מילון מונחים ימיים

עדכון אחרון: 19 בינואר 2019

א

אָבְנַיִם יבשות – מבדוק (dry dock); ראו גם: דאק המשוטט.

האניות מהרסות הטורפידין היאפוניות נשחתו אך מעט ויתוקן בדקן במשך השבוע, מבלי הכניסן כלל אל האַבְנָיִם (דוקי) היבשות. ("הצפירה", 16 במרץ 1904, עמ' 3)

אדמיראליטעט – אדמירליות (גרמנית: Admiralität, רוסית: адмиралитет); ראו גם: משמרת הים, שלטון הים, אדמיראליציא, אמיריה.

מעבר ללשון-ים הדרומי עוד עיר קטנה כעת הנקראת „קאראבעלניע“ ע"ש האדמיראליטעט אשר יבנו האניות בקרבתה […]. ("הצפירה", 28 ביולי 1875, עמ' 2)

מאלגיר מודיעים כי על אנית הקיטור של האדמיראליטעט הרוסית „אדמיראל קאָרנילאָוו“ נעה נשף חשק ויבאו רבים להביע ברכתם ליום החג. ("המליץ", 9 באפריל 1891, עמ' 2)

האדמיראליטעט החליטה כי מחלקת הצי הבריטי אשר בהתעלה יטייל בים הבאלטי בירחי אוגוסט וסעפטעמבער, ויבקר את חופי שקאנדינאוויען. ("חבצלת", 7 באוגוסט 1905, עמ' 3)

אדמיראליציא – אדמירליות; ראו גם: אדמיראליטעט, משמרת הים, שלטון הים, אמיריה.

אתמול החלו בבית מלאכת האדמיראליציא החדשה לבנות את אנית הנחושה “Gaugent„ […]. ("הצפירה", 4 ביוני 1889, עמ' 1)

[..] ומהצד השני – צותה האדמיראליציא האנגלית לאניותיה בים התיכון ועוד – להתקבץ „מפני הזהירות“. ("הצפירה", 28 באוקטובר 1904, עמ' 1)

אופן – גלגל משוטות (paddle wheel). ראו גם: גלגל משוט.

אופני האניה השחורים יאָבקו עם לבנת קצף הגלים, והאניה הולכת כאילו היא נשאת על כתף מלאכי שאול. ("הכרמל", 2 במאי 1861, עמ' 7)

המ"ע משם מספרים, כי הממשלה הרוממה מתאמצת בכל עוז להביא אניות קטור על הנהר הגדול נהר „פרת“, כן נתנה צו לבנות אניות קטור עם ארבעה אופנים, למען הביאם על נהר פרת. ("חבצלת", 29 בנובמבר 1872, עמ' 2)

אתמול נשברה ספינה, כי נחבטה בגזע עץ הצף על המים […] ותרד מצולה עם כל אשר בה על סך 11,000 רו"כ. גם אופני אניות הקיטור יתנגפו כפעם בפעם בקורות הצפות בנהר וישברו. ("היום", 14 ביולי 1887, עמ' 3)

אנית המשוט „אלכסנדר בעקמאנן“ השבה משולאו ועשרים וחמשה איש בה צנחה תחת אופני אנית הקיטור „קאָנקאָרדיא“ וירדה מצולה. ("המליץ", 21 באוגוסט 1895, עמ' 2)

[…] את אנית הקטור יכנה הכֿיני „אניה בגלגל אש“, אניות קטור בעלות אופן: „אניה בגלגל נראה“, אנית-קטור „אניה בגלגל בלתי נראה“ […]. ("המליץ", 9 במאי 1901, עמ' 2)

אוצר – מחסן (גם באנייה)

כעבור שני ימים, כשהיתה האניה בלב-ים, רחוק מאודיסה, יצא אחד המתחבאים על מכסה האניה, וספר, כי הוא ועוד שלשה אנשים התחבאו בתוך אוצר הפחם שבאניה […]. ("הזמן", 23 בפברואר 1914, עמ' 1)

אורח – נוסע באניה (passenger); ראו גם: עובר ארחות ימים, פאסאזשיר.

במרחק שש עשרה ווירסטאות מאודיסה נעשתה בלילה התנפלות מזוינה על אנית-הקיטור „סופיה“, […] שהלכה עם אורחים ומשאות מאודיסה לחורלי. ("הזמן", 17 ביולי 1907, עמ' 3)

ביום השבת כ' כסליו קרה אסון נורא בסביבות העיר הזאת, אנית הקטור סט. רפאל אשר יצאה מסאן פֿראנציסקא ללכת לסאוזילטא ועליה כשלש מאות אורחים אנשים נשים וטף, נשברה ונטבעה בים […]. ("חבצלת", 27 בדצמבר 1901, עמ' 7)

אזור הצלה – חגורת הצלה; ראו גם: אזור שיט, חגורת הצלה, עגול הצלה, עגול פקקים.

האסון בא כל כך מהרה ובדרך פתאומי כזה עד כי לא הספיקו הנוסעים האמללים לחגור את אזורי ההצלה […]. ("המליץ", 27 בנובמבר 1899, עמ' 4)

כבר היה סמוך לחוף וירא אשה וילד בזרועה טובעת ואין מציל וישב אליה ויקשר עליה את אזור-ההצלה והוא שח בין גלי הים. ("המצפה", 17 באוגוסט 1906, עמ' 5)

אנחנו הוצאנו מהתאים, הועלנו להמכסה ונלבש את אזורי ההצלה. ("הצפירה", 15 באוקטובר 1913, עמ' 3)

אשתו התחילה לבכות והוא הושיט את ידו לקחת אזור-הצלה בשבילה. ("החרות", 21 ביוני 1914, עמ' 2)

אחד הנשארים בחיים מספר, שבשעה שחגר את אזור-ההצלה דפק הקפיטן על שכמו ואמר: „הצל עצמך, ידידי“, ואח"כ לחץ את ידו, על על גשר האניה וירד מצולות יחד עם האניה. ("הצפירה", 14 במרץ 1915, עמ' 3)

אזור שיט – חגורת הצלה; ראו  גם: אזור הצלה, עגול הצלה, חגורת הצלה, עגול פקקים.

אנית הקיטור האנגלית „עברא“ הצילה חמשים איש, ונפלא הדבר כי לכל המוצלים האלה היו אזורי שיט חגורים במתניהם. ("היום", 25 בנובמבר 1887, עמ' 3)

איש המוליך את האניה – נווט, נתב; ראו גם: פילוט, פילאט.

להצלחת הנוסעים הנמוגים מפחד נשארו בחיים האיש המוליך את האניה ומשרתו, והם הוליכו את האניה אל חוף מאקאא. ("הצפירה", 25 בנובמבר 1874, עמ' 7)

אמיריה – אדמירלות, אדמירליות; ראו גם: אדמיראליטעט, אדמיראליציא, משמרת הים, שלטון הים.

האמיריה האנגלית הודיעה, כי צייה עברו לארך כל הים הצפוני ועד למפרץ הלגולנד, ולא מצאה בדרכה כל אניה גרמנית. ("הצבי", 15 בספטמבר 1914, עמ' 3)

אנו הבאנו הוכחה, כי האמיריה האנגלית נתנה פקודות מדויקות עד מאד, כי ספינות המסחר המזוינות צריכות לתקוף את הצוללות […]. ("החרות", 14 באפריל 1916, עמ' 1)

אמירל – אדמירל (טורקית: amiral)

האמירל האנגלי גמבל, שבא בבקשת הממשלה התורקית, לסדר את עניני הימיה העותמנית, צוה להרים על הספינה מסודיה, שהיא היתר גדולה בספינות-המלחמה התורקיות, את דגלו. ("הצפירה", 23 ביוני 1909, עמ' 1)

אֳנִי – שייטת, צי (חלק מן הצי הכללי); אניה

הספינה פוטומקין היא הספינה היותר אדירה שבהאֳני הרוסית אשר בים השחור. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 4)

הועד המקבץ נדבות להצי העותמני קנה מבית-חרשת לבנין-אניות באמריקה אני מלחמה חדשה בשלש מעשנות. ("החרות", 28 בדצמבר 1910, עמ' 2)

אניה – אנייה (כלי שיט גדול לשיט בים הפתוח); סירה. ראו גם: אניה קטנה.

אניה אורבת – סיירת סוחר חמושה (armed merchant cruiser), סיירת עזר (auxiliary cruiser); ראו גם: אנית אורבים.

אניות האורבות המכונות קאפער, בטלים ומבוטלים, ומהיום לא ישמע זכר השם הזה בספרי החוקים אשר בין עם לעם. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 6)

אניה הולכת תחת פני המים – צוללת; ראו גם אניה מתחת למים, אניה שטה תחת פני המים, אניה תחתית, אניה תחת מימית, אנית תהום, סירה תחת מימית, סירה תת מימית, צינה השטה מתחת למים

ושינגתון. בית מורשי העם הסכימו על ההצעה בדבר הימיה ויקצבו שני מליונים לירה לבנין ספינת מלחמה שתוכל להתחרות עם הספינה האנגלית דרידנוט, ומליון דולר לספינות הלכות תחת פני המים. ("השקפה", 25 במאי 1906, עמ' 1)

האניה ההלכת תחת פני המים, עם ארבעה עשר איש בתוכה, נעלמה בנמל בזרתה. השתדלו בכל מאמצי כח להוציאה מהמים, אך מפני האויר הקשה, הדבר קשה מאד. ("השקפה", 24 באוקטובר 1906, עמ' 2)

אניה הממהרת דרכה – אניית אקספרס (express liner)

עוד סבבו את כלנו בכחש (גם לאלה אשר היתה להם תעודת מסע על אניה הממהרת דרכה (שנעללדאמפפֿער) […]. ("הצפירה", 5 בנובמבר 1891, עמ' 2)

אניה חוזרת – סיירת (cruiser)

[…] בקבוצת האניות המאוחדת תהיינה חמש אניות-שריון, ארבע אניות-חוזרות לבושות שריון, שלש אניות-חוזרות מהמדרגה הראשונה, שש אניות כאלה מהמדרגה השניה, וארבע עשרה מהמדרגה השלישית, תשעה „משחיתי-הפחים“ ועוד אניות פחים אחדות. ("הזמן", 1 במרץ 1904, עמ' 2)

אניה טומנת פחים – מניחת מוקשים (minelayer); ראו גם: גודרת מוקשים, אנית פצצות, אניה טרנספורטית של מוקשי נפץ

הצי האמריקני הוא בן שמונים ואחת אניה ואליהן תלוינה תשע עשרה אניות טומנות פחים […]. ("המליץ", 27 באפריל 1898, עמ' 4)

אניה טורפידית, אניה טרפידית – משחתת (destroyer); ספינת תותחים נושאת טורפדות (torpedo gunboat). ראו גם: אנית תרפיד, אנית טורפידין.

האניה הטורפידית הספרדית „טעראר“ עודנה נמצאת בקרבת פארט דע-פֿראנס. ("הצפירה", 17 במאי 1898, עמ' 3)

ביום השבת בשעה 5 אחרי הצהרים יצאה האניה הגדולה הספרדית „קאנדע דע בעאנדיטא“ עם האניה הטורפידית „נועווא עספאננא“ מן הנמל […]. ("הצפירה", 18 במאי 1898, עמ' 3)

גם לקחו חבל במלחמה […] אניות הטורפידין של האסכדרה ממחלקה 1 וגם 2 […] „וונימאטעלני“ (קאפיטאן ממדרגה שניה סימאן), „וולאסטני“ (הפארוטשיק קארצאוו), „בויעוואָי“ (קאפיטאן ממדרגה שניה צימערמאן) […]. ("הצפירה", 21 בפברואר 1904, עמ' 2)

כן גם האניה הטורפידית בפינסאקולה קבלה פקודה להיות נכונה ללכת למימי מקסיקו. ("מוריה", 22 באפריל 1914, עמ' 1)

אניה טרנספורטית של מוקשי-נפץ – מניחת מוקשים (רוסית: минный транспорт); ראו גם: גודרת מוקשים, אניה טומנת פחים, אניה נושאת פחים, אניה טרנספורטית של מוקשי נפץ.

[…] ביום 19 ינואר טבעה מחמת נפץ האניה הטרנספורטית של מוקשי-הנפץ „יעניסיי“, אשר היתה תחת פקודת הקפיטן ממדרגה השניה סטעפאנאוו. ("הזמן", 14 בפברואר 1904, עמ' 1)

אניה להובלת משאות – אנית משא

לעזרתה נשלחה אנית-הקטור להובלת משאות „איגאר“. ("המליץ", 7 בנובמבר 1900, עמ' 4)

אניה מאירה – אנית מגדלור (גרמנית: Leuchtschiff). ראו גם: מגדל המאיר.

מלבד זאת הציע להקים אניות מאירות באיזה מקומות על הנארד-זעע ועל הקאנאל, אשר עוברי ארחות הימים האלה יראו אותות הזהירה מעל האניות המאירות וידעו להזהר לבלי לכת הלאה נגד הסכנה המרחפת שם ושם. ("הלבנון", 25 בדצמבר 1872, עמ' 8)

על חוף אנגליה המזרחי נסו לפני שמונה חדשים לחבר ע"י טעלעפאן את האניה המאירה לעוברי ים אשר עמדה על עוגנה במרחק עשר פרסאות אנגליות, עם היבשה […]. ("היום", 5 במרץ 1886, עמ' 4)

אניה מבשרת – אנית עיתונות. ראו גם: אניה עתונית.

אניה מבשרת אחת שעמדה והתבוננה בקרב שהיה אצל סענט יאגא הביאה ידיעות יותר מפורטות. ("המליץ", 8 ביוני 1898, עמ' 6)

אניה מהרסת טרפידים, מהרסת טורפידין, מהרסת טארפעדא – משחתת (torpedo boat destroyer)

כל בעלי החרשת למבנה אניות שבארץ נקראו יחדו להגיד כל אחד את המחיר של עשית צי אמריקא החדש, אשר יכיל בתוכו אניות מלחמה מהמדרגה הראשונה, אניות מלחמה מהמדרגה השניה, אניות מצפה ומגן, מהרסות טארפעדא ואניות טארפעדא. ("המליץ", 6 באוקטובר 1898, עמ' 4)

האניה מהרסת-הטורפידין „ספארפואַק“ התנגפה אל סלע באשדות יאנצי-קיאן, ותצלול בתהום. האנשים ניצלו. ("הצפירה", 20 ביוני 1904, עמ' 3)

שתי האניות הצולבות „חמידיה“ ו„מג'ידיה“ עזבו את הדרדנלים בלוית שש אניות מהרסות טרפידים. ("מוריה", 12 בינואר 1913, עמ' 2)

אניה מושכת – גוררת (גרמנית: Schleppschiff)

אצל עיר ברעמען אשר שמה אניות יהלכון בכח הקיטור ומושכות אחריהן ספינות רבות טעונות משא, והן הנקראות בשם „אניות מושכות“ (שלעפפשיפֿֿע) […]. ("הצפירה", 5 בנובמבר 1878, עמ' 6)

אומרים כי במסיבי המקום הזה הוכנו שתי אניות מושכות בחבל (буксирЪ) שתובילנה אותו אל אנית הקטור המחכה עליו בהנהר. ("המליץ", 9 בספטמבר 1900, עמ' 2)

אנית המפץ “No 257„, בבואה לעזרת אנית התרן שנשברה, נסתבכה בהגליל הסובב של אניה-מושכת (בוקסיר) והושלכה על פני הסלעים אשר על יד מגדל המאיר החרסוני. ("המליץ", 29 באוגוסט 1902, עמ' 2)

אנית-המרוץ היאפאנית, שנקרעה ביום 27 אפריל ע"י טורפידתנו הובלה לסאסעבאָ ע"י אניות מושכות. ("הצפירה, 18 במאי 1904, עמ' 2)

אניה מחבלת מוקשים – משחתת (torpedo boat destroyer); ראו גם: מחבלת.

פקידות הצי מודיעה, כי הסירה התת-מימית האנגלית E 9 שבה בשלום אחרי שפוצצה והטביעה אניה גרמנית מחבלת מוקשים נגד מוצא הנהר עמס. ("הצפירה", 9 באוקטובר 1914, עמ' 1)

לשכת העתונות מודיעה, שאין לה ידיעות ע"ד אבדתן של של אניות אנגליות מחבלות-מוקשים, שע"ד זה מודיעות הטלגרמות האל-חוטיות של הגרמנים. ("הצפירה", 20 בדצמבר 1914, עמ' 1)

אניה מחרבת – משחתת (destroyer). ראו גם: מחריב טרפידים.

תוגו הודיע, כי ספינה רוסית של משמר, דומה לאנית תרפיד, וכמו"כ אניה מחרבת רוסית נשקעו בליל יום ג' העבר במבוא נמל ארתור. מהיפנים נהרגו במערכה זו אחד ושלשים איש. ("השקפה", 5 ביולי 1904, עמ' 8)

אניה מקלעית – ספינת תותחים

[…] חמש אניות מקלעיות תורקיות ששוטטו בים האדום שנמלטו מרדיפותיה של אנית-המלחמה האיטלקית פגליה, נכנסו אל תעלת סואץ למצא שמה מקלט. ("הצבי", 29 בנובמבר 1911, עמ' 2)

אנית-מלחמה תורקית, „בצרה“ שמה, הגיעה לאמדאן ותטביע שמה אניה מקלעית אנגלית ותשחית האניה-מקלעית אחרת. ארבע אנגלים נהרגו. ("הצבי", 15 בנובמבר 1914, עמ' 3)

אניה משוטטת –סיירת סוחר חמושה (armed merchant cruiser), סיירת עזר (auxiliary cruiser); ראו גם: משוטט, משוטטת.

לפי הודעת מכה"ע Engineering הלונדוני, תהיינה האניות המשוטטות (קרייצער) מזויינות בכלי תותח עם כדורי דינמיט. ("הצפירה", 15 בנובמבר 1886, עמ' 3)

האניות המשוטטות תהיינה מעשה ברזל עשת וערומות בלי לבוש-מגן; כח הדוחה (וואססער-פערדראֶננונג) שלהן יעלה עד 4000 טאָננען, ולכל אחת מהנה תהיה מכונה בעלת כח 10,000 סוסים. ("הצפירה" 15 בנובמבר 1886, עמ' 3)

אניה מתחת למים – צוללת

ב„פר. וויעסטנק“ באה רשימת הסכומים שהתנדבו לחזוק הצי. עד 1 בספטמבר עלה מספר הנדבות לעשרה מיליון רובל. הוציאו לבנין שמנה עשרה אניות מוקש ושלש אניות מתחת למים 10.226.308 רובל. ("הצפירה", 29 בספטמבר, 1905, עמ' 7)

ממשלת אנגליה קנתה את החלק היותר גדול של הצי הפורטיגי (חמש אניות-שריון, שבע אניות-תרפיד וחמש אניות מתחת למים). ("הצבי", 2 באוקטובר 1914, עמ' 3)

לורד פישר הצהיר שימי אניות-המלחמה מעל למים עברו לעולמים. מעכשיו רק אניות מתחת למים תוכלנה להמלט בשעת סכנה. אנגליה המציאה אניה כזו, שיכלה להזדין במקלעים כבדים מאד, וביום שביתת הנשק יצאה אניה-ענקית תחת-מימית זו לדרכה לתקוף את הגרמנים והרי נודע לה על-ידי האלחוט שלה כי נחתמה שביתת-הנשק. ("דאר היום", 18 בספטמבר 1919, עמ' 5)

אניה נגד טרפידים – משחתת (destroyer)

מספר האניות הנחרבות לא ידוע, אבל הרבה צולבות ונגד-טרפידים באו לקיל בתנאים רעים. ("מוריה", 25 בספטמבר 1914, עמ' 2)

אניה נגד מוקשים – משחתת (destroyer)

בידי הרוסים יש עוד לכל פחות שש אניות נגד מוקשים. ("הזמן", 21 בדצמבר 1904, עמ' 1)

ביום 15 מאי קבלו האניות נגד מוקשים ואניות אחרות פקודה למצוא את שארית האסכדרה הרוסית וראו שני עמודי עשן על האופק. ("הזמן", 6 ביוני 1905, עמ' 3)

אניה נושאת כלי מפץ – ספינת תותחים נושאת טורפדות, ספינת טורפדו

המלך והמלכה בקרו את צי צרפת. המלך יחד את האדמיראל ווין ישבו באניה נושאת כלי מפץ ויפקד את האניות. ("המליץ", 28 במאי 1893, עמ' 2)

מטאראנטאָ מודיעים ע"י הטלגרף, כי שמונה פקידי צבא איטליא מחיל הים יצאו היום בבקר באניה נושאת כלי מפץ לקדם פני צי אנגליא אשר יבא תחת פקודת האדמיראל סיימור. ("המליץ", 19 באוקטובר 1893, עמ' 2)

שלטון חיל הים נכון לבנות ארבע אניות מגן חדשות ממדרגה הראשונה, ארבע ממדרגה השניה, שלש ממדרגה השלישית, ועשרים אניות נושאות כלי מפץ. ("המליץ", 10 במרץ 1895, עמ' 7)

אניה נושאת פחים – ספינת טורפדו, ספינת תותחים נושאת טורפדות; מניחת מוקשים; ראו גם: גודרת מוקשים.

לבית פקידות ראשי המטות באה בשורה, כי אנית חינא נושאת פחים נלקחה במלחמה ע"י אניה רוסית נושאת פחים אשר תחת פקידות הלייטינאנט עשאפאר בדרך העולה מפורטר-ארטור לטאקו. ("הצפירה", 17 באוגוסט 1900, עמ' 3)

יש אומרים, כי רק מלחים אחדים נהרגו ויש אומרים, כי גם אחדות מהאניות נושאות הפחים היאפוניות צריכות היו לשוב ליפוניה לתקן את בדקיהן. ("הזמן", 14 בפברואר 1904, עמ' 1)

אניות נושאות פחים כ„יענעסי“ נמצאו רק שתים במזרח הרחוק: היא ו„אַמור“, וגם בים השחור נמצאות שתים: „בוג“ ו„דונאי“. ("הצפירה", 17 בפברואר 1904, עמ' 1)

אניה נחושה – אניה משורינת, אנית מערכה

והעולה על כולם היא ידיעת המכ"ע Bureau Reut, כי הודיע בית האדמיראליטעט בלאנדאן את המפקחים על מעשה מלאכת בתי הנשק לאניות נחושה בעיר החוף טשאטאם (Chatham), אשר מ"היום" לא יוסיפו העושים במלאכה לעבוד בלי חשך ביום ובלילה כאשר עשו עד הנה. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 3)

שתי אניות נחושה היותר גדולות וחזקות בכל אניות מלחמה אשר להממשלה, עמדו ביום 31 מאי אצל עיר החוף באנגליא פלימוטה […]. ("הצפירה", 10 ביוני 1878, עמ' 7)

אתמול החלו בבית מלאכת האדמיראליציא החדשה לבנות את אנית הנחושה "Gaugent" ואת אנית כלי התותח, אנית מגן למחצה „גראָזיאשטשי“, ועל אי גאלערנאיא נטשו המימה את אנית המגן הגדולה „הקיסר ניקולאי הראשון“. ("הצפירה", 4 ביוני 1889, עמ' 1)

בחוף עומדות 12 אניות אדירות אפיקי נחושה, גם 45 אניות פחים והורסות פחים. ("הצפירה", 2 באוגוסט 1903, עמ' 1)

אניה סובבת – סיירת (cruiser); ראו גם: אנית סובב.

טוניס 24 דצמבר (6 יאנואר). האניה הסובבת „אורורא“ הלכה לפירעא לקדם שם את פני מלכת יון. ("הצפירה", 7 בינואר 1904, עמ' 3)

בהמלחמה הזאת השתתפו 6 אניות מלחמה, 4 אניות סובבות (קרייצער) ושמונה אניות טרפידות רוסיות, ומצד יפוניא 4 אניות מלחמה, 2 אניות סובבות וגם 32 אניות טרפידות. ("מחזיקי הדת", 19 באוגוסט 1904, עמ' 6)

אניה סובבת עם מגנים – סיירת ממוגנת (protected cruiser; רוסית: Бронепалубный крейсер)

על פי הבודזעט לשנת 1901-2 תבנינה עוד האניות האלה: שלש אניות מגן, שש אניות סובבות עם מגנים, שתי אניות סובבות מן המחלקה השלישית […]. ("הצפירה", 15 במרץ 1901, עמ' 3)

אניה עתונית ("press boat") – אנית עיתונות. ראו גם: אניה מבשרת.

אז אך אז יחל מרוץ האניות העתוניות במהירות הבזק אל החוף להתחרות אשה את רעותה למהר לשלוח אל עתוניהן את הידיעות ע"ד המלחמה […]. ("הצפירה", 1 ביוני 1905, עמ' 1)

אניה צולבת, צולבת – סיירת (cruiser); ראו גם: צלבנית, צלבי.

