מילון מונחים ימיים

א

אופן – גלגל משוטות (paddle wheel). גם: גלגל משוט.

אופני האניה השחורים יאָבקו עם לבנת קצף הגלים, והאניה הולכת כאילו היא נשאת על כתף מלאכי שאול. ("הכרמל", 2 במאי 1861, עמ' 7)

המ"ע משם מספרים, כי הממשלה הרוממה מתאמצת בכל עוז להביא אניות קטור על הנהר הגדול נהר „פרת“, כן נתנה צו לבנות אניות קטור עם ארבעה אופנים, למען הביאם על נהר פרת. ("חבצלת", 29 בנובמבר 1872, עמ' 2)

אתמול נשברה ספינה, כי נחבטה בגזע עץ הצף על המים […] ותרד מצולה עם כל אשר בה על סך 11,000 רו"ב. גם אופני אניות הקיטור יתנגפו כפעם בפעם בקורות הצפות בנהר וישברו. ("היום", 14 ביולי 1887, עמ' 3)

[…] את אנית הקטור יכנה הכֿיני „אניה בגלגל אש“, אניות קטור בעלות אופן: „אניה בגלגל נראה“, אנית-קטור „אניה בגלגל בלתי נראה“ […]. ("המליץ", 9 במאי 1901, עמ' 2)

אזור הצלה – חגורת הצלה. ראו גם: אזור שיט, חגורת הצלה.

האסון בא כל כך מהרה ובדרך פתאומי כזה עד כי לא הספיקו הנוסעים האמללים לחגור את אזורי ההצלה […]. ("המליץ", 27 בנובמבר 1899, עמ' 4)

כבר היה סמוך לחוף וירא אשה וילד בזרועה טובעת ואין מציל וישב אליה ויקשר עליה את אזור-ההצלה והוא שח בין גלי הים. ("המצפה", 17 באוגוסט 1906, עמ' 5)

אנחנו הוצאנו מהתאים, הועלנו להמכסה ונלבש את אזורי ההצלה. ("הצפירה", 15 באוקטובר 1913, עמ' 3)

אשתו התחילה לבכות והוא הושיט את ידו לקחת אזור-הצלה בשבילה. ("החרות ירושלים", 21 ביוני 1914, עמ' 2)

אחד הנשארים בחיים מספר, שבשעה שחגר את אזור-ההצלה דפק הקפיטן על שכמו ואמר: „הצל עצמך, ידידי“, ואח"כ לחץ את ידו, על על גשר האניה וירד מצולות יחד עם האניה. ("הצפירה", 14 במרץ 1915, עמ' 3)

אזור שיט – חגורת הצלה. ראו גם: אזור הצלה, חגורת הצלה.

אנית הקיטור האנגלית „עברא“ הצילה חמשים איש, ונפלא הדבר כי לכל המוצלים האלה היו אזורי שיט חגורים במתניהם. ("היום", 25 בנובמבר 1887, עמ' 3)

איש המוליך את האניה – נתב, נווט

להצלחת הנוסעים הנמוגים מפחד נשארו בחיים האיש המוליך את האניה ומשרתו, והם הוליכו את האניה אל חוף מאקאא. ("הצפירה", 25 בנובמבר 1874, עמ' 7)

אֳנִי – שייטת, צי (חלק מן הצי הכללי); אניה. ראו גם: אסקדרא, פלוגה, חבורה.

הספינה פוטומקין היא הספינה היותר אדירה שבהאֳני הרוסית אשר בים השחור. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 4)

הועד המקבץ נדבות להצי העותמני קנה מבית-חרשת לבנין-אניות באמריקה אני מלחמה חדשה בשלש מעשנות. ("החרות", 28 בדצמבר 1910, עמ' 2)

אניה – אנייה (כלי שיט גדול לשיט בים הפתוח); סירה. ראו גם: אניה קטנה.

אניה אורבת – פריבטיר (privateer). גם: אנית אורבים, קאפער.

[…] וכל בני עם רוססיא יביאו איש איש את מנחתו לרצון על מזבח אהבת עמו ומלכו, למען קנות אניות אורבים, המהירות במרוצתן וקלות על פני המים, לתור ולארוב אחרי אניות סוחר של האויב לנהג אותן שבי ושללן לבוז. ("הצפירה", 21 במאי 1878, עמ' 2)

אניות האורבות המכונות קאפער, בטלים ומבוטלים, ומהיום לא ישמע זכר השם הזה בספרי החוקים אשר בין עם לעם. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 6)

אניה הולכת תחת פני המים – צוללת. גם: אניה מתחת למים, אניה שטה תחת פני המים, אנית תהום, סירה תת-מימית, אניה תחת-מימית.

האניה ההלכת תחת פני המים, עם ארבעה עשר איש בתוכה, נעלמה בנמל בזרתה. השתדלו בכל מאמצי כח להוציאה מהמים, אך מפני האויר הקשה, הדבר קשה מאד. ("השקפה", 24 באוקטובר 1906, עמ' 2)

אניה טורפידית – ספינת טורפדו. גם: אניה נושאת כלי מפץ, אנית מוקש, אנית מוקשים, אנית פחים, אניה נושאת פחים, אנית תרפיד,אנית טורפדין.

