“ / 1912
 125. היכטה הקיסרית הרוסית "שטנדרט" / 1893
 126. אסון אנית הנחושה "גראָסר קורפירסט" / 1878
 127. מסע בים בתור תרופה / 1900
 128. עיר גדולה בעומק המים / 1877
 129. מיפו לפארט סעיד / 1905
 130. התת-מימית במצוקותיה / 1916
 131. אסון אנית הקיטור "ויקסבורג" / 1875
 132. השקפה על תוצאות הטעכניק / 1886
 133. דבר הראוי להכתב בספר / 1878
 134. מקרה איום שקרה ביפו / 1873
 135. אסון נורא קרה על חוף עירנו / 1892
 136. האסקדרא הוולאדיבוסטוקית / 1904
 137. החרפה אשר נעשתה לאנית בריטניא / 1861
 138. הנסיעה האחרונה של ה"קרונפרינצסה צעציליא" / 1916