שתי האניות הצולבות „חמידיה“ ו„מג'ידיה“ עזבו את הדרדנלים בלוית שש אניות מהרסות טרפידים. ("מוריה", 13 בינואר 1913, עמ' 2)

האניות הצולבות הקטנות „קלן“ ו„מיינץ“ נעדרו, אך לפי הידיעות שהגיעו מסוכנות „רייטר“ מלונדון, נטבעו האניות הנזכרות אחרי עמדן בפני כחות יותר עצומים מהן. ("החרות", 2 בספטמבר 1914, עמ' 3)

אניה קוית – אנית קרב, אנית מערכה (גרמנית: Linienschiff). ראו גם: אנית קו.

בראשון לינואר, בשעה שלש בבקר, הטביעה אחת מתחת המימיות שלנו – כפי שהיא מודיעה בתלגרם אל-חוטי – את האניה הקוית האנגלית פורמידבל […]. ("מוריה", 8 בינואר 1915, עמ' 1)

אניה קונטר-טורפידית – משחתת

שלש אניות קונטר טורפידיות שומרות במבוא החוף את האניה הקונטר-טורפידית „רעשיטעלני“. ("הצפירה", 14 באוגוסט 1904, עמ' 3)

אניה קטנה – סירה

לא רחוק מהחוף, והאניה עמדה מלכת. אניה קטנה הביאה את המלכה ליבשה ארץ. ("המגיד", 19 באוגוסט 1858, עמ' 2)

ביום ב' לחדש הזה לעת בא השמש בא אל החוף אנית הקיטור עסטרייכשע מאלכסנדריא וירד רב החובל באניה קטנה בלוית שלשה מלחים להביא אמתחת המכתבים הנשלחים יפו וירושלימה. ("הלבנון", 5 במרץ 1863, עמ' 5)

בלאט נגשו אל אניה קטנה אשר היתה קשורה בשלשלת ברזל, ויפתחו קשריה, ויבאו בה ומבלי השמיע קול עברו את הנהר ויגיעו עד שפתו השניה. ("חבצלת", 30 באפריל 1897, עמ' 3)

אניה קיטורית – אנית קיטור

אולם כל חובלי האניות וכל חכמי חרושת-המעשה (מעכאניקער) חשבו אז: כי הנסיעה באניה קיטורית לאורך או לרוחב ים-הקרח, היא אחת מן הנמנעות אשר לא תקום ולא תהיה לעולם. ("הצפירה", 20 ביוני 1877, עמ' 5)

אניה שטה תחת פני המים – צוללת

ברלין. הגדילו את קצבת הימיה בסך ששים מליון מרק לבנין ספינות מלחמה ואניות שטות תחת פני המים. ("השקפה", 26 בנובמבר 1907, עמ' 1)

אניה תחתית – צוללת

העתונות האנגלית בקרה קשה, לרגלי המאורע הזה, את האדמירלות האנגלית שאינה דואגת כראוי בעד האניות התחתיות לקבוע בהן במדה הדרושה מכונות הצלה […]. ("מוריה", 19 בפברואר 1912, עמ' 3)

אניה תחת מימית – צוללת. ראו גם: סירה תחת-מימית.

לונדון. ספינה באה מן קפיב פגע באניה תחת-מימית ותטביע אותה. כל המלחים ושני רבי האניה אבדו. ("השקפה", 25 במרץ 1904, עמ' 7)

אניה תחת-מימית רוסית ברחה מאיטליה. ("מוריה", 19 באוקטובר 1914, עמ' 2)

אני שיט – סירה. ראו גם: אנית שיט.

ביום החמישי לעת ערב לעת צאת אנית הקטור רוסיא לדרכה, הלך הלכו כחמשה ושלשים אנשי' על אני שיט לבא אל האנית הקטור […]. ("חבצלת", 16 במאי 1873, עמ' 3)

אנית אורבים – סיירת סוחר חמושה (armed merchant cruiser), סיירת עזר (auxiliary cruiser); ראו גם: אניה אורבת.

[…] וכל בני עם רוססיא יביאו איש איש את מנחתו לרצון על מזבח אהבת עמו ומלכו, למען קנות אניות אורבים, המהירות במרוצתן וקלות על פני המים, לתור ולארוב אחרי אניות סוחר של האויב לנהג אותן שבי ושללן לבוז. ("הצפירה", 21 במאי 1878, עמ' 2)

אנית איבה – אנית מלחמה, ספינת קרב

לפי דברי הטימס השיג שר המבצר פאָרטסמוט פקודה להכין לקרב שבע אניות איבה שונים בגדלם ובנינם ובמספר כלי המפץ ועליהם בין הכל 174 כלי תותח. ("המליץ", 26 בדצמבר 1861, עמ' 2)

[…] בדעת ממשלת רוסי' האדירה להמתין במשלוח אניות איבה לחוף גריכענלאנד […]. ("קול מחזיקי הדת", 13 במאי 1886, עמ' 2)

אנית איל (מגרמנית: widderschiff)

[…] אנית האיל (ווידערשיף) הנודעת בחכמת טכסיסי-המלחמה (טאקטיק) לאחת מאניות-המלחמה (קריגסשיף) מהיותר מתוקנות, האניה הזאת בקציה, הנה מחודד (שארף) ומוקצעת (צוגעשפיצט) […]. ("הצפירה", 27 ביוני 1877, עמ' 5)

אנית בי-דאר – אנית דואר, אנית נוסעים ומשא (packet, packet ship)

אנית הבי דואר מארץ חינא תביא חדשות ע"ד מות הקסרית שמה. ("חבצלת", 16 ביולי 1875,עמ' 5)

אנית הבי-דואר הקטורית של חברת חינא המזרחית למסע הקטור בים התנגשה בעת ערפל בשן סלע אצל מגדל המאיר הקרילאָני אך הצליחה להעלות מעליו במהרה. ("המליץ", 1 ביולי 1900, עמ' 3)

אנית דאר – אנית נוסעים ומשא (packet, packet ship) ראו גם: אנית בי-דאר.

אנית הדואר "דניא" ההולכת לנויארק מקבלת היום על מכסה ‭1200‬ נוסעים, ורבו מאד המודיעים חפצם לנסוע באניות אשר תפליגנה בים בימים הקרובים. ("הצפירה", 15 במרץ 1893, עמ' )

מפאת שלמחלקת הצי המסחר אין כל יכלת לעת הזאת להכנס למימי המזרח הרחוק תחת דגל רוסי עשתה הסכמה עם החברה לויד, כי תקבל על אניות הדואר שלה היוצאות משנחאיי את נתיני רוסיה שנשלחו שמה מיאפאן ולהובילם תכף לרוסיה. ("הצפירה", 25 במאי 1905, עמ' 3)

מפני הפסקת שרות אניות הדואר ממאנים רוב הבנקים שבדניה לשלם בעד השטרות האנגלים, הצרפתים והאיטלקים. ("החרות", 7 בפברואר 1907, עמ' 3)

אנית דגל (flag ship). ראו גם: אנית נס, פקיד נס.

סיילי, פקיד פלוגת אניות הצי, קבל פקודה לקחת על שכמו משרת פקידות העסקדרה […] ויצא בים באניה „ברוקלין“ בתור אנית הדגל. ("המליץ", 28 במרץ 1898)

לסוכנות רייטער מודיעים מוולאדיוואסטאק כי אנית המרוץ הרוסית אלמאז באה לשם, ומאשרת את השמועה כי אנית הדגל קניאז סובאראף טבעה […]. ("חבצלת", 4 ביוני 1905, עמ' 1)

אנית דוגה – ספינה

בשאט נפש גורשו אל הנהר. שמה ירדו באניות דוגה, החוגגות בין גלי המים, וימלטו את נפשם, זו יתר הפלטה, בערבות הרהיין הקרובים. ("הלבנון", 10 במאי 1867, עמ' 16)

אנית הובלה – אניית משא, מובלת גייסות, מובלת צבא (transport)

[…] האסכדרה הרוסית נצחה במלחמה את הצי היאפאני אשר לוה את אניות ההובלה, מובילות הצבא לקוריאה. ("הצפירה", 16 בפברואר 1914, עמ' 2)

לה„טנין“ מודיעים ממצרים כי במשך שבוע אחד הגיע מספר חשוב של חילים הודים למצרים, ובשבע אניות הובלה הובילו אותם ממצרים הלאה למריסיליה. ("מוריה", 19 באוקטובר 1914, עמ' 1)

אנית המלכות – יכטה מלכותית (royal yacht); ראו גם: ספינה שולטנית.

כבוד מלכותה מלכת יון עם יורש העצר ניקוליי ובת המלך מריא […] באו מפטרהאף באנית המלכות „אלכסנדריא“ בשעה 12 בצהרים לפטרבורג. ("הצפירה", 27 באוגוסט 1894, עמ' 1)

פטרבורג. אנית המלכות „שטאנדארט“ הוסרה מעל הסלע בעזרת אניות חברת ההצלה הרוסית-באלטית. ("הזמן", 22 בספטמבר 1907, עמ' 3)

אתונה. – אנית המלכות „אמפיטריטי“ קבלה פקודה להפליג לטרייסט, ולהמתין שמה להמלך קונסטנטין להביאו ליון. ("מוריה", 29 בספטמבר 1913, עמ' 1)

אנית הפאָסט – אנית דואר (packet); גם: אנית הקיטור הפוסטית.

באנית הפאָסט ההמבורגית „פאטריא“, אשר הלכה מנויאָרק, פרצה הבערה ביום 3 נובמבר בבקר בהיותה בים הצפוני בקרבת דובר […]. ("המליץ", 19 בנובמבר 1899, עמ' 4)

אנית הפילאטים – ספינת נתב (pilot boat); ראו גם: פילאט, לוצמאן.

[…] כחצי שעה אחרי כן פגענו באנית קטור אנית הפילאטים אשר יצאה לפארט סעיד ותעמוד לא רחוק מאניתינו […]. ("חבצלת", 14 ביולי 1905, עמ' 5)

אנית העברה – מובלת גייסות, מובלת צבא (transport)

בקייועסט אומרים, כי אנית המצפה העוזרת האמריקנית Saint-Paul תפשה אנית העברה ספרדית Alfonso XIII ובה אלף ושלש מאות איש צבא ופקדונות גדולים. ("המליץ", 5 ביוני 1898, עמ' 4)

צי קטן אמריקני, אשר בו חמש עשרה אניות מלחמה ושלשים ושתים אניות העברה עם אנשי צבא, עמד במרחק חמשה עשר מיל מסאנט-יאגה. ("הצפירה", 24 ביוני 1898, עמ' 7)

אנית הצלה – סירת הצלה (life boat)

ורק כאשר הגיע הרגע היותר מסוכן קפץ סיגסבי אל אנית-ההצלה להציל את נפשו הוא. ("הצפירה", 21 במרץ 1898, עמ' 2)

אנית הקיטור הפוסטית – אנית דואר (packet); גם: אנית הפאָסט.

על אנית הקיטור הפוסטית ההאמבורגית „פאטריא“ שנסעה מנויארק פרצה שרפה אתמול בשוטה על פני הים הצפוני בקרבת דאָוור […]. ("הצפירה", 17 בנובמבר 1899, עמ' 3)

אנית הקרייצער, קרייצער – סיירת סוחר חמושה (armed merchant cruiser), סיירת עזר (auxiliary cruiser)

מלבד הצי אדיר העומד הכן להבקיע אל הים הבאלטי, הסובב ארץ ממשלת רוססיא, תשלח אנגליא צי אדיר על ים אוקיאנוס המזרחי, להביא במצור את חופי סיביריא ולהתחקות על צעדי אניות הקרייצער אשר לרוססיא. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 2)

אנית חֶבֶל – גוררת (tug)

אנית-החבל „האנזא“ של חברת האניות ההמבורגית-אמעריקנית קפצה על אנית הקטור „פרימוס“ הנועדה למסעות של טיול בנהר עלבע בקרבת בלאנקענעזע ותפרוץ אל מחלקת המכונות. ("המליץ", 23 ביולי 1902, עמ' 3)

אנית חולים – אנית בית חולים (hospital ship)

אנית חברת הצלב האדום ביאפאן יצאה לחינא בתור אנית חולים לקבל את הנפצעים מכל צבאות העמים בלי הבדל ופדות. ("הצפירה", 4 ביולי 1900, עמ' 3)

אנית החולים ארעל ואנית מפץ אחת באו לוולאדיבאסטאק. ("חבצלת", 4 ביוני 1905, עמ' 1)

אנית חוף – אנית משא חופית (coaster)?

ביום 16 יוני נכנסה לנמל אודיסה אנית-החוף „וועחא“, שעפ"י האותות, שנתנו לה מאת „פוטומקין“ עמדה ליד אנית-השריון, מבלי דעת דבר על אדות הקשר. ("הזמן", 5 ביולי 1905, עמ' 3)

אנית טארפעדא – סירת טורפדו (torpedo boat)

כל בעלי החרשת למבנה אניות שבארץ נקראו יחדו להגיד כל אחד את המחיר של עשית צי אמריקא החדש, אשר יכיל בתוכו אניות מלחמה מהמדרגה הראשונה, אניות מלחמה מהמדרגה השניה, אניות מצפה ומגן, מהרסות טארפעדא ואניות טארפעדא. ("המליץ", 6 באוקטובר 1898, עמ' 4)

אנית טורפידין, אנית תורפידין – משחתת. ראו גם: סירת טורפידין.

בליל 1 (14) לח"ז בא הלום שר האלף לובימאוו, אשר הביא לאנית הטורפידין „רעשיטעלני“ ברכה, איקונין של המיטרופוליט אנטוני וגם תשורות בעד הצי. ("הצפירה", 19 באפריל 1904, עמ' 3)

באסקדרא הבאלטית נמנות […] 7 אניות תורפידין (בעזאופראָטשני, בלעסטיאשצי, באָדרי, בראַווי, בוּיני, ביסטרי, ביעדאָווי), 4 רצות עוזרות (דון, קובאַן, טערעק, אוראל) […]. ("הצפירה", 13 באוקטובר 1904, עמ' 1)

כי ברכשם את אנית הטורפדין „סווירעפי“ ועוד ארבע אניות-פחים מנומרות שטו אל קרבת „אוטשאקוב“ […]. ("הצפירה", 1 בדצמבר 1905, עמ' 1)

אנית כלי תותח – ספינת תותחים (gunboat)

אתמול החלו בבית מלאכת האדמיראליציא החדשה לבנות את אנית הנחושה "Gaugent" ואת אנית כלי התותח, אנית מגן למחצה „גראָזיאשטשי“, ועל אי גאלערנאיא נטשו המימה את אנית המגן הגדולה „הקיסר ניקולאי הראשון“. ("הצפירה", 4 ביוני 1889, עמ' 1)

אנית מגדל – אנית צריח (גרמנית: Thurmschiff; אנגלית: turret ship)

היום הורידו המימה את אנית המגדל „קראָנפרינץ רודאָלף“ לעיני הקיסר והנסיכים הגדולים […]. ("היום", 7 ביולי 1887, עמ' 3)

אנית מגן – אנייה משורינת, אנית מערכה

אתונה, 29 אפריל (11 מאי). אנית המגן הבריטניה באה לפאטראס. ("היום", 12 במאי 1886, עמ' 4)

הנה באה אנית המגן הספרדית "Castilla" שבה יסעו מלאכי מאראקקא אשר נשלחו להאפיפיור. ("היום", 19 בפברואר 1888, עמ' 2)

בלילה הזה, בעת שפקדו אניות המגן בשערבורג התנגשה האניה "Edmond Fontaine", מפני אור העלקטרון הגדול אשר זרח עליה, עם אנית מגן אחת ותרד תהומות. ("המליץ", 10 במאי 1891, עמ' 4)

יועץ המדינה האָלמאן הגיד, כי אניות המגן של גרמניא אינן ממין המעולה ולא תוכלנה להתחרות עם אחד מצי אירופא. ("המליץ", 3 במרץ 1895, עמ' 4)

אנית מגן החופים – אנית להגנת החופים, אנית מערכה חופית (coastal defence ship); ראו גם: אנית מגן של חוף.

הממשלה גמרה אומר להוסיף על צייה מכבר עוד ארבע אניות מגן גדולות ועשר אניות מגן החפים, שלשים אניות עוברים ושבים וחמשים אניות פחים. ("הצפירה", 23 בספטמבר 1895, עמ' 3)

אנית מגן של חוף – אניה להגנת החופים, אנית מערכה חופית (coastal defence ship); ראו גם: אנית מגן החופים.

[…] ונפלו ביד היאפאנים אניות המגן: „ארעל“, „ניקולאי השני“, ואניות המגן של חוף „אדמירל סעניאווין“ ו„גינירל-אדמירל אפראקסין“. ("הצפירה", 1 ביוני 1905, עמ' 1)

אחרי התחברות שתי הפלוגות […] היו לרוסים: שמנה אניות קו (או אניות מחנה, ליניענשיפפען), שלש אניות מגן של חוף (משמשות ביחוד בקרבת ערי חוף, ומטרתן יותר שהיא למלחמת תנופה היא למלחמה מגן) […]. ("הצפירה", 1 ביוני 1905, עמ' 2)

אנית מול-מפץ – משחתת

אנית המצפה האנגלית „פיק“ ואנית המול-מפץ „אָטער“ באו הנה וממהרות להצטייד בפחמים. ("המליץ", 25 ביוני 1900, עמ' 2)

אנית מוקש, אנית מוקשים – משחתת (torpedo boat destroyer)

[…] ביום 6 דנא אחה"צ באו היאפאנים בחמש אניות מגינים ושתי אניות מוקש מאי אָסקאָלד קדמת העיר וולאדיבאסטאק וימטירו כדורי תותח על מבצריה האדירים […]. ("קול מחזיקי הדת", 18 במרץ 1904, עמ' 6)

מגינזאן מודיע הקאנסול היאפאני שבאו שמה ביום 30 יוני 6 אניות מוקש, ותורינה מאתים יריות, ותטביעינה אנית קיטור אחת ואנית תרן אחת, ותסענה. ("הצפירה", 3 ביולי 1904, עמ' 3)

אנית המוקשים „גראזני“ לא השתתפה במלחמה ועמדה מן הצד כדי לתת עזרה לעת הצורך לאנשי האסכדרה. ("הזמן", 24 ביולי 1905, עמ' 3)

באורח רשמי מודיעים: „אנית המוקשים הצרפתית פאַנפּאַר ירתה והפיצה את צבאות הטורקים ליד העקלא על החוף האסיאטי נגד אי טינידוס“. ("הצפירה", 3 בינואר 1915, עמ' 1)

אנית מלחמה (warship)

לצרפת ציר שלוח בגיבראלטער, הוא הביט בנפש חפצה על דגל בני ארצו, אשר הופיע על ראש תורן אנית מלחמה אשר היינו בה […]. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)

[…] ולכן תשלח בריטאניה צי אדיר עם חיל רב לעמוד הכן לפני שערי הדארדאנעלים לבלי תבוא בם אנית מלחמה ממשלה אחרת. ("הלבנון", 31 במאי 1876, עמ' 4)

אנית מסחר – אנית סוחר

שם מצאתי איזו אניות מסחר מצרפת ומאנגליא הבאות שמה לקחת להם מים. ("הצפירה", 27 במרץ 1862, עמ' 7)

אחרי אשר ירו מאנית המצפה בכלי תותח הורידה אנית המסחר את דגלה. ("המליץ", 25 באפריל 1898, עמ' 2)

אנית מסע – אנית נוסעים (ומשא)

אנית מסע ירדה מזה לקריטא ותוביל שמה שני גדודי צבא מורים מלאנקאסטר. ("הצפירה", 12 באוקטובר 1898, עמ' 3)

אנית מסע פורטוגלית הביאה הנה 800 אנשי צבא מליסבונה. ("המליץ", 24 באפריל 1900, עמ' 2)

הננו מתכבדים להודיע להקהל כי החברה הגדולה הזאת קבעה אניות מסע למהגרים מא"י החפצם לנסע לאמריקה הצפונית או לאמריקה הדרומית. ("הצבי", 20 במרץ 1910, עמ' 4)

הדבר אשר קרה באמת הוא כי אניות מלחמה גרמניות רדפו אחרי אניות-מסע של גרמניה אשר נדמו להן כאניות האויב, ותהי מלחמה חזקה ביניהן. ("החרות", 24 בספטמבר 1914, עמ' 1)

אנית מסע אורחים – אנית נוסעים (ומשא)

למכה"ע „טיימס“ מודיעים מטיענטסין: אחת עשרה אניות מלחמה יאפאניות, שמונה אניות פחים ושלש אניות מסע אורחים עומדות על יד וויי-היי-וויי מיום ה' העבר. ("הצפירה", 21 בנובמבר 1894, עמ' 2)

אנית מעבר – מובלת חיילים, אנית נוסעים ומשא המובילה חיילים

ממשל תוגרמא מסרה אגרת לצירי הממלכות ותזכירם על אדות המקרה, כי אניות יון ירו אל אנית המעבר התוגרית „פואד“ […]. ("הצפירה", 19 בפברואר 1897, עמ' 5)

מסייגון הודיעו: אנית המעבר הגדולה וואנסין עם חמש מאות איש צבא הים ובאטעריא אחת ירדה לטאקו. ("הצפירה",  27 ביוני 1900, עמ' 4)

מפקד האסקקדרא היאפאנית שנשלחה אל חפי קאמטשאטקא הודיע, כי ביום 1 לח"ז בא לפטרופבלובסק ויתפוש את אנית המעבר הרוסית „אוסטרליא“ שנמצאה בחוף. ("הצפירה", 29 באוגוסט 1905, עמ' 1)

אנית מערכה (battleship). ראו גם: ספינת מערכה.

בין העיר ווינדוי והאי גוטלאנד התנפלה סירה תת-מימית שלנו על אסקדרה של האויב בעת עשר אניות-מערכה […]. ("הצפירה", 9 ביוני 1915, עמ' 1)

אנית מפץ – ספינת טורפדו

בזמן האחרון נודע הדבר, כי כאימת מפגיע על הארי כן אימת אנית מפץ הקטנה על אנית מגן הגדולה עד מאד ואשר מחירה יעלה למיללינים הרבה […]. ("המליץ", 1 בנובמבר 1891, עמ' 1)

אנית המפץ “No 257„, בבואה לעזרת אנית התרן שנשברה, נסתבכה בהגליל הסובב של אניה-מושכת (בוקסיר) והושלכה על פני הסלעים אשר על יד מגדל המאיר החרסוני. ("המליץ", 29 באוגוסט 1902, עמ' 2)

אנית מפץ השטה מתחת למים – צוללת

באחד הפרקים הקודמים הודענו ע"ד אנית מפץ השטה מתחת למים […]. ("המליץ", 25 ביולי 1897, עמ' 7)

אנית מפרשים. ראו גם: ספינת מפרשים.