האניה החדשה מהרס הטורפידים „דעסטרוקטאר“ ושלש אניות טורפידיות יצאו שלשום משם ותפלסנה להן נתיב קדמה מזרחה. ("הצפירה", 1 במאי 1898, עמ' 3)

בבקר בשעה 8 לערך נראו בלשון-ים האוסורית עשר אניות-מרוץ ושש טורפידיות של האויב. ("הצפירה", 1 במאי 1904, עמ' 3)

אניה להובלת משאות – אנית משא. גם: אנית משא.

לעזרתה נשלחה אנית-הקטור להובלת משאות „איגאר“. ("המליץ", 7 בנובמבר 1900, עמ' 4)

אניה מאירה – אניית מגדלור. ראו גם: מגדל המאיר.

מלבד זאת הציע להקים אניות מאירות באיזה מקומות על הנארד-זעע ועל הקאנאל, אשר עוברי ארחות הימים האלה יראו אותות הזהירה מעל האניות המאירות וידעו להזהר לבלי לכת הלאה נגד הסכנה המרחפת שם ושם. ("הלבנון", 25 בדצמבר 1872, עמ' 8)

על חוף אנגליה המזרחי נסו לפני שמונה חדשים לחבר ע"י טעלעפאן את האניה המאירה לעוברי ים אשר עמדה על עוגנה במרחק עשר פרסאות אנגליות, עם היבשה […]. ("היום", 5 במרץ 1886, עמ' 4)

אניה מהרסת טרפידים – משחתת (torpedo destroyer). גם: אניה נגד טרפידים, אניה קונטר-טורפידית, אנית מול-מפץ, אנית משחית, מהרסת טרפידים, מהרסת, מהרסת מפצים, מהרסת פחים, מחריב, מחריבת-טרפידים, מחריב-טרפידים, קונטר-טורפידיה.

שתי האניות הצולבות „חמידיה“ ו„מג'ידיה“ עזבו את הדרדנלים בלוית שש אניות מהרסות טרפידים. ("מוריה", 12 בינואר 1913, עמ' 2)

אניה מושכת – גוררת (tug boat). ראו גם: משך.

אצל עיר ברעמען אשר שמה אניות יהלכון בכח הקיטור ומושכות אחריהן ספינות רבות טעונות משא, והן הנקראות בשם „אניות מושכות“ (שלעפפשיפֿֿע) […]. ("הצפירה", 5 בנובמבר 1878, עמ' 6)

אומרים כי במסיבי המקום הזה הוכנו שתי אניות מושכות בחבל (уксирЪб) שתובילנה אותו אל אנית הקטור המחכה עליו בהנהר. ("המליץ", 9 בספטמבר 1900, עמ' 2)

למרות התחבלות שהחזיקו תיכף לא הצליחו להוציא את האניה ממקום מעמדה, אף כי סביבה נאספה אסקדרא שלמה של אניות מושכות, במספר 20 ארובות. ("הצפירה", 8 במאי 1904,עמ' 2)

אנית-המרוץ היאפאנית, שנקרעה ביום 27 אפריל ע"י טורפידתנו הובלה לסאסעבאָ ע"י אניות מושכות. ("הצפירה, 18 במאי 1904, עמ' 2)

אניה מחבלת, מחבלת – משחתת (destroyer).

המחבלת, שהיתה רחוקה מאתנו 2000 מטר לכל היותר, ראתה אותנו, כמובן, והיא שטה אלינו בכל מהירות מרוצתה […]. ("הצפירה", 25 ביוני 1916, עמ' 1)

אניה מחרבת – משחתת (destroyer). גם: אניה נגד טרפידים, אניה קונטר-טורפידית, אניה נגד טרפידים, אנית מול-מפץ, אנית משחית, מהרסת טרפידים, מהרסת פחים, מהרסת מפצים, מהרסת, מחריב, מחריבת טרפידים, מחריב טרפידים, קונטר-טורפידיה.

תוגו הודיע, כי ספינה רוסית של משמר, דומה לאנית תרפיד, וכמו"כ אניה מחרבת רוסית נשקעו בליל יום ג' העבר במבוא נמל ארתור. מהיפנים נהרגו במערכה זו אחד ושלשים איש. ("השקפה", 5 ביולי 1904, עמ' 8)

אניה מקלעית – ספינת תותחים; ראו גם: כלי מקלע.

אנית-מלחמה תורקית, „בצרה“ שמה, הגיעה לאמדאן ותטביע שמה אניה מקלעית אנגלית ותשחית האניה-מקלעית אחרת. ארבע אנגלים נהרגו. ("הצבי", 15 בנובמבר 1914, עמ' 3)

אניה משוטטת – סיירת. גם: משוטט, משוטטת, אנית מצפה, אניה צולבת, אנית הקרייצער, אנית מרוץ.

לפי הודעת מכה"ע Engineering הלונדוני, תהיינה האניות המשוטטות (קרייצער) מזויינות בכלי תותח עם כדורי דינמיט. ("הצפירה", 15 בנובמבר 1886, עמ' 3)

אניה מתחת למים – צוללת. גם: אניה הולכת תחת פני המים, אניה שטה תחת פני המים, אנית תהום, סירה תת-מימית, אניה תחת-מימית.