אנית-מפרשים יונית עברה דרך מבצרי פריביזה וחיל-השמירה העותמני פקד עליה מיד להתרחק משם. ("החרות", 30 במרץ 1911, עמ' 2)

אנית מצפה – סיירת (cruiser)

ג'ידא. – אנית המצפה האנגלית “Pique„ באה הנה. ("המליץ", 9 ביוני 1895, עמ' 4)

לקראתנו הולכת אנית מצפה יפונית והיא מורה פעם אחת. ("השקפה", 10 ביוני 1904, עמ' 2)

אנית מצפה עוזרת – סיירת סוחר חמושה (armed merchant cruiser), סיירת עזר (auxiliary cruiser)

בקייועסט אומרים, כי אנית המצפה העוזרת האמריקנית Saint-Paul תפשה אנית העברה ספרדית Alfonso XIII ובה אלף ושלש מאות איש צבא ופקדונות גדולים. ("המליץ", 5 ביוני 1898, עמ' 4)

אנית מקלעים – ספינת תותחים

בחבורת ספינות המלחמה שבאה לאי סחלין היו שתי ספינות מערכה, שבע משוטטים, שלש אניות מקלעים, ששה ושלשים תרפידים, וספינות הובלה שהעלו על היבשה פרקה אחת של חיל. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 1)

אנית מרוץ – סיירת (cruiser)

אנית-המרוץ היאפאנית, שנקרעה ביום 27 אפריל ע"י טורפידתנו הובלה לסאסעבאָ ע"י אניות מושכות. ("הצפירה, 18 במאי 1904, עמ' 2)

לסוכנות רייטער מודיעים מוולאדיוואסטאק כי אנית המרוץ הרוסית אלמאז באה לשם, ומאשרת את השמועה כי אני הדגל קניאז סובאראף טבעה […]. ("חבצלת", 4 ביוני 1905, עמ' 1)

אנית מרוץ המצופה מקצתה – סיירת ממוגנת (protected cruiser)

בין הנטבעות נמנו […] אניות המרוץ המצופות מקצתן „סוויעטליאנא“ ו„זעמטשוג“ […]. ("הצפירה" 1 ביוני 1905, עמ' 1)

אנית מרוץ יוקשת – סיירת טורפדות (גרמנית: Torpedokreuzer, אנגלית: torpedo cruiser)

אנית-מרוץ קלה אחת מן הטפוס של „אויסבורג“, אנית-מרוץ יוקשת מן הטפוס של „אלבאטרוס“ ושלש מוקשניות אסקדרוניות. ("הצפירה", 5 ביולי 1915, עמ' 1)

אנית מרוץ מחופת שריון – סיירת משוריינת (גרמנית: Panzerkreuzer, אנגלית: armoured cruiser)

במשך עשרים החדשים של המלחמה היו אבדות הצי האנגלי כאלו: 9 אניות-מערכה, 9 אניות-מרוץ מחופות שריון, 9 אניות-מרוץ קטנות […]. ("הצפירה 17 באפריל 1916, עמ' 2)

אנית מרוץ לבושת שריון – סיירת משוריינת (גרמנית: Geschützter Kreuzer, אנגלית: armoured cruiser)

באסקדרא הבאלטית נמנות, לפי רשימת „מאטען“, 7 אניות-שריון […], שתי אניות-מרוץ לבושות שריון („אדמירל נאחימוב“, „דמיטרי הדוני“) […]. ("הצפירה", 13 באוקטובר 1904, עמ' 1)

אנית מרוץ מכוסה שריון – סיירת משוריינת (גרמנית: Geschützter Kreuzer, אנגלית: armoured cruiser)

נקל היה לראות מראש, כי שלוש אניות המרוץ הגדולות הרוסיות […] תחזקנה בים יותר מאניות קאמימורא –, ולא רק מאניות שריון-הַמִכְסֶה (זה סוג מיוחד) כי גם מאניות המרוץ המכוסות שריון. ("הצפירה", 26 ביוני 1904, עמ' 1)

אנית מרוץ מצופה מגן – סיירת משוריינת (גרמנית: Geschützter Kreuzer, אנגלית: armoured cruiser)

בין הנטבעות נמנו אנית המגן „בורודינו“ ו„הקיסר אלכסנדר השלישי“, ואניות המרוץ המצופות-מגן „אדמירל נאחימוב“, „דימיטרי דונסקוי“, „וולאדימיר מונומאך“ […]. ("הצפירה", 1 ביוני 1905, עמ' 1)

אנית מרוץ עוזרת – סיירת עזר (auxiliary cruiser)

במשך עשרים החדשים של המלחמה היו אבדות הצי האנגלי […] 17 תת-מימיות, 13 אניות-מרוץ עוזרות. ("הצפירה", 17 באפריל 1916, עמ' 2)

אנית מרוץ פחית – סיירת טורפדות (גרמנית: Torpedokreuzer, אנגלית: torpedo cruiser)

ובידי הגינ'-אדיוטנט אלקסיוב בפורט-ארטור נשארו […] 2 אניות-מרוץ פחיות, 21 נושאות טורפידין, 7 כנ"ל קטנות […]. ("הצפירה", 6 במאי 1904, עמ' 1)

אנית מרוץ שמכסה מצופה שריון – סיירת ממוגנת (protected cruiser; רוסית: Бронепалубный крейсер)

באסקדרא הבאלטית נמנות […] 5 אניות מרוץ שמכסהן מצופה שריון (אָלעג“, „אוראָרע“, „סוויעטלאַנא“, „זשעמטצוג“, איזומרוד“) […]. ("הצפירה", 13 באוקטובר 1904, עמ' 1)

אנית משא 

היושבים על יד הנהרות הגדולים, כהוואלגא והדניעפר, ישלחו רפסודות על פני המים או נשכרים לשרת את אניות-המשא, להעמיס מעמסה ולפרוק. ("המליץ", 13 באוגוסט 1872, עמ' 6)

אחד האכרים העובד עבודתו באחד בתי המלאכה בעיר המלוכה המציא בימים האלה מכונה לטעון את האניות משא. ("היום", 10 במאי 1887, עמ' 3)

אנית משוט – אנית משוטות, אנית משוטה (paddle ship); סירת משוטים

העבדים רצו ומשאם על כתפם ואיש לא עמד בפניהם עד בואם אל חוף הים, אשר שם עמדו חבריהם הכן עם אנית משוט להביאם אל אניתם הגדולה העומדת רחוק מהחוף. ("הלבנון", 1 ביוני 1882, עמ' 5)

שבעה רגעים אחרי הפגישה טבעה האניה לעינינו ואזנינו שמעו קול יללת המתאבקים עם מר המות ותושיה נדחה מהם, כי לא הספיקה לנו השעה להצילם, כי שלוש אניות המשוט אשר שלחנו על פני המים בפעם הראשונה יכלו להעלות אלינו רק 13 נוסעים ושבעה עשר מלחים […]. ("הצפירה", 26 באוגוסט 1888, עמ' 4)

אנית הקיטור האשכנזית „עממא“ בדרכה מרוטרדם לבוניס התנגשה אצל דיונקירכין עם אנית המשוט „פאמיפֿיק“ והטביעה אותה. ("המליץ, 17 באוקטובר 1895, עמ' 2)

באסקדרא הבאלטית נמנות […] אנית-המשוט של נציב המזרח הרחוק „אַלמאַז“, 7 אניות תורפידין […]. ("הצפירה", 13 באוקטובר 1904, עמ' 1)

מלחי האניות הרוסיות המלות את אניות המשוט של הקיסר ירו באויר לאות שמחה, ויזיקו את האניה אנגלית וואֻדבורן אשר עברה עליהן בעת ההיא, ואחד מפקידיה נפצע. ("חבצלת", 23 ביוני 1909, עמ' 1)

השולטאן בחן תמול את צי הממשלה אשר חולק לשלש מחלקות. הוד מלכותו נמצא על אנית המשוט ערטאגרול, ואותה לותה אנית המשוט סטאמבול, אשר עליה נמצאו הסענאטארים ונבחרי העם. ("חבצלת", 9 ביולי 1909, עמ' 2)

אנית משחית – משחתת (torpedo boat destroyer); ראו גם: משחית.

ליפונים אבדה אנית-משחית שניה, אשר הטביע אותה צלבן גרמני לפני קיאושיאו. ("החרות", 28 בספטמבר 1914, עמ' 3)

אנית נודדים – אנית מהגרים

באוגוסט 1906 טבעה ליד חופי ספרד אנית-הנודדים „סיריא“, אבדו בה 300 איש. ("הצפירה", 3 ביוני 1914, עמ' 4)

כבוא אנית הנודדים אל החוף באנגליא, נותנים לנוסעי המחלקה I ולאלה ממחלקה II שאין להעבירם תחת הבדיקה, לעלות תכף אל החוף. ("מחזיקי הדת", 26 בינואר 1906, עמ' 4)

אנית נוסעים

בארץ כינא רבו כמו רבו שודדי הים האורבים אל אניות הנוסעים לבלע ולהשחית, לשלל שלל ולבז בז. ("הצפירה", 25 בנובמבר 1874, עמ' 7)

כמעט בכל אניות הנוסעים תשובנה שיירות אחדות עניי היהודים בעירום ובחסר כל. ("המליץ", 8 בספטמבר 1891, עמ' 5)

אנית נס – אנית מפרשים; אנית דגל (flag ship)

והנני נכון לכל אשר יקראוני לענות בלי מחיר לכל איש ככתבו וכלשונו את פרשת אניות הקטור ואניות הנס עת לכתן ובואן […]. ("הלבנון", 3 בינואר 1872,עמ' 6)

אנית הנס של רוז'עסטבנסקי ניזקה הרבה, ותלגרמה חצי רשמית מפ"ב מודיעה שהאדמיראל נפצע. ("הצפירה", 1 ביוני 1905, עמ' 2)

אנית נפט – מכלית נפט

חשבנו כי לרגלי המלחמה האמיר היוקר על הנפט, והנה בשבוע העבר באה ליפו אנית-נפט והיוקר לא ירד מעל הבימה. ("החרות", 1 בינואר 1913, עמ' 3)

אנית סובב – סיירת (cruiser)

עתה מודה גם אמריקא כי התקוממות זו צבועה בצבע פוליטי. הממשלה שלחה להאוואנא אנית-סובב. ("מחזיקי הדת", 3 באוקטובר 1906, עמ' 10)

אנית סובב מחופית – סיירת ממוגנת (protected cruiser; רוסית: Бронепалубный крейсер)

 הספינה הרוסית לא השגיחה על הפקודה ההוא, ונסו את עצמם לכנוס הלאה ולהתקרב אל החוף, אבל אנית הסובב המחופית „עליעאבעטא“ התחילה לירות לנגדם ואז הוכרחו לחזור. ("מחזיקי הדת", 7 ביולי 1905, עמ' 4)

אנית סחורה – אנית משא, אנית נוסעים ומשא

נוראה ואיומה היא מלחמת הים כי הפח הולך אחרי האויב והאסון קרוב בכל רגע וחוסם את הדרך גם בעד אניות ססחורה […]. ("מחזיקי הדת", 27 במאי 1904, עמ' 4)

אנית עוברים ושבים – אנית נוסעים ומשא; מעבורת

הממשלה גמרה אומר להוסיף על צייה מכבר עוד ארבע אניות מגן גדולות ועשר אניות מגן החפים, שלשים אניות עוברים ושבים וחמשים אניות פחים. ("הצפירה", 23 בספטמבר 1895, עמ' 3)

הממשלה הרוממה קנתה מבית מעשה האניות אשר בקייל שלש אניות קטור למסע עוברים ושבים בתעלת הבאספהארוס ומחירן עולה לשלשים אלף לירא טורקי, כל אחת מהאניות האל תכיל אלף עו"ש. ("חבצלת", 22 באפריל 1904, עמ' 2)

דורשי רשומות בקשו ומצאו, כי האסונות באניות הקיטור לעוברים ושבים אינם שכיחים ותדירים כאסונות במסעי מסלות הברזל. ("הצפירה", 10 בפברואר 1895, עמ' 2)

אנית ענק

[…] והנה עתה זה הפעם שלישית בזמן קצר אשר אניותיה היותר גדולות נהרסו ונתפוצצו לרסיסים אחרי אשר שש שנים עבו בבנין אניות ענק האלה. ("הצפירה", 10 ביוני 1878, עמ' 7)

לפיכך החליטה לבנות במשך חמש שנים שלש אניות-ענק מטפוסה של „אימפיראטור“ […]. ("הצפירה, 5 ביולי 1914, עמ' 1)

אניות-ענק, שלא היו דוגמתן מעולם, הולכות ונוספות על ציי העמים […]. ("הפועל הצעיר", 18 בספטמבר 1914, עמ' 7)

אנית עתונים ("presss boat"). ראו גם: אניה עתונית.

ע"ד אופן חטיפת השמועות ע"י האניות של עתונים ראה לקמן, אבל במקום המלחמה הנכחי קרוב לשער, כי אין אניות עתונים סמוכות לשם. ("הצפירה", 1 ביוני 1905, עמ' 2)

אנית פחים – משחתת (destroyer); ספינת טורפדו (torpedo boat)

שר צבא האניות דורש להוסיף על חשבון הוצאותיו סך 85 מילליאן במשך שמונה שנים, לצורך בנין אניות חדשות, אניות פחים, לקנין כלי תותח חדשים וכדומה. ("הצפירה", 21 באפריל 1887,עמ' 1)

אנית מלחמה אחת ושתי אניות פחים באו אל טאנגיר שלוחות מטעם ממשלת איטליא […].("הצפירה", 14 בנובמבר 1889, עמ' 1)

למכה"ע „טיימס“ מודיעים מטיענטסין: אחת עשרה אניות מלחמה יאפאניות, שמונה אניות פחים ושלש אניות מסע אורחים עומדות על יד וויי-היי-וויי מיום ה' העבר. ("הצפירה", 21 בנובמבר 1894, עמ' 2)

הממשלה גמרה אומר להוסיף על צייה מכבר עוד ארבע אניות מגן גדולות ועשר אניות מגן החפים, שלשים אניות עוברים ושבים וחמשים אניות פחים. ("הצפירה", 23 בספטמבר 1895, עמ' 3)

בחוף עומדות 12 אניות אדירות אפיקי נחושה, גם 45 אניות פחים והורסות פחים. ("הצפירה", 2 באוגוסט 1903, עמ' 1)

יש אומרים, כי רק מלחים אחדים נהרגו ויש אומרים, כי גם אחדות מהאניות נושאות הפחים היאפוניות צריכות היו לשוב ליפוניה לתקן את בדקיהן. ("הזמן", 14 בפברואר 1904, עמ' 1)

אנית הפחים „בעזסטראַשני“ שבמלחמה בליל 30 מאֶרץ נפרדה מעל רעותיה והאניות היאפוניות הכתירוה ויטביעוה ורק 5 אנשים נצולו ממנה, היתה אחת האניות כנגד טורפידין (конторъ миноноски) אשר מספרן אצל פארט-ארטור הוא כשבע עשרה. כל אניה כזאת תכיל מן 200 עד 350 טון. ("הצפירה", 17 באפריל 1904, עמ' 1)

אנית פחמים – מובלת פחם, אנית פחם

לונדון. אנית-הפחמים „באלמרינה“, שהלכה מבלפסט לאייר, הצילה את שרידי המלחים של „בייאנוס“, אשר נשארו בחיים וצפו על רפסודות. ("הצפירה", 14 במרץ 1914, עמ' 3)

מצוינת היא העובדה, שבאותו המקום עצמו […] התנגשה לפני שנתים „חברתה“ של „מלכת אירלנדיה“ – „מלכת בריטניה“ – גם כן עם אנית-פחמים „העלוועציה“, ואז ירדה ה„העלוועציא“ תהומות. ("הצפירה", 3 ביוני 1914, עמ' 3)

אנית פצצות – מניחת מוקשים (minelayer); ראו גם: גודרת מוקשים.

ברשימה זו לא נכללה אנית הפצצות קניגין לואיזה, שבקושי יכולים לקרותה צולבת-עוזרת והאניות הקטנות הנפוצות בנהרות ובימי אפריקה. ("מוריה", 19 באוקטובר 1914, עמ' 2)

אנית צבא – אנית מלחמה (warship)

בית נבחרי העם דחה את ההצעה להוציא מקופת המדינה סך 2 מילליאָן מארק להתחלת בנין אנית צבא חדשה. ("המליץ", 31 במרץ 1892, עמ' 4)

ביום 12 לירח זה ירו מן אנית צבא ספרדית שתי פעמים באבק שרפה בלי כדורים אל האניה „אלליאנס“ האמיריקאנית, אשר מהרה להרים נס ולענות בקול יריה ותלך לדרכה […]. ("הצפירה", 18 במרץ 1895, עמ' 1)

סוכנות „וואלף“ מודיעה, כי ביום חמישי שעבר תפסה אנית הממשלה האנגלית ביאור נואסה (באפריקה) אנית צבא אשכנזית. ("הצפירה", 20 באוגוסט 1914, עמ' 1)

אנית צופים – ספינת סיור (patrol boat)

אנית-הצופים התורקית הנמצאת על נהר פרת, בסיניאג', על-יד קורנה, פתחה, ממרחק של שלשה קילומתרים, אש חזקה נגד אנית-מקלעים אנגלית גדולה ומזוינת בתותחים כבדים. ("החרות", 25 באפריל 1915, עמ' 1)

אנית ציד – ספינת דיג

שלש מאות אניות-ציד, הצדות את שרצי הים (אויסטערס), מאכלם החביב של היענקים והרבנים המתוקנים, נצבו קפאו כמו נד במעבה הכפור על יד חוף „לאנג איילאנד“. ("המליץ", 25 באפריל 1899, עמ' 4)

בהגיע הסירה למפרץ המים פגשו אנית-ציד ובה שני קזקים. ("הצפירה", 5 בנובמבר 1903, עמ' 3)

שתי אניות-ציד שיצאו מנמל-סעיד לבא לנמל עירנו סבלו הרבה מהסערה הגדולה שהתחוללה בים, האחת נדחפה עד שפת הנבי-רובין, והשנית – שעליה נסעו כעשרה אנשים – נאבדה ולא נודע גורלה. ("החרות", 15 בפברואר 1911, עמ' 2)

אנית צנה – אניה משורינת

ויש מקום לחשוב כי גם אנית-צנה (פאנצערשיף) לא תוכל עמוד נגד כלי מפץ הנ"ל אם גם מחסה ברזל מסביב לה. ("עברי אנכי", 14 ביולי 1865, עמ' 8)

אנית קו – אנית מערכה, אנית קרב (גרמנית: Linienschiff, אנגלית: ship of the line); ראו גם: אניה קוית.

אחרי התחברות שתי הפלוגות […] היו לרוסים: שמנה אניות קו (או אניות מחנה, ליניענשיפפען) […]. ("הצפירה" 1 ביוני 1905, עמ' 2)

אנית קיטור (steamship)

[…] אנית הקיטור סיטי-אוף-אואשינגטאן אשר באה מקווינסטוין באמעריקא הביאה מכתבי עתים מנייארק […]. ("הכרמל", 17 בינואר 1862, עמ' 2)

אנית הקטור האנגלית הנקראה בשם לאקאניא אשר עברה מליווערפאל, נפגשה על ים מארמאר עם אנית הקטור קאלכֿידא אשר לממשלת רוסיא, ההולכת לשאלונקא. ("הצפירה", 3 באפריל 1862, עמ' 1)

אנית רוח – אנית מפרשים

בשנה האחרנה עברו דרך נמל סטמבול 37280 אניה, מהן 10302 אניות קטור, 26,978 אניות רוח. ("הצבי", 3 ביולי 1891, עמ' 2)

בשבוע הזה היו בעירנו גשמים מרובים וסער גדול התחולל בים ששה ימים רצופים עד כי נשברו שתי אניות-רוח גדולות, ואחת מהן טבעה בלב ים והיו עליה י"ג נפשות […]. ("הצפירה", 24 בפברואר 1893, עמ' 2)

בשנת 1872 היו לה ליפן שלשים וחמש אניות קטור ואחת עשרה אניות רוח גדולות, ובשנת 1902 כבר מנתה את מספר אניות הקטור לאלף שלש מאות תשעים וחמש, ואניות רוח למספר ארבעת אלפים ועשרים. ("השקפה", 25 אוקטובר 1904, עמ' 6)

אנית שיט – סירה. ראו גם: אני שיט.

מקצת חובלי האניה „וולאדימיר“ באו בעת שהתנגשו האניות אל מכסה האנית „קאלומביא“ ויתאמצו להוריד משם אניות שיט להציל את אנשי אניתם. ("הצפירה", 17 ביולי 1894, עמ' 644)

בין כה וכה ואנית שיט קרבה אלינו וימשוני מן המים כל עוד רוח חיים בקרבי […]. ("הצפירה", 17 ביולי 1894, עמ' 2)

אנית שיט הנכונה להציל בשעת הסכנה – סירת הצלה

בתלגרמה אחרת יסופר, כי אחד הנוסעים המוצלים אשר בשם אבבלעבי יכונה הגיד כי תיכף אחר אשר נחבטו האניות נתן צו להוריד הימה את חמש אניות השיט הנכונות להציל בשעת הסכנה, אך בידי המלחים צלחה להוריד רק שתים מהם. ("היום", 25 בנובמבר 1887, עמ' 3)

אנית שריון – אנייה משוריינת

ארבע אניות-הפחים המנומרות נפרדו מעליה, נגשו אל אנית השריון „פאנטיליימון“ (לפנים „פוטמקין הטבריי“) […]. ("הצפירה", 1 בדצמבר 1905, עמ' 1)

אנית שריון המכסה – סיירת ממוגנת (protected cruiser; רוסית: Бронепалубный крейсер). ראו גם: אנית מרוץ שמכסה מצופה שריון.

נקל היה לראות מראש, כי שלוש אניות המרוץ הגדולות הרוסיות […] תחזקנה בים יותר מאניות קאמימורא –, ולא רק מאניות שריון-הַמִכְסֶה (זה סוג מיוחד) כי גם מאניות המרוץ המכוסות שריון. ("הצפירה", 26 ביוני 1904, עמ' 1)

אנית שרפה – אנית חֶסֶם (blockship)

על אדות הנסיון האחרון, שנסו היאפאנים לחסום את מבוא פורט-ארטור ע"י אניות-שרפה, מודיע הסופר נימירוביטש-דאנטשינקו בתלגרמא […]. ("הצפירה", 8 במאי 1904, עמ' 1)

אנית תהום – צוללת

מעתה נבא לבאר תכנית אנית התהום: האניה ההיא עשויה מברזל בתבנית ביצה חלולה, וקנים רבים חלולים מפולשים יוצאים מצדיה סביב סביב […]. ("עברי אנכי", 10 במאי 1872, עמ' 4)

אנית תורן – אנית מפרשים

אניות תרן חדלו מעבור על פני המים לרגלי הכפור. ("היום", 20 בנובמבר 1887, עמ' 2)

כל היום היה רוח גדול וחזק על הים, ויהי הים סוער מאוד, ושלש אניות תורן נושאות ארז ותפוחי זהב נשברו והמשא אשר בהן ירד תהום והרבה נפוץ על פני המים והילדים מאספים השׁירַים מעל החוף. האנשים נצלו כלם. ("הצבי", 27 באפריל 1888, עמ' 2)

ביום הראשון שבוע זה קמה סערה חזקה בים אשר הכתה בו גלים ותרעישהו מאד, עד כי ארבע אניות תורן נשברו והתפוצצו מתגרת הסער. ("חבצלת", 8 בנובמבר 1895, עמ' 1)

כשלשים סירות ושלש אניות-תרן נשתברו, שלשה בתים נפלו והגשר הבנוי לפני בית-המכס נפל אל הים. ("החרות", 15 בפברואר 1911, עמ' 2)

אנית תורפידין – משחתת (destroyer). ראו: אנית טורפידין.

אנית תחרא – אניה משוריינת, אנית מערכה

[…] וכל מאמינים כי האמריקאנים לא יוכלו לחדור אל לשון-הים בלי אניות-תחרא ממדרגה ראשונה או חיל וצבא רב ביבשה. ("הצפירה", 4 במאי 1898, עמ' 3)

אנית תיור – אנית סיור (scout cruiser)

סאיהאן. – אנית המצפה „וואָיבאן“ ואנית המסע „קאראוואן“ ועליהן 500 איש מצבא הים הרגלי וסוללה אחת הפליגו לטאקו. גם אנית-התיור „בענגאלי“ הפליגה לשם. ("המליץ", 27 ביוני 1900, עמ' 3)

נגד-המוקשנית, שפעלה יחד עם S. 80, סבלה גם היא קשה ובקשה לה מפלט אצל אנית-התיור „נאבארו“, אשר גם עליה ירו והיא אבדה הרבה מאנשיה. ("הצפירה", 1 ביוני 1915, עמ' 2)

מפקד אניות-התיור שלנו היה סגן-האדמירל היפר. ("הצפירה", 4 ביוני 1916, עמ' 2)

אנית תריסין – אניה משוריינת, אנית מערכה

האינזיניר אומברטו פוגליזו מאלכסנדריא […] המציא לבית הנשק בקסטלמרה די סטביה טפוס חדש של אניות-תריסין בצי איטליא. ("הצפירה", 22 בדצמבר 1904, עמ' 2)

[…] בטרם יהיה סיפק ביד האדמיראל טוגו להבהיל ולהחיש אל מקום המלחמה את כל אניותיו, וביחוד את אניות התריסין הנשמרות שמירה מעולה לעמוד בתחום רחוק מן החוף. ("הצפירה", 4 ביולי 1904, עמ' 1)

אנית תרפיד, תרפיד – משחתת

אנית התרפיד שהיתה מלוה את הספינה פוטומקין הפליגה מפה לעומת אדסה ולא מסרה את עצמה. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 1)

אסקדרא, אסכדרא, אסכדרה – שייטת, פַּלְגָה (squadron). (בצבא היבשה – אסקדרון).

האסכדרה היאפאנית לא יכלה להחזיק מעמד בפני היריה של אסכדרתנו וביחוד של המבצר, ותמהר לסוג אחור בחפזון. ("הצפירה", 16 בפברואר 1904, עמ' 2)

אחרי בַּטָלָה שארכה כמעט שני ירחים החלה האסקדרא הוולאדיבוסטוקית להראות אותותיה אותות מעשים ותופיע ליד נענזאַן. ("הצפירה", 2 במאי 1904, עמ' 1)

בריסט. באה הלום אסקדרא אנגלית במספר 11 אניות. ("הצפירה", 12 ביולי 1905, עמ' 4)

אפיק אניות – תעלת שיט (ship channel)

בבוקר השכם בעוד כל יושבי העיר הוזים שוכבים על משכבם ושנתם ערבה להם עברו חמש אניות תחת אפיק-האניות (שיפסקאנאל) ללכת אל דרכם […]. ("הלבנון", 21 באוקטובר 1874, עמ' 8)

אָפֿיציר – קצין. ראו גם: פקיד האניה, קאפיטאן, ראש החובלים, שר האניה, ראש פקידי האניה.

ב

באָצמאן – רב מלחים (מרוסית: Бо́цман)

רב החובל האנגלי אשר אסף באניתו את הבאָצמאן ושני המלחים של הספינה הנטבעת […]. ("הצפירה", 25 בנובמבר 1891, עמ' 1)

בורנית – סירה

[…] וכן הצליחו כמו עשרים איש לשבת אל אחת הבורניות וישיטו בה עד קרוב אליהם אניה אחת גדולה באה מרחוק. ("מחזיקי הדת", 17 בינואר 1889, עמ' 5)

בינות לספון – בין הסיפונים, בְּבֵּינַת הַסִפּוּנִים (גרמנית: zwischendeck, אנגלית: steerage); ראו גם: מכסה האניה.

שניהם כאחד יתלוננו […] על אשר נתנו את החזן לנסוע בירכתי הספינה בינות לספון (צווישענדעק) מקום שם יחנו ויסעו השפלים מדלת העם. ("המליץ", 9 בנובמבר 1883, עמ' 3)

אתמול אחר הצהרים הגיעה להנמל אנית הקיטור „רוגיא“ והביאה מהאמבורג 785 נוסעים בינות לספון (צווישענדעק), ר"ל גרים, כי העשירים לא יסעו בצווישענדעק רק בהתאים (קאיוטען). ("המליץ", 3 באוקטובר 1884, עמ' 4)

[…] כידוע מיועדים „אי-אליס“ וכל „בתי-הכלא“ האחרים רק בעד הנוסעים „בין התקרה“ (צווישענדעק). ("הצפירה", 26 באוקטובר 1903, עמ' 3)

בית אסיפת החובלים – חדר הקצינים

ביום האחרון לפני החג, ההמון והרעש הנשמע בבית אסיפת החובלים, יענה, כי הראשים אשר נבחרו לחוג את "היום" על פיהם, יודעים היטב את המנהגים הישנים. ("הצפירה", 8 במאי 1862, עמ' 6)

בית בנין הספינות – מספנה; ראו גם: בית חרושת לתיקון אניות, בית חרושת לבנין אניות.

לונדון. נודע ל„ריטר“ כי איש צרפתי קנה ספינות מרוץ הנבנה באחד מבתי בנין הספינות האנגליות. ("השקפה", 27 במאי 1904, עמ' 15)

לונדון. דחו פועלי בתי בנין הספינות את הפשרה עם בעלי העבודה, האדון ללויד גיאורג נושא ונותן עם בעלי בתי החרשת. ("השקפה", 13 במרץ 1905, עמ' 3)

ללונדון. ספינת המלחמה קשומן הורדה הימה מבית בנין הספינות של אלסויבג, במעמד צי יפן האיאסי. ("השקפה", 28 במרץ 1905, עמ' 3)

בית דין הים – בית דין ימי (Admiralty court)

[…] ויאנסו את האניה לשוט לוולאדיבוסטוק בלוית ספינות חילנו תחת פקדת הלייטאנט פטרוב לדון אותה בבית דין הים. ("הצפירה", 23 ביוני 1904, עמ' 3)

בית חולים שט על המים – אנית בית חולים. ראו גם: אנית חולים.

[…] בית חולים שט על המים („רוס“ – לפנים אנית-קטור של אָרעל“ של הצי המתנדב) […]. ("הצפירה", 13 באוקטובר 1904, עמ' 1)

בית חנוך להולכי ים – בית ספר ימי

מיעאופטוריא ירדה ספינה רוסית „ס"ט ניקאָלאי“ קנין הסוחר פֿעלדמאן מחערסאן ורב החובל היה היהודי משה קאנגיסער (אחת מתלמידי בית החנוך להולכי הים בפלך חערסאן) […]. ("הצפירה" 25 בנובמבר 1891, עמ' 1)

בית חרושת לבנין אניות – מספנה; ראו גם: בית בנין הספינות, בית חרושת לתיקון אניות.

הועד המקבץ נדבות להצי העותמני קנה מבית-חרשת לבנין-אניות באמריקה אני מלחמה חדשה בשלש מעשנות. ("החרות", 28 בדצמבר 1910, עמ' 2)

מעיר המלכות של ספרד באו ידיעות, כי החליטה ממשלת ספרד לשוב ולבנות את צי המלחמה שלה […] ואגדה של בתי חרשת של בנין ספינות מאנגליה באה כבר במשא ומתן עם ממשלת ספרד בדבר בנין הספינות הללו. ("השקפה", 26 באפריל 1907, עמ' 1)

בית חרושת לתיקון אניות – מספנה; ראו גם: בית חרושת לבנין אניות, בית בנין הספינות.

וזרת המסחר החליטה לכונן ב„סטניה“, על גדות הבוספורוס בית-חרשת לתקון אניות. ("הצבי", 7 בפברואר 1911, עמ' 3)

בית מאור – מגדלור

הנר האלקטרי הגדול בתבל כלה הוא "בית המאור" (ליכט הויזע) שנוסד על יסוד חזק בים הפונה דזיטלנד […]. ("חבצלת", 2 בפברואר 1900, עמ' 4)

כחצי שעה אחרי שעה הרביעית ירדנו ממרכבתנו אל מלון Hotel de quatre nations והתענגנו למצוא חדרים גבוהים, שדרך החלונות נוכל להביט על מקום אוסף האניות בית המאור ולכל האניות הבאות והיוצאות פה. ("המגיד", 25 בדצמבר 1878, עמ' 6)

בית מבנה האניות – מספנה; ראו גם: בית בנין הספינות, בית חרושת לתיקון אניות, בית חרושת לבנין אניות, בית מלאכת האניות, בית מעשה האניות, מחרשת הספינות

פקודה יצאה מאת הוד מלכותו השולטאן לשר המלחמה שר חיל הים, ומפקד צבא העושים במלאכה בבתי מבנה האניות אשר להממשלה […]. ("חבצלת", 13 במרץ 1891, עמ' 6)

אנית קטור גדולה למאד נודעה בשם יאהאנעסבורג יצאה עתה מבית מבנה האניות אשר לארמשטראנג מיטשעל וחבריהם בבריטניא. ("חבצלת", 8 במרץ 1895, עמ' 6)

בית מלאכת האניות – מספנה; ראו גם: בית בנין הספינות, בית חרושת לתיקון אניות, בית חרושת לבנין אניות, בית מבנה האניות, מחרשת הספינות

[…] הקונסול האנגלי בשנחיי צוה על בית מלאכת האניות האנגלי, אשר ב„דוק“יו נתקן בדק האניה „אסקולד“, לחדול מעבודת התקון […]. ("הצפירה", 26 באוגוסט 1904, עמ' 3)

בית מעשה האניות – מספנה; ראו גם: בית בנין הספינות, בית חרושת לתיקון אניות, בית חרושת לבנין אניות, בית מלאכת האניות, בית מבנה האניות, מחרשת הספינות

הממשלה הרוממה קנתה מבית מעשה האניות אשר בקייל שלש אניות קטור למסע עוברים ושבים בתעלת הבאספהארוס […]. ("חבצלת", 22 באפריל 1904, עמ' 2)

בית נשק לאניות – מספנה צבאית, ארסנל

והעולה על כולם היא ידיעת המכ"ע Bureau Reut, כי הודיע בית האדמיראליטעט בלאנדאן את המפקחים על מעשה מלאכת בתי הנשק לאניות נחושה בעיר החוף טשאטאם (Chatham), אשר מ"היום" לא יוסיפו העושים במלאכה לעבוד בלי חשך ביום ובלילה כאשר עשו עד הנה. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 3)

בן אמוראי – אמודאי, צולל. ראו גם: טובע, יורד תהומות, צולל.

מכה"ע מהעלזינגפארס מודיעים, כי בני אמוראי הצוללים בלב ים כבר ראו את האניה ויסבוה. ("הצפירה", 26 בספטמבר 1894, עמ' 2)

בעל המכונה – מכונאי באניית קיטור

[…] בראותו כי רעה נגד פניו ויתן צו לבעל-המכונה להמטיר אש ורוח זלעפות מקיטור המכונה על שני הלוחמים האלה. ("המגיד", 16 בספטמבר 1874, עמ' 3)

ג

גבעת חול  – שרטון (זאנדבאנק)

[…] והגלים החזקים הרימו את הספינה, וירמוה בכח נורא בתוך גבעת חול על שפת הים, ותשקע הספינה בתוכה ולא יכלה לזוז ממקומה. ("הצבי", 8 במאי 1891, עמ' 1)

גג האניה, גג הספינה – סיפון

[…] ע"כ בא לקרוא לרב החובל כי יעלה על גג האניה למסור משמרת עבודתו למלח אחר. ("הלבנון", 2 ביוני 1875, עמ' 8)

גם שוחט היה ביניהם ומדי ים ביומו התפללו על גגי האניה והחזן מ. זילברמאן משך בקולו הנעים גם את רב החובל ושאר פקידי האניה אל התפלה לשמוע אל הרנה. ("המגיד", 11 במרץ 1897, עמ' 6)

בלילה התהלך על גג הספינה כשהוא מבוסם ויגיע עד מקום מצב השומרים […]. ("השקפה", 16 בנובמבר 1906, עמ' 6)

גודרת מוקשים – מַקֶשֶׁת, אניה מניחת מוקשים; ראו גם: אנית פצצות, אניה טומנת פחים, אניה טרנספורטית של מוקשי נפץ.

מתאשרת הידיעה, שהאניה הטורקית גודרת-המוקשים „אדג'ידג'יה“ נרדפה אתמול ע"י שלש אניות-מרוץ אנגליות, בשעה שטמנה מוקשים בקרבת בורלה, ליד המבוא אל לשון-הים הסמירנית. ("הצפירה", 20 באפריל 1915, עמ' 1)

גלגל משוט – גלגל משוטות (paddle wheel)

[…] והיה להניע העגלות על מסלת הברזל ולסבב גלגלי המשוט באניות-הקטור, ועוד כהנה. ("הצפירה", 11 בפברואר 1862, עמ' 5)

גלגל ארוך כמעשה הברגי – מדחף

הכחות השנים אשר הזכרנו הם: א', שני אופנים כאופני העגלה (כמו בכל אניות-קיטור הידועות), ב' שני גלגלים ארוכים, כמעשה הברגי, (שרויבע). ("המגיד", 20 בנובמבר 1857, עמ' 2)

גליל משורבב – מדחף

[…] וגם מניע – מאָטאָר – הבא לידי תנועה ע"י כח האויר העב, והוא מניע את הגלילים המשורבבים הנמצאים בקצה האחרון של הטורפידו. ("הצפירה", 18 בפברואר 1904, עמ' 2)

גליל סובב – מדחף

אנית המפץ “No 257„, בבואה לעזרת אנית התרן שנשברה, נסתבכה בהגליל הסובב של אניה-מושכת (בוקסיר) והושלכה על פני הסלעים אשר על יד מגדל המאיר החרסוני. ("המליץ", 29 באוגוסט 1902, עמ' 2)

גשר האניה (bridge)

היום, לפנות ערב, עמדתי בדד על גשר האניה. רוח קל נשב מפאת ים. ("הצפירה", 11 בפברואר 1898,עמ' 3)

סופר מכה"ע New York Herald עמד בכל עת המלחמה על גשר האניה ועיניו ראו כל מראה […]. ("הצפירה", 15 במאי 1898, עמ' 1)

אחד הנשארים בחיים מספר, שבשעה שחגר את אזור-ההצלה דפק הקפיטן על שכמו ואמר: „הצל עצמך, ידידי“, ואח"כ לחץ את ידו, עלה על גשר האניה וירד מצולות יחד עם האניה. ("הצפירה", 14 במרץ 1915, עמ' 3)

גשר המפקד – גשר הפיקוד

בעמדו לפני גשר המפקד, על המכסה הנשחת עד החצי ע"י הכדורים, פנה שר הפלך אל זקן האפיצירים הרוסים, ויודיע לו, כי ממשלת אשכנז אלוצה, עפ"י חוקי הבינים, לבקש להוריד את דגל אנית-השריון, יען כי לא תסכון עוד לשוט בים. ("הצפירה", 2 בספטמבר 1904, עמ' 2)

גשר המִפְשָׂעָה – כבש האניה (gangway)

אז יצא הפרינץ עם הכבודה אשר לרגלו מן האניה אשר בה באו ויעברו על פני גשר המִפְשָׁעָה אל אניה אחרת, אל הַסִירָה הקסרית הוהינצוללירן שעמדה שם נכונה. ("הצפירה", 26 בפברואר 1902, עמ' 1)

ד

דאָק המשוטט – מבדוק צף (גרמנית: Schwimmdock; רוסית: плавучий док; אנגלית: dry dock)

אניה גדולה כזאת המקבלת בחיקה אניות אחרות לרפא את שבריהן ולתקן אותן למען יוכלו ללכת בדרכן, היא נקראת כיום בשם Dock או דאק המשוטט […]. ("הצפירה", 24 במרץ 1875, עמ' 4)

דוגה – סירה

האחד מהם יחזיק משוט להניע את הדוגית לאט לאט, והשני יעמוד רק ברגלו האחת בספינה והשנית ינוע ברוח להחזיק במעוז שווי משקל גיוו הכפוף על שפת הדוגה אל פני המים. ("המליץ", 9 בפברואר 1865, עמ' 5)

דוגית – סירה

ומשלת לך את הדבר לנער היושב בדוגית אשר במשוטו בידו יוליכנה קדמה ובא איש גבור ודחף בידו הכבירה את הדוגית מערבה. ("חבצלת", 24 ביולי 1896, עמ' 3)

דוד קיטור, דוד (steam boiler)

על אנית הקטור שאטאן על ים השאטאק, נתבקע הדוד מהמכונה וירק מים רותחים מתוכו על אנשי האניה […]. ("חבצלת", 20 באוקטובר 1871, עמ' 7)

דוד הקטור של הספינה האנגלית נבקע והעומד על ידו נפצע. ("הצבי", 23 ביוני 1909, עמ' 2)

דֹּפֶן האניה, דופן האניה  (ship's side)

הקאפיטאן אף כי היה אסור בזיקים עלתה בידו לפתוח הנחושתים ולקפוץ בים ממעל דופן האניה, ויטבע במצולה. ("הלבנון", 7 בינואר 1874, עמ' 8)

[…] אז יתנו אות בהחבל והעומדים מלמעלה על דופן האני שיט ימשום חיש מהר מן המים ברשתות קליפות הפנינים מלאות בידיהם. ("הלבנון", 23 בינואר 1880, עמ' 6)

[…] וימהר פערדא להתקרב להאניה וימצא חבל עב קשור בדפן האנ[י]ה ויחזיק בה ויטפס עליה לעלות להאניה. ("חבצלת", 25 בפברואר 1885)

דרדנוט – אניית מערכה מדגם דְּרֶדְנוֹט (Dreadnought); גם: דרדנאוט, דרידנוט, דרידנפט

לונדון. – הורידו אנית מלחמה גדולה מהטפוס „דרדנוט“ בשם „מונרך“. משקל הספינה הוא 22650 טון." ("החרות", 5 באפריל 1911)

עשרה מן הצלבנים האלה הם גדולים ביותר ודומים לדרדנאוטים הארופים עם משקל של רבע מליון טון. ("החרות", 17 במרץ 1917, עמ' 2)

ושינגטון. – מר דניאלס הציע את התכנית של הימיה לשנת 1914 בהוספת 2 דרידנוטים 8 מהרסות, ושתים תחת מימיות. ("מוריה", 7 בדצמבר 1913, עמ' 2)

מדינת ניוזילנד הייתה הראשונה, ובתלגרם רשמי הודיעה כי החליטה להתנדב „דרידנפט“ אחד, ספינה איומה אחת, לאנגליה מיד, ואם יהיה צרך תתנדב עוד אחת. ("הצבי", 4 באפריל 1909, עמ' 1)

ה

הוציא את האניה ממקום מעמדה – חילץ משרטון

למרות התחבלות שהחזיקו תיכף לא הצליחו להוציא את האניה ממקום מעמדה, אף כי סביבה נאספה אסקדרא שלמה של אניות מושכות […]. ("הצפירה", 8 במאי 1904, עמ' 2)

הורדה – השקה

ברגע הורדת האניה הופיעו עליה דגל הוד אדוננו הקיסר, דגל הוד רוממותו של הגנרל-האדמירל ודגלי הצבא ושלטון הים. ("המליץ", 6 באוקטובר 1902, עמ' 3)

הוריד הימה – השיק

הנשיא קרנא עם המיניסטרים והאדמיראל אוועלאן היו אתמול יחדו בעת הורידו הימה אניה צרפתית חדשה „זשוירע-גיבערי“. ("הצפירה", 30 באוקטובר 1893, עמ' 1)

ספינת המלחמה היפנית קשומן הורדה הימה מבית בנין הספינות של אלסויבג, במעמד ציר יפן האיאסי. ("השקפה", 28 במרץ 1905, עמ' 3)

מלבד ארבע אניות השריון בדמותה כצלמה של „באָראָדינאָ“ יש לאדמירל רוזדיסטבינסקי עוד
אנית־שריון גדולה אחת, „אסליאביא“, שהורדה המימה בשנת 1898 . ("הצפירה", 14 באוקטובר 1904, עמ' 1)

טריעסט יום הנ"ל. – אנית המלחמה החדשה ראדעטצקי הורדה הימה היום. הצערמאניע הרגילה בקריאת שם האניה נעשתה ע"י אשת הנסיך יורש העצר פראנץ פערדינאנד. ("חבצלת", 9 ביולי 1909, עמ' 1)

האניה הזאת הורדה הימה בשנת 1907 ונבנתה בגלזגוי. בנינה עלה במחיר של 85 מיליון פרנק. ("החרות", 28 במאי 1915, עמ' 2)

הוריד עוגן – עָגַן. ראו גם: השליך עוגן.

אז הורידו הדיגים את העוגן לעצור את האניה, אך אנית השיט החלה לצלול במים. ("היום", 6 בספטמבר 1887, עמ' 3)

ב-10 ביוני בחצי השעה השמינית בערב באה סירת בית הקיסר שטאנדראט […] אל מפרץ-הים שטאנדארט ושם הורידה עוגן. ("הזמן", 26 ביוני 1913, עמ' 1)

הליכה – שיט, נסיעה בים

בעת ההליכה היה מפץ פח מתחת הצלע הימני של אנית-השריון „פאָביעדא“. ("הצפירה", 24 באפריל 1904, עמ' 3)

הלך על פני המים, הלך – שט, הפליג

"היום" הננו הולכים על פני מי הים – גלי ים התיכון אינם גדולים ורחבים כהרים גבנונים, כמו משברי ים האטלאנטי וימים אחרים, אבל לעומת זה אדירים המה ועזים למאוד. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862, עמ' 6)

אניתנו מהרה ללכת על פני ים האטלאנטי ממזרח למערב. ("הצפירה", 15 במאי 1862, עמ' 6)

ביום 24 מארט, האניה „אפאללאן“ הלכה על פני מים מעיר סאוועסטאפאל בלילה ופניה מועדית לעיר קערטש […]. ("עברי אנכי", 10 במאי 1872, עמ' 2)

הפרינץ קאָבורג לן באדסאווא בבית הסוכן לחברת האניות ההולכות במי הדונא. ("היום", 14 באוגוסט 1887, עמ' 1)

הנהיג – נהג (ספינה)

מהירות הספינה החדשה דרודניבט הגיעה לאחד ועשרים קשר וחצי, שהוא חצי הקשר יותר ממה שקוו. באופן שספינה מערכה זו היא היותר מהירה בעולם. שלטון הים מודיע, כי המלאכה בה קלה מאד ונוח מאד להנהיגה. ("השקפה", 12 באוקטובר 1906, עמ' 1)

הניף דגל לחצי – הרכין דגל לחצי התורן

בכל הנמלים הניפו הספינות דגליהם לחצי לסימן אבלות. ("הצבי", 22 באפריל 1922, עמ' 1)

הסיע אניה מיבשה לתוך המים – השיק

הנסיון אשר נסו ביום האתמול להסיע את אֳנִי לויתן מיבשה לתוך המים מופת על דברינו אלה. ("המגיד", 20 בנובמבר 1857, עמ' 189)

הפליג – יצא לים, שט

קיעל. היום בשעה העשירית בערב ירד הקיסר ווילהלם באניה "Hohenzollern" אשר הפליגה בים, ואחרי האניה הזאת הפליגה גם האניה "Jrene". ("המליץ", 18 באוגוסט 1890, עמ' 2)

טרם הפליגה האניה מהאמבורג הביאו לנו אנשי הועד בשר כשר וישלחונו בחן ואהבה. ("הצפירה", 1 בדצמבר 1891, עמ' 2)

האניה הגדולה „נארמאנדיא“, אשר הפליגה בים מחוף „האווער“, השליכה עוגן על יד חוף נויאָרק ביום אתמול. ("המליץ", 13 באוקטובר 1898, עמ' 2)

הסיר יתד – הרים עוגן. ראו גם: יתד האניה, תקע יתד האניה.

הסרנו את היתד ונצא על פני המים, ורעם אחד מקנה הרובה בשר את לכתנו. ("הצפירה", 10 באפריל 1862)

הר קרח – קרחון (iceberg)

השטה – הפלגה, שיט

מלחים תופשי משוט בלי כל ידיעה בנתיבות המים יקחו מעשרים ועד חמשה ועשרים רו"כ בעד כל משך ההשטה […]. ("הצפירה", 30 בנובמבר 1893, עמ' 2)

השליך יתד – הוריד עוגן

בהגיעם אל חפי קאנסטאנטינאפלע, אלכסנדריא, אשר שמה תשליך האניה את יתד השקיעה לעמוד ולנוח ימי צבאה […]. ("חבצלת", 3 בפברואר 1871, עמ' 1)

השליך עוגן – הוריד עוגן

האניה „כוכב צפון“ השליכה עוגן על יד האניה „האָהענצאללערן“.("הצפירה, 9 ביוני 1892 עמ' 1)

האניה הגדולה „נארמאנדיא“, אשר הפליגה בים מחוף „האווער“, השליכה עוגן על יד חוף נויאָרק ביום אתמול. ("המליץ", 13 באוקטובר 1898, עמ' 2)

התמוטט – היטלטל, התנודד; נפגע.

בחמשה ועשרים לירח אפריל העבר בהיותנו באורך י"ב מעלות ורוחב תשעים למזרח ואניתי מוט התמוטטה בתנועה חזקה מאד. ("המגיד", 12 בדצמבר 1860, עמ' 4)

והים היה זועף. האניה התמוטטה בחזקה. ולא יכול הנער החשוב להחזק על רגליו, ובעמל גדול הגיע עד אחורי האניה. ("הצבי",9 בנובמבר 1888, עמ' 29)

בעת ההליכה היה מפץ פח מתחת הצלע הימני של אנית-השריון „פאָביעדא“. האניה התמוטטה ואולם האריכה את דרכה ותבא אל החוף ואחריה כל יתר האניות. ("הצפירה", 24 באפריל 1904, עמ' 3)

התמרן – ערך תמרונים

בשעה, שחלק קטן מאד מצי תורקיה התמרן בים השחור, בין הארבע עשר והחמשה עשר אוקטוברו (היוני) יצא לקראתו הצי הרוסי […]. ("הצבי", 12 בנובמבר 1914, עמ' 2)

התרוצץ – התנגש ב-

[…] בחמשה עשר לירח העבר התרוצצה אנית הקיטור התוגרמית Betirno בצאתה מן הבאספארוס, על אנית מלחמה האנגלית Beta אשר אמדה אצל ארמון הסולטאן וכרגע החלה האחרונה לרדת מטה […]. ("הצפירה", 10 בפברואר 1875, עמ' 7)

ו

וזרת הים – מיניסטריון הצי המלחמתי

וזרת הים אומרת ללוות סך 60,000 לירה לבנין אניות חדשות. ("הצבי", 16 באוגוסט 1895, עמ' 2)

עם ישיבתה האחרונה הסכימה הדומה להוסיף על הקרידיט של וזרת-הים עוד 1,470,000 רובל, למלאות בזה את חסרון החובות שחיבת הוזרה ההיא. ("מוריה", 6 ביוני 1911, עמ' 3)

וויצי-אדמיראל – תת-אדמירל, אדמירל-משנה (ви́це-адмира́л, vice-admiral)

בפלוגה נמנו אנית המרוץ „רוסיא“ ועל דגלה הוויצי-אדמיראל בוזאובראזוב, אנית המרוץ „גרומבוי“ ואנית המרוץ „רוריק“. ("הצפירה", 23 ביוני 1904, עמ' 3)

ז

זרוע ים – מצר

ביום 7 אפריל הודיע בכרוז תך מ"ע בלאנדאן, כי נכון הוא בערב היום ההוא ללכת ולעבור את זרוע הים המבדיל בין אנגליא וצרפת […]. ("הצפירה", 5 במאי 1875, עמ' 8)

עמק זרוע הים בין קאלה ודובר רק כחמשה ועשרים או חמשים מתר. ("הצבי", 1 ביוני 1888, עמ' 6)

בין אנגליה ומדינות המאוחדות יש סכסוך מכבר בדבר צידת הדגים בזרוע הים בהרינג. ("הצבי", 3 בינואר 1896, עמ' 1)

ח

חבל האנך – אנך עומק (lead line)

התחבולה היותר פשוטה ונקלה אשר ישתמשו בה יורדי הים מאז למדוד את עומק ים הגדול הוא „חבל האנך“ (לאטה) והוא חבל ארוך עד כמה אלפים רגל, בקצהו תלוי וקשור עמוד של עופרת או ברזל כבד במשקלו […]. ("הצפירה" 24 באפריל 1862, עמ' 4)

חגורת הצלה. ראו גם: עגול הצלה, אזור שיט, אזור הצלה.

עדי ראיה מודיעים, כי חגורות הצלה לא היו במדה מספקת, והמעט הנמצא לא היו ראויות להשתמש בהן. נשים נאבקו על תחבולות ההצלה האלה. ובעוד הן נאבקות והחגורות נקרעו לשנים, ואז נראה כי תחת להיות ממולאות בעצי פקק היו ממולאות רק בשביבים ונסרת של פקק. ("הצפירה", 24 ביוני 1904, עמ' 2)

ראיתי סכנה. הספקתי לחטוף חגורת-הצלה וקפצתי הימה. ("האור", 16 במאי 1912, עמ' 2)

חולי הים – מחלת ים (ביידיש: זעעקראנקהייט)

חולי הים הוא מכאוב אנוש, מכל אלה אשר סביבותיך אין חולה מהם עליך, אין מי ינוד לך ואין מי ינחמך, ונהפוך הוא עוד תצלינה אזניך משחוק המלחים המצחקים עליך ועל מחלתך. ("הצפירה", 26 בפברואר 1862, עמ' 6)

 חוּנַךְ – הושק, נחנך

ביום 31 לירח יענואר חונכה אנית מלחמה הבריטית „מאיעסטיק“, ארכה 390 רגל, רחבה 75 רגל, ויכולה לשאת משא 7000 טאן. היא ממהרת ללכת ששה עשר מיל וחצי לשעה. ("חבצלת", 8 במרץ 1895, עמ' 6)

ביום השבת השני לירח סעפטעמבער חונכה בשטעטין ע"י קיסר אשכנז והקיסרית, אנית הקטור „אוגוסטא וויקטאריא“ […]. ("חבצלת", 18 בספטמבר 1905, עמ' 7)

חוף – נמל. ראו גם: מבוא ים, מבוא אניות, מעמד אניות, מקום אוסף האניות, עיר חוף.

נסענו אל פאריז ונבוא אל טולאַן מקום חוף האניות לממלכת צרפת […]. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862,עמ' 5)

[…] האניה נעצרה על החוף החיצוני עד אשר נקו אותה ויטהרוה היטב, ואח"כ נתנה לה רשות לגשת אל החוף הפנימי. ("הצפירה", 18 באפריל 1890, עמ' 1)

מנויארק השיבו פקידי החוף בחדש העבר תשעים יהודים עניים שבאו לאמעריקא, וישובו באותו האניה שבאו בה מאייראפא. ("חבצלת", 25 בספטמבר 1891, עמ' 7)

בעמל רב ובהוצאות רבות למאד נבנה החוף בעיר הזאת אשר יוכל להתחרות את חופי הים היותר מצוינים, בו נבנה מגדל מאיר להולכי ים […]. ("חבצלת", 31 במאי 1895, עמ' 8)

מסלת ברזל ארוכה לערך 300 קילומטר עוברת בנאטאל ממקום חוף-האניות דורבאן (פארט-נאטאל) לאורך כל המדינה […]. ("הצפירה", 20 באוקטובר 1899, עמ' 2)

אנית המלחמה דאנעגאל, בהכנסה אל החוף נפגשה עם האניה מאלאגא היוצאת מן החוף ונזוקה, ותשב אל החוף. ("חבצלת", 17 בדצמבר 1909, עמ' 7)

חיל ים – צי מלחמתי. ראו גם: צבא הים, ימיה.

הנני מאושר כי אוכל להקרא בשם אוהב צרפת, והנני שותה לחיי חיל ים צרפת, לחיי חיל היבשה שלה ולחיי כל צרפת כלה! ("המליץ", 16 באוקטובר 1893, עמ' 3)

חליל – צופר האניה (whistle); משרוקית רב מלחים (bos'n pipe)

רב החובל נתן אות וישמיע קול חליל וגם צוה להטות את מהלך האניה הצדה. ("הצפירה", 17 ביולי 1894, עמ' 2)

ותעמוד האניה על מקומה ותשמיע קול חליל מכה וקורא לעזרה עד אחרי הצהרים ואז באה אלינו אניה האמבורגית „וויעלאנד“ אשר הלכה לנויארק. ("הצפירה", 26 באוגוסט, 1888, עמ' 4)

ראש המלחים נתן פקודתו למשרתי האניה והחלילים השמיעו קולם לעומתו וכל איש ואיש מהר לבוא אל מקום משמרת חניך עבודתו באניה. ("הצפירה", 5 באפריל 1891, עמ' 1)

למען הרגיען במעט הוכרח הקפיטן להשמיע את קול החליל של המכונה לכה"פ בטון חרישי, פעם אחת בכל רבע שעה. ("הצפירה", 17 במאי 1916, עמ' 2)

חנוכת אניה – השקה

גם המלך הומבערט והמלכה מרגריתא באו לבקר את הצי, וגם לחוג את חנוכת אנית המלחמה החדשה אשר עשתה איטליא […]. ("הצפירה", 10 ביולי 1891, עמ' 1)

חניך צבא הים – קדט

הנני דורש, כי יושם לב אל גודל ערך החנוך של חניכי צבא הים השטים במימי חו"ל, לחזק בלבם את האהבה לעבודת הים […]. ("הצפירה", 14 ביולי 1905, עמ' 3)

ט

טובע – צולל, אמודאי. ראו גם: יורד תהומות, בן אמוראי, צולל.

הצרפתי דענארוזע המציא מכונה אשר בעזרתה יוכל הטובע לצלול במים מתחת ולהשאר שמה זמן רב. ("הלבנון", 27 באוקטובר 1875, עמ' 88)

טורפיד, טרפיד – טורפדו; ספינת טורפדו

היום, בשעה שנים אחרי הצהרים הביא הטורפיד התורקי את ארונו של המעופף נורי בי לעירנו. הטרפיד הוא טרפיד החוף של עירנו. ("מוריה", 18 במרץ 1914, עמ' 1)

טורפידה, טורפידיה – ספינת טורפדו; טורפדו.

[…] אצל אחד בעלי בתי מלאכת האניות בקיעל נעשו טורפידות בעד ממשלת ספרד, והוא מבקש איפא מאת ממשלת אשכנז לאסור את משלוח הטורפידות אל מקומן […]. ("הצפירה", 20 במאי 1898, עמ' 4)

הנסיון הורה, כי טורפידיה אחת קולעת אל השערה תמצא און לה להרוס ולהשמיד אנית-שריון בצורה וגדולה, בעוד אשר בהון הכביר שיוציאו לבנין הענק הזה יוכלו לבנות כעשרים טורפידיות וסירות מתחת למים. ("הצפירה", 29 באפריל 1904, עמ' 2)

ממבצרי בירות ומהספינה התורקית „אבן-אללה“ וכמו כן מהטורפידה, ענו ביריות על הספינות האיטלקיות אבל כדורי האיטלקים שרפו את הספינה, וטבעו את הטורפידה. ("מוריה", 8 במרץ 1912, עמ' 3)

הטורפידה נראתה בדרך שוטה, גם עמודי המים שהתרוממו בשעה שנזרקה הטורפידה, ואולם היא לא פגעה באניות, כי אם עברה ביניהן. ("הצפירה", 9 ביולי 1916, עמ' 2)

טרפד, טִרְפֵּד (to torpedo)

בכ"ד מאֶרץ טוֹרפּדו אנית-הקיטוֹר האנגלית „קעלוואונבאנק“ והאניה הנוֹרווגית „קאנניק“. ("הצפירה", 28 במרץ 1916, עמ' 3)

י

יורד תהומות – צולל, אמודאי. ראו גם: בן אמוראי, טובע, צולל.

[…] וביחוד נסו והצליחו בזה האמעריקאנים לתועלת הדיגים משליכי ביאור חכה, ולטובת יורדי תהומות בפעמון הצוללים ועוד. ("הצפירה", 14 במרץ 1888, עמ' 6)

שלשה יורדי תהומות (טויכער) עסקו בעבודה ויעלו בלי הרף גויות מתים מתהומות מים. גם ממקומות אחרים הביאו הגלים גופות אדם. ("הצפירה", 24 ביוני 1904, עמ' 2)

יוֹרָה – דוד קיטור

רב החובל ואתו ארבעה מפקידיו חובלי האניה ירדו היבשה, ורגעים אחדים אחרי כן התפוצץ היורה ותשבר האניה, ותרד במצולה […]. ("חבצלת", 18 בינואר 1895, עמ' 7)

יַמִּיָּה – צי, עפ"ר צי מלחמתי. ראו גם: חיל ים, צבא הים.

ברלין. הגדילו את קצבת הימיה בסך ששים מליון מרק לבנין ספינות מלחמה ואניות שטות תחת פני המים. ("השקפה", 26 בנובמבר 1907, עמ' 1)

למעשה היתה הימיה (של תורקיה) לא יותר מקבוצה של תיבות עתיקות, הצפות על פני המים, – סמל בולט של אפסות כחותיה של ממלכתנו. ("הצבי", 23 בפברואר 1913, עמ' 2)

בה בעת נשבו גם כעשרים אניות אוסתריות, שהן עשרים למאה מהימיה המסחרית האוסתרית. ("האור", 8 בספטמבר 1914, עמ' 1)

יציע – סיפון

ביום שלשה עשר לחודש סעפטעמבער עזבתי את חדרי אחר סעודת הצהרים ועליתי על היציע למעלה. ("המגיד", 27 באוקטובר 1858, עמ' 2)

ואנחנו בראותנו כי רעה נגד פנינו, ובצרה גדולה אנחנו באפס תקוה, הרפינו ידינו ורגלינו ונעמד כנציבי חמר על יציע האניה ממעל […]. ("הצפירה", 20 במרץ 1862, עמ' 4)

יציע תיכון – בינת סיפונים, צווישענדעק (steerage, tweendeck)

כל האנשים אשר היו בחללי היציע התכון ועל המכסה העליונה לראש האניה ירדו במצולות. ("המגיד", 27 בינואר 1864, עמ' 26)

ירכתים – בטן האניה; אחורי האניה (stern)

הנוסעים יורדים אל ירכתי הספינה, המלחים עושים במלאכתם, ועל פני מכסה האניה דממה שוררת; רק רב החובל עומד על משמרתו ומסבב הגלגל." ("הכרמל", 2 במאי 1861, עמ' 7)

ראש האניה נשקע וירד הימה וירכתיה התרוממו על פני הים, והנוסעים אשר נשארו בחיים רצו הנה והנה לבקש להם מנוס ומפלט […]. ("היום", 22 באפריל 1887, עמ' 5)

ישב על שרטון. ראו גם: עמד על שרטון, עלה על שרטון, נעצר על שרטון.

האניה הפורטוגיזית הנשלחה לטימור לשום קץ להמרד שפרץ שם ישבה על שרטון אצל שן הסלע אופאסאנג. ("המליץ", 17 באוקטובר 1895, עמ' 2)

יתד, יתד השקיעה – עוגן. ראו גם: תקע יתד, הסיר יתד, השליך יתד.

אז קמנו יחד, אלה בשיר ורננה ואלה בקללות נמרצות, לאחוז במיתרי האניה להסיר את היתד התקועה בקרקע הים. ("הצפירה", 13 במרץ 1862, עמ' 7)

היתד נפלה בחזקת היד אל קרקע הים, והננו לפני העיר סאנט־קראא. ("הצפירה", 13 במרץ 1862, עמ' 6)

בהגיעם אל חפי קאנסטאנטינאפלע, אלכסנדריא, אשר שמה תשליך האניה את יתד השקיעה לעמוד ולנוח ימי צבאה […]. ("חבצלת", 3 בפברואר 1871, עמ' 1)

כ

כַּבֶּלְטוֹט – כבל ימי (יחידת אורך); (רוסית: кабельтов)

אנית-השריון „פולטאווא“ שהלכה מאחור במרחק שני כבלטוטים העמידה את המכונה ותשאר על מקום האסון. ("הצפירה", 24 באפריל 1904, עמ' 3)

כח הדוחה – הדחק (displacement)

האניות המשוטטות תהיינה מעשה ברזל עשת וערומות בלי לבוש-מגן; כח הדוחה (וואססער-פערדראֶננונג) שלהן יעלה עד 4000 טאָננען, ולכל אחת מהנה תהיה מכונה בעלת כח 10,000 סוסים. ("הצפירה" 15 בנובמבר 1886, עמ' 3)

כיור קיטור, כיור – דוד קיטור

בחוף וועליאשא, עיר קטנה על מבאות הים הפאסיפיק, הרחוקה כעשרים מיל מסאן-פראנציסקא, התפוצץ ביום ב' העבר כיור קטור על אחת האניות ועל האניה היו כשבעים איש בעת ההיא […]. ("המליץ", 30 במרץ 1888, עמ' 1)

כלי ההשקפה – טלסקופ, משקפת (פֿערנראהר)

בעת אשר שטה אניתי על ים-הקרח, ראיתי מרחוק דרך כלי-ההשקפה (פֿערנראהר) כי המון הררי קרח גדולים ונשאים יצופו על פני שטח הים […]. ("הצפירה", 13 ביוני 1877, עמ' 5)

כלי המראה צפונה – מצפן

כן יוכל לקחת עמו כלי המראה צפונה (קאמפאס) וגם עשישית מצורף לזה אשר יוכל לדלק בה ולכבות כפי רצונו וחפצו. ("הלבנון", 27 באוקטובר 1875, עמ' 88)

כלי מפץ – טורפדו. ראו גם: אניה נושאת כלי מפץ.

כלי מקלע – תותח. ראו גם: כלי רעם, כלי תותח.

כלי עץ – חבית

ממחרת כאשר שקט הים מזעפו וסערה היתה לדממה, מצאו אותי נגוע ומעונה שוכב בין שני כלי עץ מלאים יין שרף. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862, עמ' 6)

כלי רעם – תותח

בהרעימנו מכלי הרעם אשר לנו אחד עשר פעמים, והוא גם הוא צוה לענות לנו על כל רעם ורעם. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)

כלי תותח – תותח. ראו גם: כלי רעם.

ובמקום קרוב אל המקום אשר עלינו בו אל היבשה, לקח מהם שתי אניות, ועל כל אחת מהנה היה 74 כלי תותח. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)

[…] וזה מקרוב ישתמשו בנייר כבוש גם לכלי התותח (קאנאנען), אשר בתוך החלל בפנים הוא רצוף בקנה של נייר […]. ("הצפירה", 6 במאי 1879, עמ' 7)

ל

לוצמאן – נתב (pilot; מרוסית: Лоцман; בגרמנית: Lotse); ראו גם: פילאט.

הקפיטן האריסון של ה„אעפם“ ספר להלוצמאן, שהכניס את האניה אל החוף […]. ("הצפירה", 8 בפברואר 1916, עמ' 1)

לשכת המכונות – חדר המכונות (engine room)

המים קלחו אל תוך לשכת המכונות, והספינה הלכה הלך וצלל. ("הצבי", 30 ביולי 1897, עמ' 3)

מ

מאיאק צף – אנית מגדלור (מרוסית: маяк, מגדלור)

רב החובל של המאיאַק הצף „סאריצעוו“, בעזרת מכונה שהמציא גלה סמוך לריגא על קרקע הים בעומק 30 פוט אניה גדולה שנטבעה זה מאה ועשרים שנה ובקרוב ירימוה מן המים. ("חבצלת", 1 ביולי 1910, עמ' 7)

מבוא אניות – נמל

את מבוא האניות החליטו להשאיר חפשי כשהיה. ("היום", 26 בפברואר 1886, עמ' 3)

מבוא ים – נמל

[…] אחד משוטרי אנגליה שנשלחו למבואות-ים רבים בדבר הגנבה בבנק האנגלי. ("הצבי", 6 בינואר 1888, עמ' 7)

מגדל המאור – מגדלור

קצה הנמל הישן הוא במקום התעקם שׂכר המים הנקרא בשם ס"ט טערעזא; בקצה השׂכר ההוא מתנוסס מגדל המאור על הים. ("הצפירה", 3 באפריל 1891, עמ' 1)

מגדל מאיר – מגדלור

בעמל רב ובהוצאות רבות למאד נבנה החוף בעיר הזאת אשר יוכל להתחרות את חופי הים היותר מצוינים, בו נבנה מגדל מאיר להולכי ים, גבהו שלשה וחמשים מעטטער, ובו מנורה עלעקטרית אשר תפץ אורה מרחק חמשה ועשרים פרסאות לכל עבר. ("חבצלת", 31 במאי 1895, עמ' 8)

אנשים עמדו על שפת הים ועל המגדל המאיר ויראו את האסון וישמעו את הקולות הנוראות ולא יכלו הציל. ("המצפה", 28 בפברואר 1907, עמ' 3)

עכ"פ החשק לנוח בצל הדקלים עבר מעלינו, הסתפקנו רק בשום עין על המגדל המאיר, אשר אגב אורחא נאמר בזה, כי לא יצטיין בשום דבר מיוחד […]. ("הצפירה", 16 בנובמבר 1880, עמ' 6)

בקרתאגא התחולל לפני ימי מספר סער מתחולל ויעש שם שמות. אניות רבות אשר עמדו בחוף ירדו מצולה. המגדל המאיר נהרס כמעט עד היסוד בו. ("היום", 19 בנובמבר 1886)

מגדל מאיר צף על פני המים – אנית מגדלור

קראנשטאדט, 28 אפריל. אתמול ערכו ויכוננו את המגדל המאיר הלונדוני הצף על פני המים. ("היום", 10 במאי 1887)

מהרס מוקשים. ראו גם: קונטרמינא.

אמנם יש עוד תחבלה אחת, והיא לפעל על ידי מהרסי-המוקשים, ה„קונטר-מינות“. כשמפוצצים „קונטר-מינות“ אז תנופצנה „המינות“ מסביב. ("הצפירה", 26 ביוני 1904, עמ' 1)

מהרסת טרפידים, מהרסת – משחתת (destroyer)

ושינגטון. – מר דניאלס הציע את התכנית שלהימיה לשנת 1914 בהוספת 2 דרידנוטים 8 מהרסות, ושתים תחת מימיות. ("מוריה", 7 בדצמבר 1913, עמ' 2)

שתי האניות הצולבות „חמידיה“ ו„מג'ידיה“ עזבו את הדרדנלים בלוית שש אניות מהרסות טרפידים. הצולבות תקפו את המהרסות היוניות שעמדו לפני טינידוס, אבל הכרחו לסגת אחר כך לאחור בהופיע מרחוק כל הצי היוני. ("מוריה", 3 בינואר 1913, עמ' 2)

מהרסת מפצים – משחתת (destroyer)

האניה „פֿאמע“ המהרסת מפצים, ובה מאה איש מן הפאָלק ההאָנגקאָנגי, הלכה שלשם אל חבל האדמה החדש […]. ("המליץ", 19 באפריל 1899, עמ' 4)

מהרסת פחים – משחתת (destroyer)

ממשלת אנגליה התירה סוף סוף לאניה מהרסת-הפחים, רוסית, להכנסת לבית תקון האניות. האניה תמשך על ידי אניות אחרות מפורט-סעיד לסועץ. ("הצפירה", 16 בפברואר 1904, עמ' 3)

מוניטור – (monitor)

במשך עשרים החדשים של המלחמה היו אבדות הצי האנגלי כאלו: 9 אניות-מערכה, […] מוקשניות ומוניטורים, 17 תת-מימיות, 13 אניות-מרוץ עוזרות. ("הצפירה", 17 באפריל 1916, עמ' 2)

מוקש – טורפדו (torpedo); מוקש (mine). ראו גם: אנית מוקש, אניה נושאת מוקשים, ספינת מוקשים, אניה נגד מוקשים, מוקש שט, מוקש משוטט.

אבל פתאם הופיעה צוללת גרמנית ותשלח את מוקשיה באניה, שנפגעה ונתפוצצה כהרף עין. ("החרות", 28 במאי 1915, עמ' 2)

מוקש משוטט – מוקש צף (drifting mine)

ביום 26 יוני (9 יולי) בבוקר יצאו מפורט-ארטור אניות המרוץ „באיאן“, „דיאנה“, „פאלאדא“, ו„נאוויק“ בלוית שתי אניות תותח ושבע מהרסות טורפידין, ולפני הלכו אניות קיטור אחדות להרוס את המוקשים המשוטטים. ("הצפירה", 13 ביולי 1904, עמ' 3)

מוקשנית – ספינת טורפדו (torpedo boat); משחתת (torpedo boat destroyer). ראו גם: סירה מוקשנית.

המוקשנית האוסטרית „S. 80“, בקרבה אל תעלת פורטו-קארסינו, ניזוקה קשה מפני שירו בה מסוללות סמויות. ("הצפירה", 1 ביוני 1915, עמ' 2)

ה„דיילי טעל.“ מודיע מאתונא, כי המוקשנית היונית „לונכי“ עזבה את הצי היוני, למען הספח אל הלאומיים. ("הצפירה", 1 באוקטובר 1916, עמ' 2)

מוקשנית הנגד, נגד מוקשנית – משחתת (torpedo boat destroyer)

האניה האיטלקית מוקשנית-הנגד „צפירה“, בהכנסה לפתע פתאם לחוף בוזאָ, ירתה על הקסרקטין, הרסה את הנמלים והטביעה את הסירות שעמדו שם. ("הצפירה", 1 ביוני 1915, עמ' 2)

מוקש שט – מוקש צף (drifting mine)

כשראתה האסקדרא היאפאנית שני מוקשים שטים אצל החוף עמדה על העוגן. ("הצפירה", 3 ביולי 1904, עמ' 3)

מזכיר מלכות במשמרת הים – שר הצי המלחמתי. ראו גם: שר ימיה, מזכיר שלטון הים. ראו גם: וזרת הים, משמרת ים, שר ספינות.

מזכיר המלכות החדש במשמרת הים הציע לבנות ספינות חדשות […]. ("הצבי", 10 באוקטובר 1897,עמ' 1)

מזכיר שלטון הים – שר הצי המלחמתי. ראו גם: שר ימיה, מזכיר מלכות במשמרת הים. ראו גם: וזרת הים, משמרת ים, שר ספינות.

וואשינגטון. – מזכיר שלטון הים הרברט הודיע, כי האדמיראל האמריקני סילפרידט הנמצא כעת במארסיל נצטוה לצאת לתוגרמה. ("המליץ", 17 בנובמבר 1895, עמ' 3)

מחבלת – משחתת (destroyer); ראו גם: אניה מחבלת.

[…] אח"כ הובאה תחת חסותן של מחבלות אמריקניות לבוסטון, ששם היא נמצאת עד היום ומחכה לקץ המלחמה. ("הצפירה", 17 במאי 1916, עמ' 2)

המחבלת, שהיתה רחוקה מאתנו 2000 מטר לכל היותר, ראתה אותנו, כמובן, והיא שטה אלינו בכל מהירות מרוצתה […]. ("הצפירה", 25 ביוני 1916, עמ' 1)

מחט הצפוני – מצפן; ראו גם: כלי המראה צפונה.

 אור יתנו לאניה דיגי הפוספור המפיצים מתוכם אור, אשר בתוך הים. ולמען דעת את הדרך ילכו בה יהיה להם המחט הצפוני. ("החרות", 2 באוקטובר 1914, עמ' 3)

מחלת ים – sea sickness, זעעקראנקהייט;ראו גם: חולי הים.

ביום הרביעי לנסיעתנו נהפכה האניה לבית-חולים גדול ונורא, כי כמעט כל הנוסעים כקטן כגדול, כצעיר כזקן, כחזק כרפה, הוכו במחלת-הים (זעעקראנקהייט) אשר אין נקי מהמחלה הזאת. ("המגיד" 21 בינואר 1886, עמ' 3)

מחריב טרפידים, מחריבת טרפידים, מחריב, מחריבה – משחתת (destroyer). ראו גם: אניה מחרבת.

בליל י"ג לחדש העבר הספינה נושאת המשחיתים, קוריו מרו, בלוית שתי מחלקות של מחריבים ואניות תרפיד, באה בנמל ארתור […]. ("השקפה", 6 במאי 1904, עמ' 3)

מחריבי-טרפידים – לפי הודעת חברת „הצי העתמני“ כבר נחתם חוזה בינה ובין בית מעשה האניות „שיחו“ בדבר קנית ארבע ספינות מחריבות-טרפידים. ("מוריה", 6 במאי 1910, עמ' 3)

[…] אכן גם מהתוצאות החדשות ישנן לתורקיה אניות מרוץ, אניות תרפידיות, ומחריבות טרפידים. ("מוריה", 16 באוקטובר 1911, עמ' 2)

מחרשת הספינות – מספנה; ראו גם: בית מבנה האניה, בית בנין הספינות, בית חרושת לתיקון אניות, בית חרושת לבנין אניות, בית מלאכת האניות, בית מעשה האניות, מקום מבנה האניות

לפי הידיעות שהגיעו לנו – מחרשת הספינות הרוסיות באודיסה בוערת באש. ספינת מלחמה רוסית פגעה שם בפצצה תחת-מים שהניחו הרוסים בעצמם ונטבעה. ("האור", 20 באוגוסט 1914, עמ' 2)

מיטשמאן – מידשיפמן (midshipman, פרח קצינים)

והנה אנכי באתי אליכם למען ראות אתכם ולמען הגיד לכם, שהנני נותן על שכמכם משרות מיטשמאנים (פקידים) […]. ("הצפירה", 12 בפברואר 1904, עמ' 2)

מיניסטר שעל אניות המלחמה – שר הצי

[…] והמיניסטר שעל אניות המלחמה מהר להודיע את האסון אשר קרה לאניות אשכנז בבית הפארלאמנענט […]. ("הצפירה", 10 ביוני 1878, עמ' 7)

מיתרי האניה – חבלים

אז קמנו יחד, אלה בשיר ורננה ואלה בקללות נמרצות, לאחוז במיתרי האניה להסיר את היתד התקועה בקרקע הים. ("הצפירה", 13 במרץ 1862, עמ' 7)

מכונת הגלגל הקיטורי – טורבינת קיטור (steam turbine)

הנה, אעפ"י שמכונת הגלגל הקטורי כבר הנה מזמן רב ידועה בעולם, בכל זאת הניחו אותה בקרן זוית ויטפלו במכונת המנענע-הקטורי וישימו אותה לנושאת התרבות ולנותנת לכלי עבודת האדם פנים חדשות […]. ("הצבי", 27 ביוני 1909, עמ' 1)

מכונת המנענע הקיטורי, מכונת מנענע הקיטור – מנוע קיטור בוכנאי (reciprocating steam engine)

רצתה ההשגחה ללעג לנו, עמדה וגנזה את המכונה הזאת אשר באמת עתיקה היא הרבה יתר ממכונת מנענע הקיטור Kolbendampf-Machine. ("הצבי", 27 ביוני 1909, עמ' 1)

מכונת המשוט – מדחף

והתא האחרון מחזיק בקרבו מכונת המשוט, העשויה באופן מכונת המשוט של אנית הקיטור (שיפס-שרויבע), אשר תעשה מלאכתה בכח אויר מעובה […]. ("הלבנון", 15 ביוני 1877, עמ' 7)

מכונת קלע – צינור טורפדו (torpedo tube)

לרגע רבתה התכונה על-יד מכונת-הקלע, ותרפיד מבריק יצא מתוך סירתנו, חצה בשריקה את המים… ("הצפירה", 14 בנובמבר 1915, עמ' 2)

מכסה האניה, מכסה – סיפון; בינת הסיפונים (צווישענדעק)

מהרה אדוני קומה ולך! כי רעם וברק ירדו משמים ארץ, הציתו אש במכסה האניה, עוד מעט וכולנו נהיה לברות למאכולת אש. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862, עמ' 6)

המלך ישן הלילה הזה במנוחה שלמה. מצבו הולך וטוב משעה לשעה. רוב שעות היום הוא יושב על מכסה האניה. ("הצפירה", 21 ביולי 1902, עמ' 4)

כנודד יחשב כל נוסע על מכסה האניה (צווישענדעק). באניות רבות אין הפרשה חמורה בין יושבי המחלקה II ובין יושבי המכסה. ("מחזיקי הדת", 26 בינואר 1906, עמ' 2)

מלאכת המשוט – ספנות

מלאכת המשוט הוסיפה חיל הרחיבה גבולה על ידי אנשים תוכנים. ("הצפירה", 8 במאי 1862, עמ' 6)

מלחמת החוטפים – מלחמת סחר (guerre de course, commerce raiding)

ומלחמת החוטפים גם היא נמשכת והולכת. אניות אמריקא הצובאות על איי הפֿיליפינים תפשו אנית סוחר ספרדית. […] האניה היתה טעונה פחמים. ("הצפירה", 4 במאי 1898, עמ' 2)

מלחמת ים – קרב ימי

מלחמת הים הראשונה אצל איי הפיליפינים, אשר אליה נכספה גם כלתה נפש הספרדים, קמה גם נהיתה. ("הצפירה", 4 במאי 1898, עמ' 2)

ממלכות אדירי הים – מעצמות ימיות

בעת החדשה השתדלה ממלכת בריטאניה לבוא בקשר ברית עם ממלכות אדירי הים למען כולם כאחד יהיה בעצה ובמעשה לשום פעם אחת קץ למסחר העבדים. ("הלבנון", 22 בספטמבר 1875, עמ' 5)

ממלכת ציים אדירה – מעצמה ימית

כל הצי המגויס של אנגליה יעלה לנ"ז אניות, ובשעת ההכרח לס"ה אניות מלחמה, לעומת ל"ח אניות המלחמה של הממלכה העומדת בשורה השניה בתור ממלכת-ציים אדירה. ("הצפירה", 20 במרץ 1912, עמ' 3)

מנהיג האניה – קברניט, רב חובל

עתה שלחו האנשים האלה מכתב תודה והלל אל מנהיג האניה, כי הגדיל חסדו עמהם וכל אשר שאלו לא מנע מאתם. ("המגיד", 11 במרץ 1897, עמ' 6)

מנורת ים – מגדלור

במורד ההר נגבה ישור שר המבצר בטירות חסנו  ואהלי אפדנו, ולרגלי ההר תתנשא מנורת הים, גבהה כמאה וחמשים רגל. ("הצפירה", 25 בפברואר 1879, עמ' 7)

[…] כאשר אך עברה האניה הזאת ממול מנורת הים (ומשם לא רב הדרך עד החוף) החליפו הפרינץ והנשיא רוזעוועלט תלגרמות של  ברכה. ("הצפירה", 26 בפברואר 1902, עמ' 1)

מנורת הים של טרבלוס נהרסה על ידי יריות האיטלקים, אך כבר הוקמו הריסותיה ומנורת ים חדשה מאירה את הסביבה. ("הצבי", 17 בעאוקטובר 1911, עמ' 2)

מסבב קטורי – מכונת ההגה (steering gear)

כאשר נכנסו האניות אל תוך הנמל נשבר בתוך האניה „איללינאיס“ המסבב הקטורי ותחדל היכלת להטות את האניה אנה ואנה וכמעט שיצאה האניה על פני החוף. ("המליץ", 18 ביולי 1902, עמ' 3)

מסע על פני הים – הפלגה

בלכתי למסעי על פני הים כארבע שנים לכל אשר הוליכני הרוח, שבעה לה נפשי ממחלה הזאת. ("הצפירה", 26 בפברואר 1862, עמ' 6)

מעוזי האניה – עוגנים

כאשר כלינו מלאכתנו להחזיק מעוזי האניה, לעשותה בטוחה נגד כל רעש וסער, התרנו לבא אל היבשה. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)

מעלות האניה – כבש האניה (gangway)

הקיסר וילהעלם קדם את פני האורח הנעלה במעלות האניה „האָהענצאללערן“. ("הצפירה", 9 ביוני 1892, עמ' 1)

מעמד אניות – מעגן, עגינה, נמל; ראו גם: מקום מעמד לאניות.

ווענעציא. אתמול מת במחלת החלי-רע אחד הפועלים העובדים פה במקום מעמד האניות על החוף. ("היום", 12 במרץ 1886, עמ' 3)

אחינו הבאים מרוסיא יספרו לנו כי הממשלה באדעססא אסרה על תושבי העיר ההיא להאסף בהמון רב על שפת הים בעת תפליג האניה בלב ים עם האורחים ההולכים לפלשתינא והלואי שעשו כן אחינו ביפו לבלתי האסף יחדיו במקום מעמד האניות בעת שתבא האניה הרוססית עם האורחים מרוסיא, למען לא ימשכו עליהם עיני ההמון בראותם כי היהודים מתאספים בכל שבוע לקבל פני אחיהם הבאים מחדש. ("חבצלת", 17 ביולי 1891, עמ' 5)

באלפור הודיע, כי הממשלה החליטה ליסד על מארגארעט-האָפ אשר לצפונה של פירט-אף-פארט תחנות למעמד אניות. ("המליץ", 8 במרץ 1903, עמ' 3)

מעמסה – נֶטֶל (ballast)

[…] בעלי האניות ימלאו בגחלים את תחתית האניה למעמסה (באללאסט), הנחוצה להעמיק מהלכה, ובאין גחלים ימלאו את תחתית האניה במים. ("היום", 10 בדצמבר 1886, עמ' 1)

מעשנה – ארובה

האניה „אסקולד“ באה הלום בשעה 3 אחרי הצהרים תחת דגל רב החובל, אחר אשר נאבדו לה שתי מעשנות ונפרץ בה פרץ אצל קו המים וגם חבלים אחרים נעשו בה. ("הצפירה", 16 באוגוסט 1904, עמ' 3)

הועד המקבץ נדבות להצי העותמני קנה מבית-חרשת לבנין-אניות באמריקה אני מלחמה חדשה בשלש מעשנות. ("החרות", 28 בדצמבר 1910, עמ' 2)

מפץ – טורפדו. ראו גם: כלי מפץ. (בשימוש כללי גם כלי נשק, רובה).

מקום אוסף האניות – נמל

כחצי שעה אחרי שעה הרביעית ירדנו ממרכבתנו אל מלון Hotel de quatre nations והתענגנו למצוא חדרים גבוהים, שדרך החלונות נוכל להביט על מקום אוסף האניות בית המאור ולכל האניות הבאות והיוצאות פה. ("המגיד", 25 בדצמבר 1878, עמ' 6)

מקום מבנה האניות – מספנה. ראו גם: בית חרושת לבנין אניות, בית בנין הספינות, מחרשת הספינות, בית מבנה האניות, מקום חיזוק בדק האניות.

[…] כלי משחית כאלה עם חומר דינאמיט ונפט נמצאו גם במקום מבנה האניות (ווערפֿט) אשר בליווערפאל בקרבת אירלאנד […]. ("הצפירה", 11 בינואר 1881, עמ' 2)

תמיד היה יסוד להסכמת הממלכות ביניהן, אשר על פיה נתנו לאניות המלחמה האנגליות להשתמש לתקון בדקי האניות במקומות מבנה האניות היאפאנים. ("המליץ", 5 במאי 1905, עמ' 2)

מקום חיזוק בדק האניות – מספנה; ראו גם: בית בנין הספינות, בית חרושת לתיקון אניות, בית חרושת לבנין אניות, בית מלאכת האניות, בית מעשה האניות, מחרשת הספינות, מקום מבנה האניות.

[…] והם מתפארים כי על ידי מקום חיזוק בדק האניות במארסייל יוכלו להביא בדק בממשלת העם. ("המליץ", 28 במאי 1893, עמ' 1)

מקום מעמד לאניות – מעגן, מִסְפָּן (dock); ראו גם: מעמד לאניות.

על אשד הנהר טעמזא נפתח מקום מעמד לאניות (דאק) חדש, המכיל בקרבו כעשרים אניות גדולות עוברות ימים גדולים. ("היום", 13 במאי 1886, עמ' 3)

משא האניה – מטען

[…] סוחר האניה איש ענגליי, אשר חפץ להציל מן משא האניה באשר יוכל, שכר לו אנשים הצוללים במים (טויכֿער) להעלות המרכולת מתוך האניה ככל אשר תמצא ידם […]. ("הצפירה, 1 באוגוסט 1877, עמ' 6)

משיק – מסיק (stoker)

אולם עוד הרבה יתר מאשר לכל אנשי האניה קשה עבודת המשיקים. ("השקפה", 16 ביוני 1905, עמ' 5)

מִשְׁקַע – שוקַע (draft)

כי הם [המוקשים] קבועים לא הרחק מן היבשה, בעמק חצי משקע האניה במים, ר"ל אמות אחדות מתחת למים. ("הצפירה", 18 בפברואר 1904, עמ' 2)

היאפאנים באו לידי הכרה לדעת, כי לוא יהיה גם המבוא אל הנמל נקי מן המוקשים לא תוכלנה האניות הרוסיות אשר להן משקע עמוק במים לצאת אל הים מפאת חסר פחם בפורט ארטור. ("הצפירה", 8 ביוני 1904, עמ' 4)

משקע המים – שֵׁפֶל (low tide)

הבורחים באו עד מקום הסלע הנזכר ובעברם בקרקע הים בעת משקע המים מצאו את פתח המערה ויבאו בה. ("הצפירה", 17 בספטמבר 1886, עמ' 3)

משוטט, משוטטת – סיירת סוחר חמושה (armed merchant cruiser), סיירת עזר (auxiliary cruiser); ראו גם: אניה משוטטת.

בחבורת ספינות המלחמה שבאה לאי סחלין היו שתי ספינות מערכה, שבע משוטטים, שלש אניות מקלעים, ששה ושלשים תרפידים, וספינות הובלה שהעלו על היבשה פרקה אחת של חיל. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 1)

אנית המרוץ הגרמנית „כורמורן“ ואתה שתי משוטטות נטבעו על ידי היפנים במפרץ קיאו-צ'או. ("האור", 14 באוקטובר 1914, עמ' 4)

משוט עומק – הגה עומק (בצוללת)

„דבר-מה נתקלקל! הסירה אינה יכולה להניע את משוטי-העומק. ("הצפירה", 25 ביוני 1916, עמ' 1)

משחית – טורפדו (torpedo); משחית (torpedo boat destroyer). ראו גם: אנית משחית.

[…] ואז נצטוה ה„רוריק“ להטביעה ע"י משחיתים. מההתפוצצות הראשונה לא טבעה האניה, וע"כ כוננו אליה עוד „מינא“ שניה, ואז פרץ המפץ, ותחל האניה לטבוע. ("הצפירה", 23 ביוני 1904, עמ' 3)

האבידות על הים […] שש ספינות מרוץ, שלש אניות-שריון, שלש אניות-מגן, חמשה משוטטים, תשעה משחיתים, שבע אניות מקלעיות […]. ("הצבי", 28 באוקטובר 1914, עמ' 2)

משך – גרר. ראו גם: אניה מושכת.

ממשלת אנגליה התירה סוף סוף לאניה מהרסת-הפחים, רוסית, להכנסת לבית תקון האניות. האניה תמשך על ידי אניות אחרות מפורט-סעיד לסועץ. ("הצפירה", 16 בפברואר 1904, עמ' 3)

משמר – קרנטינה (quarantena, הסגר רפואי בנמל)

האורחים הבאים שמה יניחו במשמר (קאראנטענא) ארבעים יום בטרם יבואו העירה. ("הצפירה", 13 במרץ 1862)

משמרת הים – אדמירליות, מיניסטריון הצי המלחמתי

נ

נגד-מוקשנית, מוקשנית הנגד – משחתת (torpedo boat destroyer)

נגד-מוקשנית איטלקית של 330 טון גלתה נגד-מוקשנית אוסטרית בשעת תיורה על הים. ("הצפירה", 1 ביוני 1915, עמ' 2)

נגיד הספינות – אדמירל, מפקד צי, מפקד שייטת, מפקד ימי גבוה

פטרבורג. נתפרסם מאמר הקסר, כי נגיד הספינות אלכסיוב הוסר ממשרת המפקד העליון על הצבאות במזרח הרחוק. ("השקפה", 2 בדצמבר 1904, עמ' 8)

תוקיו. היום בא נגיד הספינות תוגו בדרך רשמי אל תוקיו להודיע להמיקדו בדרך רשמי תשובת האני היפני מהמלחמה. ("השקפה", 31 באוקטובר 1905, עמ' 3)

נטבע – טָבַע

[…] החובלים הנותרים וכל הנוסעים (יותר ממאה נפשות) נטבעו. ("חבצלת", 2 באוקטובר 1891, עמ' 7)

שמות שתי הספינות הגדולות שנטבעו: קיזגטה מרו וינסן מרו. ("הצבי", 19 בדצמבר 1909, עמ' 4)

נטישה – השקה

אחרי נטישת אנית המגן נערכה ארוחת הבקר בפני הדר כבוד הקיסר והקסרית יר"ה […]. ("הצפירה", 4 ביוני 1889, עמ' 1)

נטש המימה – השיק

אתמול החלו בבית מלאכת האדמיראליציא החדשה לבנות את אנית הנחושה "Gaugent" ואת אנית כלי התותח, אנית מגן למחצה „גראָזיאשטשי“, ועל אי גאלערנאיא נטשו המימה את אנית המגן הגדולה „הקיסר ניקולאי הראשון“. ("הצפירה", 4 ביוני 1889, עמ' 1)

נמל – ראו גם: חוף, מבוא ים, מבוא אניות, מעמד אניות, מקום אוסף האניות.

ובין כה וכה הגיעה להנמל ביום ה' העבר אנית הקטור „סאנלארענט“, שבאה מהאווער (צרפת) לנויאָרק […]. ("המליץ", 15 בספטמבר 1884, עמ' 2)

נֵס – מפרש. ראו גם: אנית נס, פרש נס.

אחרי אשר הכינו את הנצרך לעוברי ארחות ימים על הדרך, ניתן אות לפרוש נס האניה. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862, עמ' 6)

וקול ברעש נשמע "פתחו חרצובות הנס"! ("הצפירה", 13 במרץ 1862, עמ' 7)

נעצר על שרטון – עלה על שרטון. ראו גם: ישב על על שרטון, עלה על שרטון, עמד על שרטון.

האניה „קיסר וילהעלם II“ נעצרה על שרטון בתעלה ותחסום הדרך מפני האניות האחרות. ("הצפירה", 21 ביוני 1895, עמ' 1)

נפגש – התנגש

אנית המלחמה דאנעגאל, בהכנסה אל החוף נפגשה עם האניה מאלאגא היוצאת מן החוף ונזוקה, ותשב אל החוף. ("חבצלת", 17 בדצמבר 1909, עמ' 7)

נשבר – נטרף. ראו גם: שבר אניה.

מקוקסהאפֿען באו הנה שלשה מלחים פליטי האניה הנארוועגית „טעקלא“ אשר נשברה בלב ים והמה שטו בים על שברי האניה שני שבועות תמימים. ("הצפירה", 5 בפברואר 1893, עמ' 1)

בשבוע הזה היו בעירנו גשמים מרובים וסער גדול התחולל בים ששה ימים רצופים עד כי נשברו שתי אניות-רוח גדולות, ואחת מהן טבעה בלב ים והיו עליה י"ג נפשות […]. ("הצפירה", 24 בפברואר 1893, עמ' 2)

נשקע – טבע

תוגו הודיע, כי ספינה רוסית של משמר, דומה לאנית תרפיד, וכמו"כ אניה מחרבת רוסית נשקעו בליל יום ג' העבר במבוא נמל ארתור. ("השקפה", 5 ביולי 1904, עמ' 8)

ס

סורת דוגה – סירה. ראו גם: סיר דוגה, סירת דוגה, דוגה.

הנה לפני החוף עומדות סורות דוגה ואניות סוחר הרבה מאד. ("הלבנון", 22 ביוני 1882, עמ' 4)

כי אנשי האניה עלו כנמלים דחופים ואצים מפתח האניה העולה למעלה על היציע וירוצו בחפזון אל הספינות וסורות דוגה הקשורים אל האניה להצלת נפשות […]. ("מחזיקי הדת", 17 בינואר 1889, עמ' 5)

סחב – גרר (אניה)

„האפאנאניא“ מודיעה ע"י התלגרף האלחוטי שהיא סוחבת את האניה הספרדית הבוערת „באלמעס“. ("מוריה", 7 בדצמבר 1913, עמ' 2)

סיר דוגה – סירה. ראו גם: סירת דוגה, סורת דוגה, דוגה.

[…] התנין צלל כהרף עין במים האדירים, ומשך עמו את החבל במהירות רב עד כי לא הספיק להתגלגל מן העמוד, והסיר דוגה נהפכה ונצללה עמו […]. ("הצפירה", 24 באפריל, עמ' 4)

סירה. ראו גם: אנית שיט, צינה, אניה קטנה, סירת דוגה, סורת דוגה.

[…] ובראותם כי גם התחבולה לא תועיל להם, צוה להוריד את הסירות הקטנות אשר על כל אניה גדולה ויאמר לעזוב את האניה ולירד אל תוך הסירות. ("המגיד", 30 בינואר 1857, עמ' 2)

סירה מהרסת מוקשים

כאשר קרבו נודע, כי האחת היתה סירת מוקשים בעלת שתי ארובות והשניה – סירה מהרסת מוקשים בעלת ארבע ארובות. ("הזמן", 24 ביולי 1905, עמ' 3)

סירה מוקשנית – ספינת טורפדו (torpedo boat); ראו גם: מוקשנית.

בשעה הששית בערב עוזבת הסירה המוקשנית שלנו את אנטיווארי. ("הצפירה", 16 במרץ 1916, עמ' 1)

סירה תחת-מימית – צוללת. ראו גם: אניה תחת-מימית.

הסירה התחת-מימית U9 תקפה בט"ו מיל מצפון לחייק בהולנד את הצולבות-המשורינות האנגלית אבוקיר, הוג ,וקרוסיי, ותטביע אותן כולן כאחת […]. ("מוריה", 25 בספטמבר 1914, עמ' 1)

סירה תת מימית – צוללת (מן Unterseeboot)

במשך העת הזאת הטבעו מן הצי הגרמני: ארבע אניות-מרוץ, אניות-מרוץ עוזרת אחת, שתי אניות-מוקשים, סירה תת-מימית אחת, ואנית-מרוץ אחת אוסטרית. ("הצפירה", 8 בספטמבר 1914, עמ' 2)

סירת דוגה – סירה, עפ"ר סירת משוטים; סירת דיג. ראו גם: דוגה, סיר דוגה.

[…] ויעביר את חילו על מאה וחמשים סירות-דוגה במקום צר, ויטה דגל גבורתו על ממלכת נעאפל […]. ("המגיד", 5 בספטמבר 1860, עמ' 1)

ויצו רב החובל קרוזענשטערן ויוציאו מהר מהאניה סירת דוגה וישימן בה חמשה עשר פוד לחם נקודים […]. ("הכרמל", 13 במרץ 1863, עמ' 4)

המאאלאים יחיו את נפשם מצידת הדגים. כל היום ישבו בביתם, וכבוא השמש יתאספו כולם את הצינות וסירות הדוגה אשר למו. ("הצפירה", 18 בנובמבר 1874, עמ' 5)

ויהי ביום הרביעי לחדש הנוכחי נסעה סירת דוגה אחת ובה עשרה אנשים, ובבואם בין הסלעים הגדולים הרים גל גדול את סירת הדוגה למרום ויורידה על אחד הסלעים ותתפוצץ לרסיסים והנוסעים עשרה במספר נפלו הימה. ("המגיד", 20 בינואר 1898, עמ' 5)

ובלכתך על דרך חוף הים וראית מספר רב של אניות וסירות-דוגה שבורות. ("החרות", 15 בפברואר 1911, עמ' 2)

סירת הצלה

מרחוק הופיעה לא אחת אנית-מרוץ יאפאנית שסבבה במהירות כנואשת, ואולם ספק גדול אם הצליחה להציל בסירות-ההצלה שלה את המלחים הנמלטים מאניות-השרפה. ("הצפירה", 8 במאי 1904, עמ' 3)

המלחים הנצולים מודיעים, שבאניה נזרק מוקש בשעה 5 בבוקר. המפץ היה חזק מאד. כל סירות-ההצלה נשברו. „בייאנוס“ ירדה מצולות במשך שלוש מינוטות. ("הצפירה", 14 במרץ 1915, עמ' 3)

סירת הרס – משחתת (torpedo boat destroyer)

סירת-הרס (מהרסת טורפידין) אחת קרבה על מרחק 200 יאַרדים אל אניות הקיטור אשר בה נסע הדיפלומאטי האמריקאני. ("הצפירה", 19 במאי 1905, עמ' 2)

סירת טורפידין – ספינת טורפדו (torpedo boat). ראו גם: אנית טורפידין.

[…] מצד היאפאנים טבעו שלש אניות מרוץ, ולערך י"ב סירות-טורפידין קטנות טבעו או נתקלקלו לגמרי. ("הצפירה", 1 ביוני 1905, עמ' 2)

סירת מוקש – ספינת טורפדו, טרפדת (torpedo boat)

המקרה על הים האשכנזי (הצפוני) בא לרגל שתי סירות מוקש (טורפידות). ("הצפירה", 30 באוקטובר 1904, עמ' 1)

סירת מוקשים – משחתת. ראו גם: אנית מוקשים.

אני חושב לי לחובה להודיע, כי אני חושב את כולם ראויים להלה ולהחזקת טובה: כתוב מפי מצביא סירת המוקשים האסכדרית „גראזני“. ("הזמן", 24 ביולי 1905, עמ' 3)

גורל האניה „פרואגלוב“ וסירות-מוקשים אחדות שעדין לא שבו, עוד לא ידוע. ("החרות", 4 ביוני 1916,עמ' 2)

סיפון (deck)

אך רב החובל (העברי) בשמרו באמונה את דתי המדינה, לא אבה לעזוב את האניה כל זמן אשר ספון הספינה צף עוד על פני המים. ("הצפירה" 25 בנובמבר 1891, עמ' 1)

ספינה איומה – דרדנוט. ראו גם: דרידנוט, דרידנפט, דרדנאוט.

מדינת ניוזילנד הייתה הראשונה, ובתלגרם רשמי הודיעה כי החליטה להתנדב „דרידנפט“ אחד, ספינה איומה אחת, לאנגליה מיד, ואם יהיה צרך תתנדב עוד אחת. ("הצבי", 4 באפריל 1909, עמ' 1)

ספינה של טעינת משא – אנית משא

ממשלת רוסיה קנתה בזמן האחרון באנגליה ספינות של טעינת משא להובלת הצבא. ("השקפה", 27 במאי 1904, עמ' 14)

ספינת הובלה – אנית משא

בחבורת ספינות המלחמה שבאה לאי סחלין היו שתי ספינות מערכה, שבע משוטטים, שלש אניות מקלעים, ששה ושלשים תרפידים, וספינות הובלה שהעלו על היבשה פרקה אחת של חיל. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 1)

ספינת מערכה – אנית מערכה (battleship). ראו גם: אנית מערכה.

בחבורת ספינות המלחמה שבאה לאי סחלין היו שתי ספינות מערכה, שבע משוטטים, שלש אניות מקלעים, ששה ושלשים תרפידים, וספינות הובלה שהעלו על היבשה פרקה אחת של חיל. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 1)

ספינת מרוץ – סיירת (cruiser). ראו גם: אנית מרוץ, מרוץ.

שר הימיה היפנית נשא מנאם חשוב ואמר כי יש עתה להרוסים בנמל ארתור ארבע ספינות מערכה, חמש ספינות מרוץ ועשר מחריבות. ("השקפה", 25 במרץ 1904, עמ' 8)

ספינה שולטנית – יכטה מלכותית (royal yacht); ראו גם: אניה מלכותית.

הספינה השולטנית עברה על פני ספינות המלחמה, ופתאם נשמעו יריות רבות לכבודה. ("הצבי", 2 ביולי 1909, עמ' 2)

ספינת שריון – אניה משורינת. ראו גם: אנית שריון.

ספינת השריון פטרופבלובסק הורד הימה בשנת 1894 […]. ("השקפה", 22 באפריל 1904, עמ' 8)

ספר זכרונות קורות האניה – יומן האניה (logbook)

[…] ועל שכם אנשים גבורי חיל עמסתי את ספר זכרונות קורות האניה יערמאק, וספר זכרון לחזיונות האויר, את קנה המחזה, ופלס האויר […]. ("הכרמל", 13 במרץ 1863, עמ'4)

ע

עבד במשוט – חתר

רגעים מספר לא ידעתי מה אתי ואיפו אני, והתפכחתי כאשר נתפשתי וטולטלתי אל סירה אחת וצוו לי לעבד במשוט. ("הצבי", 16 במאי 1912, עמ' 2)

עבדי האניה – מלחים. ראו גם: פקידי האניה.

עבדי האניה הרגילים לעבוד באין מעצור חבקו עתה ידיהם בעצלתים וידמו. ("הצפירה", 17 במרץ 1875, עמ' 5)

אנית הקיטור „עלבע“ אשר יצאה אתמול מברעמען התנגשה באניה אחרת ותטבע. אך 22 איש ניצלו, וכל יתר אנשי האניה 235 נוסעים וגם 145 עבדי האניה ופקידיה מצאו קברים בלב ים. ("הצפירה", 1 בפברואר 1895, עמ' 1)

עגול הצלה – גלגל הצלה. ראו גם: עגול פקקים, אזור הצלה, אזור שיט, חגורת הצלה.

אבדת הרוסים בעת התגרה באנית הפחים „ריעשיטעלני“ אינה גדולה. המלחים שקפצו הימה לבשו עגולי הצלה. ("הצפירה", 15 באוגוסט 1904, עמ' 3)

עגול פקקים – גלגל הצלה. ראו גם: עגול הצלה, אזור הצלה, אזור שיט, חגורת הצלה.

קרובים לחוף יפו היינו בסכנה ממש, עד כי רב החובל נתן צו להמלחים לתת לאיש איש עגלי פקקים בכדי להציל את נפשם מרדת אל תהום שחת […]. ("השקפה", 26 בפברואר 1908, עמ' 4)

עגון, עיגון – עוגן

בפקודה רוממה הוכנו כל אניות מלחמה אשר לממשלתינו למסע, כלן נאספו מהמקומות אשר נמצאו בהם ותשלכנה עגונן בתעלת הבאספאהרוס. ("חבצלת", 25 בפברואר 1885, עמ' 6)

אניה בריטאנית אשר באה ביום הרביעי ז' כסליו לעת ערב חפצה להשליך עגונה על החוף ולא יכלה […]. ("חבצלת", 28 בנובמבר 1890, עמ' 1)

[…] ובשעה התשיעית בבוקר השליכה אניתינו עגונה על חוף פארט סעיד. ("חבצלת", 14 ביולי 1905, עמ' 5)

עובר ארחות ימים – נוסע באניה (passenger); ספן, יורד ים.

יש לה מקום ללון לארבעת אלפים איש עוברי ארחות ימים. ולעת הצורך תוכל להוביל עשרת אלפים איש חיל לארץ הודו בירח ימים! ("המגיד", 20 בנובמבר 1857, עמ' 2)

חברת „נאטיונאל“ בליווערפאל אשר אניותיה הולכות ושבות מבריטאניא לאמעריקא הכינה על אניותיה גם בית תבשיל לבשל מאכלות הכשרות להיהודים עוברי ארחות ימים. ("עברי אנכי", 1 במאי 1874, עמ' 3)

[…] לפי דברי עוברי ארחות ימים הבאים מהעלגאָלאנד נראו בים בקרבת העלגאָלאנד אניות מלחמה צרפתיות ואניה רוסית אחת. ("המליץ", 8 במרץ 1887, עמ' 3)

עושה מלאכה במכונות-הקיטור – מכונאי

להגדיל יגון רוחו הודיע שר-הצים אל המלך כי כל עושי מלאכה במכונות-הקיטור (דאמפמאשינע) אינם רוצים לעשות מלאכתם, ומבלעדם לא יוכל לעבור ארחות ימים. ("המגיד", 20 בספטמבר 1860, עמ' 1)

עלה על שרטון. ראו גם: ישב על שרטון, עמד על שרטון, נעצר על שרטון.

שלש אניות מגן צרפתיות בחפצן להשליך עוגנן עלו על השרטון בעומק חמשה מטרים. אין כל סכנה נשקפה להן, אחת מהן כבר הורדה מעל השרטון. ("המליץ", 17 בנובמבר 1895, עמ' 3)

 עמד על עוגן – עגן

על חוף אנגליה המזרחי נסו לפני שמונה חדשים לחבר ע"י טעלעפאן את האניה המאירה לעוברי ים אשר עמדה על עוגנה במרחק עשר פרסאות אנגליות, עם היבשה. ("היום", 5 במרץ 1886, עמ' 4)

ה„קרונפרינצסה צעציליא“ עמדה על עוגנה ב„באר הרבאור“ עוד חודשים אחדים […]. ("הצפירה" 17 במאי 1916, עמ' 2)

עמד על שרטון. ראו גם: ישב על שרטון, עלה על שרטון, נעצר על שרטון.

[…] ביום ג' העבר, 18 אפריל, בעבור אנית השריון „ארעל“ דרך נהר נעווא ללכת לקונשטאדט, עמדה על שרטון אצל האי הלאָציאני. ("הצפירה", 8 במאי 1904, עמ' 2)

עניבה – קשר (מיל ימי בשעה)

על אנית יפוניה החדשה „קאשימא“ (אשר נזכרה בטלגרמה באחד הגליונות הקודמים), יאמר כי […] מדה 16400 טון ומהירותה 18 „עניבות“ וחצי לשעה. ("הזמן", 28 במרץ 1905, עמ' 2)

פ

פאסאזשיר – נוסע (passenger); מרוסית: пассажи́р.

בעת היארמארקים […] (יוני-אוגוסט) תשלח הקאנטאר אניות תמידיות לפאסאזשירים בין קיעוו ובין יעקאטערינאסלאוו במקחים יותר זולים מאשר על אניות אחרות. ("הכרמל", 24 במאי 1866, עמ' 36)

פגישה – התנגשות (אניות). ראו גם: נפגש, פגש.

ומכח הפגישה ירדה אנית קאלכידא במצולות התהום עם כל מערבה וחמשים איש אשר נמצאו בקרבה, במשך עשרה רגעים! ("הצפירה", 3 באפריל 1862, עמ' 2)

פח – טורפדו; מוקש. ראו גם: אנית פחים.

השערתך כי פחי הסירות השטות מתחת למים האבידו את „פטרופבלובסק“ ויפצעו את „פאָביעדא“ יכלה להתקבל על הדעת […]. ("הצפירה", 19 באפריל 1904, עמ' 1)

פח שט – מוקש צף

על כן מובן מאד, כי האסקדרא הפורט-ארטורית נכנסה אל החוף הפנימי לזמן ארוך, אחרי כי החוף החיצוני נגדר ונחסם עוד ביום 1 אפריל בפחים שטים.

כן, למשל, נפקד באיסורים ובלאוים ההם מקום הפחים השטים. הפחים, או המינות, לא תמול הם. ("הצפירה", 8 ביוני 1904, עמ' 1)

פילוט, פילאט – נווט, נתב (אנגלית: pilot, גרמנית: Pilot, רוסית: пилот, טורקית: pilot)

„הפילוט היהודי“ גאספאר המכונה גם גאספאר די לאס אינדיאס בא עם באסקו לליסבון […]. ("המגיד", 29 ביולי 1897, עמ' 6)

[…] ויעל אל אניתינו הפילאט ( מורה דרך) אשר שולח מפארט סעיד להעביר את האניה בחוף הבנוי אשר בו גם חתחתים וצורי מכשול נסתרים, ולהביאה העירה […]. ("חבצלת", 14 ביולי 1905, עמ' 4)

פלאגמאן – קצין דגל (מרוסית: Фла́гман)

[…] וגם מאניות האסכדרה שלנו, אשר עמדה בנמל החיצון ערוכה למלחמה תחת דגל סגן רב החובל שטארק והפלאגמאן הצעיר הקונטראדמיראל הנסיך אחטאמסקי […]. ("הצפירה", 21 בפברואר 1904, עמ' 2)

פלוגה – פַּלְגָה

טולאן. – אתמול חגגו בזה את יום הזכרון של השנה הרביעית לבוא פלוגת אניות צבא רוסיה תחת פקידות האדמירל אוועלאן. ("המליץ", 15 באוקטובר 1897, עמ' 4)

ברגשי הכנעה הנני מודיע לכבוד הדר מלכותך את תכן התלגרמא שהגיעה זה עתה מאת ראש פלוגת אניות-המרוץ, הקאפיטאן ממדרגה ראשונה רייצענשטיין. ("הצפירה", 16 בפברואר 1904, עמ' 2)

בילגראד. הסוכנות העתונאית הסרבית מודיעה, כי פלוגת-אניות אוסטראית התיצבה על יד זימלין והכריחה לאניה סרבית לשוב […]. ("הזמן", 9 בנובמבר 1908, עמ' 3)

פלוטה – צי מלחמתי (fleet); מגרמנית: Flotte.

בעת ההיא לא היתה עדיין הפלוטה האשכנזית מה שהיא עתה. ("הזמן", 16 בדצמבר 1904, עמ' 2)

פלוקה (felucca, סירת משוטים ומפרשים ערבית קטנה)

"[…] אך הנה באו שנים וירדו בפלוקה, אך טרם יגשו אל האניה נהפכה הפלוקה ויפלו המימה." ("האור", 27 בפברואר 1891, עמ' 1)

כל השבוע הזה שעו כל יושבי עירנו רק בדבר האסון הנורא באמת אשר קרה ביפו ביום השבת לחמש ועשרים נפש שירדו בפלוקה (אניה קטנה) מהאניה שבאה מבירות […]. ("האור", 4 בנובמבר 1892, עמ' 1)

פעמון הצולל, פעמון הצוללים – פעמון צלילה (diving bell)

[…] ובכל סירה וסירה ימצאנו שני צוללים, אשר להם נרתק קטן מעץ או ממתכת, רחב ופתוח מלמטה וצר וסתום מלמעלה, כצורת הפעמון, אשר לזה יקרא הנרתק ההוא פעמון הצולל (טויכר גלאקע) […]. ("המאסף", ניסן תקמ"ח, 1788, עמ' ריג)

ותחת סנפיר שלחופית וכנפים אשר חסרהו אלהים ידע בתחבולותיו לעשות לו אניות קיטור ופעמון הצולל (טויכערגלאקקע) […]. ("הלבנון", 16 בינואר 1880, עמ' 191)

[…] וביחוד נסו והצליחו בזה האמעריקאנים לתועלת הדיגים משליכי ביאור חכה, ולטובת יורדי תהומות בפעמון הצוללים ועוד. ("הצפירה", 14 במרץ 1888, עמ' 6)

פצצה תחת פני המים – מוקש ימי. ראו גם: אנית פצצות.

הג. הציעו באי כח בריטניה להועדה הימית לאסר אסור להשתמש בפצצות תחת פני המים לא מחברות לקרקע הים, או שתוכלנה על נקלה לזח ממקומן ולשוט, וכמו כן להגביל התר ההשתמשות בפצצות תחת פני המים רק בתוך מימי הארץ של כל אֻמה בקרבת הבסיס הימי והנמלים המבצרים. ("השקפה", 5 ביולי 1907, עמ' 2)

פקיד האניה, פקיד – קצין באניה

פקידי האניה ומלחיה מלאו ידיהם בעבודה כל הלילה לשפוך המים מתוכה אך לשוא כל עמלם. ("המגיד", 5 בדצמבר 1866, עמ' 4)

בהאניה הזאת נמצאו: רב החובל ואשתו, ואחיו ודודו אשר מלאו מקום שני פקידי האניה, ושני פקידים קטנים מהם, ועוד שלשה מלחים ונער אחד. ("הלבנון", 2 ביוני 1875, עמ' 8)

מה"ע מלאנדאן מודיעים כי פקיד האניה „מיגטאנעטטע“ ורב החובל באו בעצמם לפני שופטי העיר והתודו את עונם […]. ("המגיד", 27 בנובמבר 1884, עמ' 7)

פקידי האניה נקראו לבוא אל המשתה אשר הכינו להם באנית צבא צרפת. ("המליץ", 3 בספטמבר 1894, עמ' 2)

גם התנהגותם של פקידי האניה עם הנוסעים היא מצוינה. ("מוריה", 28 בפברואר 1911, עמ' 3)

פקיד הטלגרף – אלחוטאי (באניה)

פקיד הטלגרף שעל ה„קרונפרינצסה צעציליא“ לא היה צריך לשלוח שום טלגרמות […]. ("הצפירה", 17 במאי 1916, עמ' 2)

פקיד נס – קצין דגל

היריה הראשונה מן התותחים בעלי י"ב האצבע שבאנית פקיד-הנס „יעווסטאפי“ פגעה באנית-המרוץ „געבען“ ונתפוצצה באמצע ירכה של האניה וגרמה לדליקה שתפרץ בה. ("הצפירה", 20 בנובמבר 1914, עמ' 1)

פרור – דוד קיטור. ראו גם: קלחת, דוד, כיור, יורה.

כאשר התפוצץ הפרור בסירה “Winslow„ מהרה האניה “הודואָן„ ותשלך אליה חבל ההצלה ואחד מאנשי הסירה כבר תפש את החבל, אך ברגע ההוא נהרג ע"י כדור. ("הצפה", 15 במאי 1898, עמ' 3)

פרסת ים – מיל ימי

ימי החורף השני היינו רחוקים שלש פרסאות הים מארץ ההרים […]. ("הצפירה", 20 בינואר 1875, עמ' 6)

ונשארו איפא חפצינו על האניה „טינגוואללא“ אשר ירדה עד האליפאקס מהלך מאה פרסאות הים. ("הצפירה", 26 באוגוסט 1888, עמ' 4)

פָּרַק (אניה); ראו גם: טָעַן.

אנית הקיטור „אודאטשא“ החל לפרוק את צמר הגפן מעל האניה האיטלקית „נאוויגאטארא“. ("היום", 10 במאי 1887, עמ' 3)

הספרדים ענו, כי אניותיהם צריכות עוד לתקון בדקן וגם החלו לפרוק את משא הפחם אשר להן למען החל את עבודת תקון בדק הצי. ("הצפירה", 4 ביולי 1898, עמ' 3)

השובתים מונעים בעד מלחי האניה לפרוק את הסחורות הממהרות להתקלקל. ("הצפירה", 4 ביולי 1911, עמ' 3)

פָּרַשׂ נֵס, פָּרַס נֵס – פרש מפרשים, הפליג

אחרי אשר הכינו את הנצרך לעוברי ארחות ימים על הדרך, ניתן אות לפרוש נס האניה […]. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862, עמ' 6)

המלחים הקימו כן תרנם, פרשו נס, ובפקודת רב החובל החלה האניה למוש ממקומה, ותלך הלך ונסע על יד החוף מצפון לבאטאוויא […]. ("הצפירה", 2 בספטמבר 1874, עמ' 5)

[…] הידיעה האחרונה אשר נשמע ממנה היתה בשנת 1849 מריא זיינארא, ומשם פרסה נסה הלאה לים השקט ונאבדה יחד עם אנשיה […]. ("הלבנון", 13 באוקטובר 1875, עמ' 8)

אניותיה פרשו נס לאפֿריקא המזרחית ואנשי צבא פאָממעראנים ובראנדעבורגים מתגרים שם מלחמה עם הערביים והכושים בזאנזיבאר […]. ("הצפירה", 22 בפברואר 1889, עמ' 1)

צ

צבא האניות – צי מלחמתי, חיל ים

גבורי טשימולפא נכונים לבוא היום באנית קיטור מאדיסא. גדודי צבא האניות התאספו לקדם את פני חבריהם היקרים. ("הצפירה", 12 באפריל 1904, עמ' 3)

צבא הים – צי מלחמתי, חיל ים

הוד השר הנסיך „מחמוד ג'ימאל אל דין“ בן הוד אדוננו השולטאן יר"ה נתמנה לראש כל שרי צבא הים […]. ("חבצלת", 9 באוגוסט 1872, עמ' 5)

[…] אחרי כן עורר לב האסיפה על המכתב מאת האדון ל.ה. סמיטה לפנים ראש האדמיראליטעט (פקודת צבא הים) בבריטניא […]. ("חבצלת", 14 במרץ 1881, עמ' 1)

ברגע הזה דרושים לארץ המולדת כחות חיל היבשה וצבא הים […]. ("הצפירה", 12 בפברואר 1904, עמ' 2)

צולבת – סיירת (cruiser). ראו גם: אניה צולבת.

צולבת משורינת – סיירת משורינת (armoured cruiser)

לפי דברי העתונים האנגלים בעצמם אבדה הימיה האנגלית עד כה את האניות הבאות: צולבות משורינות גדולות: וריור, נבנתה בשנת 1905 והכילה 13,750 טון […]. ("מוריה", 19 באוקטובר 1914, עמ' 1)

צולבת עוזרת – סיירת עזר (auxiliary cruiser), סיירת סוחר חמושה (armed merchant cruiser)

ברשימה זו לא נכללה אנית הפצצות קניגין לואיזה , שבקושי יכולים לקרותה צולבת-עוזרת, והאניות הקטנות הנפוצות בנהרות ובימי אפריקה. ("מוריה", 19 באוקטובר 1914, עמ' 2)

צולל – אמודאי. ראו גם: בן אמוראי, יורד תהומות, טובע.

כפי המסופר צלחה בידי אחד מהצוללים במים אדירים (טויכער) לרדת עד המקום אשר שם האניה תנוח בעמקי מצולה […]. ("המגיד", 16 בנובמבר 1859, עמ' 2)

[…] והמה חליפות בגדים מוטא פערחא אשר ילבשו הצוללים על כל גופם אשר אינם נותנים את המים לעבור בתוכם. ("הצפירה", 29 במרץ 1876 עמ' 5)

[…] סוחר האניה איש ענגליי, אשר חפץ להציל מן משא האניה באשר יוכל, שכר לו אנשים הצוללים במים (טויכֿער) להעלות המרכולת מתוך האניה ככל אשר תמצא ידם […]. ("הצפירה, 1 באוגוסט 1877, עמ' 6)

צי אדיר – צי מלחמתי

מספר יושבי נעאפעל הוא: עשרת מיליאן נפש אדם. מספר אנשי החיל אשר בקרבה, הוא סך ב' מאות אלף איש וצי אדיר על הים. ("המגיד", 20 בספטמבר 1860, עמ' 1)

[…] ולכן תשלח בריטאניה צי אדיר עם חיל רב לעמוד הכן לפני שערי הדארדאנעלים לבלי תבוא בם אנית מלחמה ממשלה אחרת. ("הלבנון", 31 במאי 1876, עמ' 4)

בראשון לירח יולי בא נאפאלעאן באנאפארטע בראש צבא צרפת וצי אדיר מצרימה. ("חבצלת", 15 באוגוסט 1905, עמ' 6)

צידת דגים – דיג

צידת הדגים למליחה (הערינגע) היתה הפעם טובה מאד מאד ובכמה מקומות לא מצאו מקום עבורם ונמכרו כך בזול מאד! ("המגיד", 9 במאי 1860 עמ', 4)

המאאלאים יחיו את נפשם מצידת הדגים. כל היום ישבו בביתם, וכבוא השמש יתאספו כולם את הצינות וסירות הדוגה אשר למו. ("הצפירה", 18 בנובמבר 1874, עמ' 5)

בין אנגליה ומדינות המאוחדות יש סכסוך מכבר בדבר צידת הדגים בזרוע הים בהרינג. ("הצבי", 3 בינואר 1896, עמ' 1)

המכס של צידת הדגים במג'דל בגליל עזה, יועמד לחכירה בהכרזה […]. ("האחדות", 22 במרץ 1912, עמ' 15)

צי המתנדבים (רוסית: Доброфлот, דּוֹבְּרוֹפְֿלוֹט)

תועלת צי המתנדבים לכלכלת המדינה בארצנו רבה וגדולה מאוד. ("היום", 30 במאי 1886, עמ' 1)

מסע המלכות בא הנה אל חצר בית הנתיבות בצהרים ויסע משם אל הנמל מקום עמדת אניות המלכות, ושם עמדו בעת ההיא אנית צי המתנדבים „אערל“ והאניה „ערעקליק“. ("הצפירה", 5 בנובמבר 1891, עמ' 1)

בפטרבורג נפוצה שמועה, כי בין חוגי היהודים מרבים לדבר על הצורך לשוב ולתבוע מאת הנהגת צי-המתנדבים את כל הנדבות שהרימו היהודים לטובת הצי עוד לפני ל"ה שנה […]. ("הצפירה", 1 באוקטובר 1912, עמ' 3)

צי הנדבה (רוסית: Доброфлот, דּוֹבְּרוֹפְֿלוֹט)

חאנקאאו. – אנית הקטור „מאיון“ שנשכרה להבלת מסע ע"י חברת „צי הנדבה“ באה הנה. ("המליץ", 10 באוגוסט 1900, עמ' 2)

אניות המלחמה „גראמאבאָי“, „רוריק“, „באָגאַטיר“, ו„ראסיא“, אנית המעבר „לענא“ ואנית צי הנדבה „חרסאן“ המבלות פה את החורף, עומדות בנמל וולדיווסטוק. ("הזמן", 12 בינואר 1904, עמ' 3)

צים – צי מלחמתי

גם הצים האדיר שהיה לרוסלאנד בחוף זעבאסטאפאל איננו עוד. ("המגיד", 7 בדצמבר 1870, עמ' 2)

צינה, צנה – סירה

המאאלאים יחיו את נפשם מצידת הדגים. כל היום ישבו בביתם, וכבוא השמש יתאספו כולם את הצינות וסירות הדוגה אשר למו. ("הצפירה", 18 בנובמבר 1874, עמ' 5)

[…] ערכנו שש צינות הקיטור מזויינים עם טארפעדין, ועליהם ראשי החובלים עם אנשיהם וכל צרכיהם, כולם אמיצי לב גבורי כח, נכונים ללכת אל האניות ההן לערוך מלחמה נגדן. ("הצפירה", 27 ביוני 1877, עמ' 7)

[…] והמיניסטר שעל אניות המלחמה מהר להודיע את האסון אשר קרה לאניות אשכנז בבית הפארלאמנענט, וכי שלח צנות רבות עם שוחים רבים, אשר עלתה בידם להציל ממצולות כשתי מאות איש. ("הצפירה", 10 ביוני 1878, עמ' 7)

בית המסחר בוטץ מס' פטרבורג יבנה במהירות בהמקום טשארדזשיק שתי אניות הקיטור ושתי צינות ברזל להעביר בהן את כל התכונה הדרושה לבנין מסלת הברזל מסאמארקאנד ולתור את הנהר אמו-דאריו. ("היום", 13 ביוני 1887, עמ' 4)

[…] גם הצי האדיר קטן הוא, ולעומת ציי אירופא הלא יחשב כצנה וסירת דוגה […]. ("הצפירה", 26 בספטמבר 1894, עמ' 1)

צינה השטה מתחת למים – צוללת (גרמנית: Unterseeboot, רוסית: подво́дная ло́дка)

מטרת הועד היא להוציא לפעולות בזמן קרוב את מטרת הנדבות, ע"י שיבנו ויקנו צינות השטות מתחת למים, ואניות אחרות הדרושות לצי האדיר הרוסי. ("הצפירה", 21 בפברואר 1904, עמ' 3)

צינת כלי תותח – ספינת תותחים (gunboat)

[…] וצנת-כלי-תותח אחת הצובאת בחוף היתה לחרדה, עד כי שכחו אנשיה לקחם עמהם את העוגן בנוסם. ("הצפירה", 4 במאי 1898, עמ' 2)

צלבי – סיירת (cruiser); ראו גם: אניה צולבת, צולבת, צלבן.

הצלביים האיטלקים ולטרונה וגריבלדי הגיעו הנה וידרשו למסור להם את הספינות הטורקיות העוגנות בחוף […]. ("מוריה", 1 במרץ 1912, עמ' 2)

צלבן – סיירת (cruiser); ראו גם: אניה צולבת, צולבת, צלבי.

בהתקציב נכלל בנין ארבע אניות מלחמה, ארבעה צלבנים שנים עשר מחריבים והרבה אניות תחת מים. ("מוריה", 19 במרץ 1914, עמ' 3)

לממשלה האנגלית יש במזרח הרחוק […] שני צלבנים קטנים: „ניוכסטל“ ו„ירמות“. ("החרות", 2 בספטמבר 1914, עמ' 2)

צלבן משורין – סיירת משורינת (armoured cruiser)

טבעו רק שני צלבנים-משורינים של איטליה, שהפסדם חשוב מאד לגבי הצי האיטלקי. ("הפועל הצעיר", 24 באוגוסט 1915, עמ' 5)

צלבן קרב – סיירת קרב, סיירת מערכה (battlecruiser)

בעת שממשלות אנגליה וגרמניה השתדלו בעיקר לבנות אסקדרות של צלבני-קרב גדולים […] לא בנתה אמריקה אף צלבן מטפוס זה משנת 1902 ועד עתה. ("החרות" 17 במרץ 1917, עמ' 2)

צלבנית – סיירת (cruiser)

"אסכדרה איטלקית כוללת שלש צלבניות ושלש מחריבות הגיעה הנה תחת פקודתו של הדוכס האברוצי." ("מוריה", 3 במאי 1914, עמ' 3)

צלע האניה – דופן האניה; ראו גם: קיר האניה.

גם הענן לא טמן ידו בצלחתו […] וברק אש התמלט משרירי בטנו ויך את אחת האניות על צלעה, וייפוצצה לרסיסים. ("הצפירה", 23 ביוני 1875, עמ' 4)

צפוי האניה – סיפון

האחים נבהלו ויעלו על צפוי האניה והנה לנגד עיניהם מחזה איום: מפרשי האניה נקרעו וכן תרנה נשבר, והמלחים ותופשי המשוט קצרה ידם מלהושיע. ("הלבנון", 26 במרץ 1873, עמ' 4)

ק

קאפער – פריבטיר (privateer; מגרמנית: Kaper). ראו גם: אנית אורבים.

[…] בכל עת וזמן התאמצו יודעי דת ודין להראות פנים של זכות אל מעשה הקאפערים, הנראה בהשקפה ראשונה כמעשה שודדי הים. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 6)

קו המים (water line)

האניה „אסקולד“ באה הלום בשעה 3 אחרי הצהרים תחת דגל רב החובל, אחר אשר נאבדו לה שתי מעשנות ונפרץ בה פרץ אצל קו המים וגם חבלים אחרים נעשו בה. ("הצפירה", 16 באוגוסט 1904, עמ' 3)

ספינות מלחמה הללו לא נזקו מתחת לקו המים אך שפופרות העשן שלהם נתקלקלו וקצת מקלעים נתפרקו. ("השקפה", 13 ביוני 1905, עמ' 3)

קווארטירמייסטער – מלח בכיר, נַגַּד-גֶּשֶׁר (אנגלית: quartermaster; גרמנית: Quartiermeister; רוסית: квартирме́йстер)

לבד מאנשי הצבא ההרוגים הנזכרים נצרב באד הקנה הכתוש ומת הקווארטירמייסטער פעאדאראוו ונפצע בירכו בנפוץ עצם המלח וואסיליעוו. ("הזמן", 24 ביולי 1905, עמ' 3)

קונטראדמיראל – סגן אדמירל (גרמנית: Kontreadmiral, רוסית: контр-адмира́л, אנגלית: rear-admiral)

קונטר-טורפידיה – משחתת (destroyer). ראו גם: אניה נגד טרפידים, אניה קונטר-טורפידית, אניה נגד טרפידים.

ביום 30/9 בשעה 10 בבוקר יצאו 7 קונטר-טורפידיות רוסיות, ותיכף יצאו אחריהן עוד שתי אניות ותלכנה ללאאובינדאאו […]. ("הצפירה", 23 באוקטובר 1904, עמ' 4)

בליל 1/7 נראו ממול לשון ים וולאדימיר ארבע קונטר-טורפידיות ושתי אניות מרוץ. ("הצפירה", 19 ביולי 1905, עמ' 4)

הקונטר-טורפידיה שלו יצאה מפורט-ארטור עם תלגרמות, ושאר האניות נשארו בפורט-ארטור. ("הצפירה", 18 בנובמבר 1904,עמ' 3)

קונטרמינה, קונטרמינא

עפ"י החשבון, התפוצצות „קונטרמינא“ של 500 ליטרא פירוקסילין (זהו החומר המפוצץ) מטהרת את הים מ„מינות“ על שטח 90 רגל מסביב (ע"י שהיא גורמת את התפוצצות „המינות“). ("הצפירה", 26 ביוני 1904, עמ' 1)

קטרון – ספינת קיטור

[…] זה האחרון קפץ מעל האניה המימה ושחה עד החוף. יתר האנשים נצולו על ידי קטרון הצלה שמהר לבוא. ("מוריה", 13 באוקטובר 1913, עמ' 3)

הסוכנות הפטרבורגית מודיעה מבטום, כי הקטרון העותומני „ליסטן“ פגע בשעת הפליגו מעל החוף בקטרון בלגי באופן קשה מאד, והראשון נוזק ונעשה בו חור, והוא נטבע. ("מוריה", 9 בפברואר 1919, עמ' 4)

קיר האניה – דופן האניה; ראו גם: צלע האניה.

נבהלתי ונשתוממתי בעמדי על האניה ומבלי משים ישבתי אל קיר האניה השבור, ותבא זרמת מים ותסחבני הימה […]. ("הצפירה", 5 במרץ 1891, עמ' 2)

בונים את האניות תאים תאים מיוחדים, ושורה שלמה של תאים כאלה היא צלע או קיר האניה. ("הצפירה", 18 בפברואר 1904, עמ' 2)

לדאבון לב השליך נחשול של ים את פגר המתה אל מול קיר האניה, ושם נאחז בחבלים התלויים בה וכה נמשך אחרי הספינה כשעה חדא – הוי מפלצת וזועה! ("הצפירה", 14 באפריל 1904, עמ' 3)

קלחת קיטור, קלחת – דוד קיטור

[…] קלחת הקיטור התפוצצה לרסיסים ויתפרץ מקרבה מות ואבדון על האנשים היושבים לבטח בה […]. ("קול מחזיקי הדת", 23 באוגוסט 1888, עמ' 7)

האמן במעשה המכונות פענטאָן בנויארק השיג תעודת זכות להמצאת קלחת-קיטור חדשה, אשר בעזרתה תוכלנה האניות לעבור מנויארק לליווערפל במשך שלשת ימים. ("הצפירה", 10 ביוני 1904, עמ' 3)

כן תמשך העבודה הקשה הזאת, והנה פתאום נופלת האש מתוך הקלחות והאֻמללים נצרבים, נכוים, נצלים ונשרפים במים הרותחים. ("השקפה", 16 ביוני 1905, עמ' 5)

קלחת תבנית צנורי מים – דוד צינורות מים (water-tube boiler)

[…] אלא שאניות המרוץ האחרונות נבנו כשתי שנים אחרי הראשונות ושריוניהן חזקים מלאכת קרופ ויש להן קלחות תבנית צנורי מים ולא תבנית קנה. ("הצפירה", 25 באוגוסט 1904, עמ' 1)

קלחת תבנית קנה – דוד צינורות אש (fire-tube boiler). ראו: קלחת תבנית צנורי מים.

קן – תא (cabin)

„המזרחי הגדול“ או „הלויתן“ […] תקבץ לתוכה 500 נוסעים בקינים הראשונים (ערשטא קלאססע) 1800 בשניים (צווייטע קלאססע), 100 בשלישים, חוץ מעשרת אלפים אנשי חיל עם חובלים ומלחים. ("המגיד", 23 בדצמבר 1857, עמ' 209.)

מלח האניה הניח את כלי ואת מלתחתי בקן האניה ממחלקה הראשונה ואני נשארתי על ספון האניה […]. ("הצפירה", 17 בספטמבר 1894, עמ' 2)

קנה הבטה – משקפת

אם נשימה לנגד עינינו קנה הבטה, נוכל לראות ממקום הזה ולחזות בבנות קאטאלאניען ההולכות לשוח על פני ראמבלא. ("הצפירה", 26 בפברואר 1862, עמ' 6)

קרייצער, אנית הקרייצער – סיירת סוחר חמושה (armed merchant cruiser), סיירת עזר (auxiliary cruiser)

[…] לאניות האלה לא יקראו קאפער אך קרייצער, כלומר: מסובבות והולכות לשוט ולבקש את האויב ולהתחקות על צעדיו, ודמיונן לחיל מתנדבים ביבשה (וואָלאָנטערע), אשר בכל עת המלחמות האחרונות לא נמנעו הממלכות לקבלם ולהשתמש בהם נגד האויב […]. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 6)

קרקע האניה, קרקע הספינה – תחתית האניה

[…] וגלי הים בשאון דכים פרצו פרצות גדולות בקרקע האניה והמים החלו לבקוע לתוכה. ("המגיד", 31 בינואר 1866, עמ' 4)

ובראותם כי לא יוכלו להציל עוד את נפשם חדלו מחתור את אניתם ושכבו בקרקע האניה וצפו להרגע אשר יגועו. ("הלבנון", 17 בנובמבר 874, עמ' 8)

[…] ויועצו ויקבו חור בקרקע הספינה הפונה למעלה ובולט מן המים וימשו את הנער מן המים חי. ("המליץ", 3 בפברואר 1888, עמ' 2)

רדו נא ירוד אל קרקע האניה ועבדתם שם – ונצלתם: עוד לא אבדה „הארגמן!“ ("הצפירה", 21 בדצמבר 1900, עמ' 2)

אניה שידעה […] לבוז לסערה אפילו בשעה שהיתה מקרקרת ונוקבת את קרקע הספינה. ("האחדות", 30 במאי 1913, עמ' 5)

בשעה 7 הפליגה הספינה בים. כל ההמונים נדחקו אל קרקע הספינה, ששם גדל הטחב והחום הנוראה של המכונות. ("הצפירה", 24 באוגוסט 1914, עמ' 2)

קשר ים בשעה – קשר (מיל ימי בשעה). ראו גם: פרסת ים.

במהירות של כ"ד קשרי ים בשעה הוספנו לשוט. ("הצפירה", 17 במאי 1916, עמ' 2)

ר

ראש האניה – קברניט, רב חובל; חרטום האנייה (bow)

החברה עזיזיא הביאה את ראש האניה הבריטאני „קליפורד“ – אשר הסבה את הדבר הזה, במשפט, ורבים יחליטו כי יאלץ לשלם א הנזק אשר הסב. ("חבצלת", 21 בנובמבר 1873, עמ' 2)

הרבה דמעות ותחנונים שפכתי בפני ראש האניה, עד אשר לקחני באניה בעבודתי אשר עבדתי אצל תנור המאשינע […]. ("עברי אנכי", 25 באוגוסט 1882, עמ' 5)

בראותו זאת מהר אל ראש האניה וישאב מים בדלי וימהר וישב אל האניה וישפוך את המים על המקום הבוער. ("היום", 22 באוגוסט 1886, עמ' 3)

בין כה וכה והסער הלך הלך וחזק. ראש האניה נשקע וירד הימה וירכתיה התרוממו על פני הים […]. ("היום", 22 באפריל 1887, עמ' 5)

לקונסטנטינופול בא ראש האניה הקונטרטורפידית „רישיטילני“ עם ששה ספנים מאנשי האניה „רוריק“. ("הצפירה", 18 בדצמבר 1904, עמ' 1)

ראש צבא הים – אדמירל, מפקד הצי המלחמתי. ראו גם: צבא הים.

השר אחמד פאשא ראש צבא הים (אדמיראל) הוסר מפקודתו ועל מקומו הופקד השר הגדול מי שהיה גראנד ווזיר בימים עברו, איסעד פאשא, מושל מחוזי סוריא. ("חבצלת", 19 בפברואר 1875, עמ' 2)

רב חובלים – רב חובל, קברניט; אדמירל

בעת פרצה המלחמה האחרונה בין ענגלאנד וחינא, היה גם פקיד החיל הנזכר בתוך צבאות ענגלאנד, ועבד עבודת הצבא תחת פקודת רב החובלים [אדמיראל] השר האלינס (Hollins) […]. ("המגיד", 18 בדצמבר 1862, עמ' 3)

גם רב החובלים של אנית תוגרמה שעמדה בחוף ולא בא לעזרה הוסר מפקודתו והושם בסוהר על משך עשר שנים. ("המגיד", 19 ביולי 1876, עמ' 7)

[…] רב החובלים ושלשים מחובלי האניה הצליחו לעלות על האניה טיסאליא […]. ("חבצלת", 2 באוקטובר 1891, עמ' 6)

רוח צח לא כביר – רוח קלה

היום צח, הים שקט ושאנן, אך מעבר מזרחה ישוב רוח צח לא כביר הדוחף אותנו הלאה. ("הצפירה", 26 בפברואר 1862, עמ' 6)

רצה – סיירת (cruiser)

יחד עם 4 השריונות האלה היה היו לאדמירל סקרידלוב: 9 אניות-שריון עם 3 רצות, לעומת 5 אניות שריון עם 8 רצות אשר לאדמירל טוגו. ("הצפירה", 13 באוקטובר 1904, עמ' 1)

ש

שוברת קרח – בוקעת קרח (icebreaker)

[…] ומשם עוברים את היאור בחורף על פני הקרח בעגלות וביתר העתים ע"י אניות-קטור שוברות-קרח ואניות-משא אחרות […]. ("הצפירה", 28 בפברואר 1904, עמ' 1)

לעזרת אנית-השריון נשלחה „יערמאק“ שוברת הקרח. ("הצפירה", 8 במאי 1904, עמ' 2)

שוטט – הפליג, שט

[…] בהיותו בקומאנה ראה לא אחת את האיים פיקניטה ובורצה תלוים באויר, ולפעמים גם הפוכים על פניהם גם תמונות סירות-דוגה ראה משוטטות באויר הרקיע […]. ("הכרמל", 11 ביולי 1862, עמ' 6)

צרפת גם היא הפליאה להעזר מאז שבה אל דרכה מלפנים להיות אניותיה משוטטות בקצות הארץ […]. ("המליץ", 7 ביולי 1884, עמ' 6)

והיום – חפשים הם כל הימים מאניות-מלחמה גרמניות, ואפילו אניות מסחר גרמניות אינן משוטטות על פניהם. ("האור", 8 בספטמבר 1914, עמ' 1)

שט – שחה; חתר במשוט

נערה אחת בת ארבע עשרה שנים „מיס בעקויז“ שמה, עשתה גם היא כמעשי הקאפיטאן אוהב ולעיני קהל גדול קפצה מהגשר בהטעמזא ושטה כשש פרסאות אנגלית בלי כל עמל. ("הלבנון", 13 באוקטובר 1875, עמ' 8)

ביום החמישי העבר שלח בן האדון פלינג כרוז בעיר לאמר שיהיו נכונים מחר לראות בתחרות האניות ובתחרות השטים בים […]. ("הצפירה", 30 במאי 1893, עמ' 2)

שׁטאַבּ – מַטֶּה (מרוסית: штаб)

ה„רוס“ מביא ממכה"ע „פטי פאריזיאן“ את השיחה שהיתה לסופר מכה"ע ההוא בפטרבורג עם הקונטר-אדמירל ראָזשדעסטווענסקי, ראש השטאב הראשי לצבאות הים. ("הצפירה", 19 באפריל 1904, עמ' 1)

שֶׂכֶר המים – שובר גלים

קצה הנמל הישן הוא במקום התעקם שׂכר המים הנקרא בשם ס"ט טערעזא; בקצה השׂכר ההוא מתנוסס מגדל המאור על הים.  ("הצפירה", 3 באפריל 1891, עמ' 1)

שלח את האניה על פני המים – השיק אניה

לא עלתה בידם לשלח את האניה על פני המים […]. ("המגיד", 20 בנובמבר 1857, עמ' 1)

שלטון הים – אדמירליות

Ag. Reuter מודיעה מיום 23/25 ח"ז, כי שלטון הים נתן צו, לזיין את כל האניות העומדות בדעווענפאָרט, בטשיטאמא ופאָרטסמוט, למען תהיינה נכונות לדרך. ("המליץ", 30 במרץ 1885, עמ' 8)

מזכיר שלטון הים הרברט הודיע, כי האדמיראל האמריקני סילפרידט הנמצא כעת במארסיל נצטוה לצאת לתוגרמה. ("השקפה", 5 ביולי 1907, עמ' 3)

שפופרת עשן – ארובה

לו לא נזקו מתחת לקו המים אך שפופרות העשן שלהם נתקלקלו וקצת מקלעים נתפרקו. ("השקפה", 13 ביוני 1905, עמ' 3)

שרבוב – מדחף. ראו גם: גליל משורבב.

השרבוב (שרויבע) סובב 700 פעמים לרגע, והכח האיליקטרי יוצא ממכונות גאלוואניות הנמצאות בקרב הספינה. ("הצפירה", 15 בנובמבר 1886, עמ' 3)

שקע – טבע.

בהגיע השמועה להעיר האנגאנג מהרו אניות מלחמה בריטיות ואמעריקאניות ללכת אל המקום בו שקעה האניה אחרי היה חלק גדול ממנה למאכולת אש. ("חבצלת", 12 במרץ 1875, עמ' 2)

שר אניה – קברניט, רב חובל

[…] המחזה הזה יזכירנו נפלאות אשר עשה שר האניה לינאָאַס אשר במתי מספר הגביר חילים על האנגליים […]. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)

[…] זה מקרוב פגשה אנית מלחמה אחת לממשלת טורקייא, שתי אניות טעונות נשק וצרכי מלחמה הולכות אל מאלדוי וואלאכייא ולא אחר שר האניה ויפקוד עליהן לבוא לסולינא […]. ("הכרמל", 1 באפריל 1864, עמ' 4)

מזכירו של השולטן איזט פחה נמלט אל אניה אנגלית והעם דרש בחזקה להוציאו, אך שר האניה והקונסול מאן. ("המצפה", 7 באוגוסט 1908, עמ' 2)

שר הצים – שר הצי המלחמתי; מפקד צי מלחמתי

אז צוה המלך את שר-הצים (מארינעמיניסטער) ללכת בראש אניות המלחמה לקראת גאריבאלדי לעצור בעדו בעברו מעיר סאלערנא דרך הים לעאפעל, הדרך הקרוב והנכון לו. ("המגיד", 20 בספטמבר 1860, עמ' 1)

קיאלדיני המפקד על צבאות סרדיניא השתער עליה בגבורה נמרצה מעבר היבשה, ושר-הצים גראף פערזאנא נטה ידו עליה מעבר הים, ותהיה המלחמה עליה מפנים ואחור. ("המגיד", 16 באוקטובר 1860, עמ' 1)

שר ספינה – קברניט, רב חובל

הספינה הרוסית סמולנסק תפסה את הספינה הגרמנית פרינץ הנריך ותכריח את שר הספינה למסור אחד ושלשים שק של מכתבים וארבע ועשרים שק של חפצים שלוחים ליפן. ("השקפה", 22 ביולי 1904, עמ' 8)

לפני ימים אחדים שאל שלטון צבא סרביה בדוראצצו את שר ספינת איטליה „קאפרערא“ מדוע הספינה הזאת שוהה בנמל? ("הצפירה", 2 בינואר 1913, עמ' 3)

שר ספינות – קברניט, רב חובל

תוקיו. קטעים משארית גוף שר הספינות הירוז שנתפוצץ לרסיסים בנמל ארתור, הובאו לתוקיו ונתקבלו בכבוד גדול. ("השקפה", 25 במרץ 1904, עמ' 10)

שר צבא הים – אדמירל, קצין ימי בכיר. ראו גם: ראש צבא הים.

הוד השר הנסיך „מחמוד ג'ימאל אל דין“ בן הוד אדוננו השולטאן יר"ה נתמנה לראש כל שרי צבא הים […]. ("חבצלת", 9 באוגוסט 1872, עמ' 5)

אך בא שר צבא הים ביום 11 לח"ז עם אניתו לפני עיר הבירה צאנציבאר וישלח מלאכו לפניו אל השולטאן להגיד לו מה אשכנז דורשת מאתו […]. ("מחזיקי הדת", 19 באוגוסט 1885, עמ' 2)

שר צבא הים צוה על האניות: „מארוקו“, „פולו“, „דוגלי“, „אומבריא“ לרדת לים אזיא המזרחית […]. ("הצפירה", 7 בינואר 1904, עמ' 3)

ביום הששי כ"ה ניסן העבר, בא לבקר את עירנו, אחד מגדולי שרי צבא הים לממשלת אוסטריא יר"ה, הוא השר נגיד הספינות אדמיראל פֿאָן ציעגלער. ("חבצלת", 19 באפריל 1907, עמ' 2)

ת

תא – קַבִּינָה (גרמנית: Kajüte; רוסית: каю́та; אנגלית: cabin)

אתמול אחר הצהרים הגיעה להנמל אנית הקיטור „רוגיא“ והביאה מהאמבורג 785 נוסעים בינות לספון (צווישענדעק), ר"ל גרים, כי העשירים לא יסעו בצווישענדעק רק בהתאים (קאיוטען). ("המליץ", 3 באוקטובר 1884, עמ' 4)

אנחנו הוצאנו מהתאים, הועלנו להמכסה ונלבש את אזורי ההצלה. ("הצפירה", 15 באוקטובר 1913, עמ' 3)

תופש משוט – מלח, ספן; חותר בסירה

תופשי המשוט והמלחים הרימו את החבלים והעוגן (Anker) ממעמקי מצולת הים ובקול המון חוגג נתקו כפות רגלי אניותנו אנית הקיטור מן החוף. ("המגיד", 9 באוקטובר 1878, עמ' 2)

ויהי ביום ו' שבוע העבר העבירו תופשי אניות המשוט מהחוף אשר ביפו אל אנית הקטור ההולכת לביירות, שלשה יהודים ואיזה נוצרים. ("הלבנון", 11 ביוני 1873, עמ' 7)

בשתים מן המרוּצות האלה השתתפה פלוגת תופשי-משוט צעירים מאגודת תופשי-המשוט הלאומית „עבריה“. ("הצפירה", 3 באוקטובר 1913, עמ' 2)

תיר – נתב

[…] והמלחים התירים, הנוסעים באניות קלות המשוט לפני אגודת הרפסודות להורות לפניהן הדרך, משכרתם הוא משלש מאות עד חמש מאות רו"כ […]. ("הצפירה", 30 בנובמבר 1893, עמ' 2)

תכסיס אניות, תכסיס המלחמה באניות – טקטיקה ימית (naval tactics)

יש אומרים, כי אין לבו הולך לשים מצור על חופי הים ביון, אם בגלל אשר רע בעיניו המעשה לדכא את יון, או בגלל אשר חושב הוא כחכם בקי בתכסיסי האניות, כי המסגר לא יועיל […]. ("הצפירה", 13 באפריל 1897, עמ' 1)

כל תכסיסי המלחמה באניות הוא תכסיס של תנועות. ("הצפירה", 11 בפברואר 1904, עמ' 1)

חושבים, שבמקצוע משטר הצבא גרמניה עומדת בראש, ובהלכות תכסיסי אניות מלחמה – אנגליה בראש. ("הצפירה", 14 בינואר 1914)

תקע יתד האניה – הטיל עוגן, עגן

ואנחנו תקענו יתד האניה, לרגל ההר אשר בו הערה הערקולוס את עמודיו הנוראים […]. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)

אל החוף הזה אשר באנו אנחנו, בא גם השר דע-אורווילל לפני עשרים שנה, ויתקע את יתדות אניתו. ("הצפירה", 24 במרץ 1875, עמ' 6)

תרפיד – טורפדו (torpedo); ספינת טורפדו (torpedo boat). ראו גם: אנית תרפיד, טרפיד.

בין כלי המשחית היותר נוראים וביחד היתר נפלאים, נחשבת עתה המכונה הנודעה לנו בשם „תרפיד“. ("השקפה", 27 במאי 1904, עמ' 12)

אודיסה (יום הנ"ל). התרפיד הרוסי „קמבלה“ נטבע בים השחור מפני רוח סערה. עשרים איש מתו. ("החרות", 18 ביוני 1909, עמ' 2)

מודעות פרסומת