ב„פר. וויעסטנק“ באה רשימת הסכומים שהתנדבו לחזוק הצי. עד 1 בספטמבר עלה מספר הנדבות לעשרה מיליון רובל. הוציאו לבנין שמנה עשרה אניות מוקש ושלש אניות מתחת למים 10.226.308 רובל. ("הצפירה", 29 בספטמבר, 1905, עמ' 7)

ממשלת אנגליה קנתה את החלק היותר גדול של הצי הפורטיגי (חמש אניות-שריון, שבע אניות-תרפיד וחמש אניות מתחת למים). ("הצבי", 2 באוקטובר 1914, עמ' 3)

לורד פישר הצהיר שימי אניות-המלחמה מעל למים עברו לעולמים. מעכשיו רק אניות מתחת למים תוכלנה להמלט בשעת סכנה. אנגליה המציאה אניה כזו, שיכלה להזדין במקלעים כבדים מאד, וביום שביתת הנשק יצאה אניה-ענקית תחת-מימית זו לדרכה לתקוף את הגרמנים והרי נודע לה על-ידי האלחוט שלה כי נחתמה שביתת-הנשק. ("דאר היום", 18 בספטמבר 1919, עמ' 5)

אניה נגד טרפידים – משחתת (torpedo boat destroyer). גם: אניה נגד מוקשים, אנית מול-מפץ, אנית משחית, אניה מהרסת טרפידים, מהרסת טרפידים, מהרסת, מהרסת מפצים, מהרסת פחים, מחריב, מחריבת-טרפידים, מחריב-טרפידים, קונטר-טורפידיה, אניה קונטר-טורפידית.

מספר האניות הנחרבות לא ידוע, אבל הרבה צולבות ונגד-טרפידים באו לקיל בתנאים רעים. ("מוריה", 25 בספטמבר 1914, עמ' 2)

אניה נגד מוקשים – משחתת. גם: אניה נגד טרפידים, אנית מול-מפץ, אנית משחית, אניה מהרסת טרפידים, מהרסת טרפידים, מהרסת, מהרסת מפצים, מהרסת פחים, מחריב, מחריבת-טרפידים, מחריב-טרפידים, קונטר-טורפידיה, אניה קונטר-טורפידית.

בידי הרוסים יש עוד לכל פחות שש אניות נגד מוקשים. ("הזמן", 21 בדצמבר 1904, עמ' 1)

ביום 15 מאי קבלו האניות נגד מוקשים ואניות אחרות פקודה למצוא את שארית האסכדרה הרוסית וראו שני עמודי עשן על האופק. ("הזמן", 6 ביוני 1905, עמ' 3)

אניה נושאת כלי מפץ – ספינת טורפדו. גם: אנית מפץ, אניה נושאת פחים, אנית תרפיד. ראו גם: כלי מפץ, תרפיד.

מאניות יאפאן נהרסה אניה אחת נושאת כלי מפץ ושתים נשחתו ולא תצלחנה למלאכה. ("המליץ", 15 בפברואר 1895, עמ' 7)

אניה נושאת פחים – ספינת טורפדו. גם: אנית פחים, אניה נושאת פחים, אניה נושאת כלי מפץ, אניה טורפידית, אנית מוקש, אנית מוקשים, אנית תרפיד. ראו גם: פח.

יש אומרים, כי רק מלחים אחדים נהרגו ויש אומרים, כי גם אחדות מהאניות נושאות הפחים היאפוניות צריכות היו לשוב ליפוניה לתקן את בדקיהן. ("הזמן", 14 בפברואר 1904, עמ' 1)

אניה נחושה – אניה משורינת, אנית מערכה. גם: אנית מגן, אנית תחרא, אנית שריון.

והעולה על כולם היא ידיעת המכ"ע Bureau Reut, כי הודיע בית האדמיראליטעט בלאנדאן את המפקחים על מעשה מלאכת בתי הנשק לאניות נחושה בעיר החוף טשאטאם (Chatham), אשר מ"היום" לא יוסיפו העושים במלאכה לעבוד בלי חשך ביום ובלילה כאשר עשו עד הנה. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 3)

שתי אניות נחושה היותר גדולות וחזקות בכל אניות מלחמה אשר להממשלה, עמדו ביום 31 מאי אצל עיר החוף באנגליא פלימוטה […]. ("הצפירה", 10 ביוני 1878, עמ' 7)

אתמול החלו בבית מלאכת האדמיראליציא החדשה לבנות את אנית הנחושה "Gaugent" ואת אנית כלי התותח, אנית מגן למחצה „גראָזיאשטשי“, ועל אי גאלערנאיא נטשו המימה את אנית המגן הגדולה „הקיסר ניקולאי הראשון“. ("הצפירה", 4 ביוני 1889, עמ' 1)

בחוף עומדות 12 אניות אדירות אפיקי נחושה, גם 45 אניות פחים והורסות פחים. ("הצפירה", 2 באוגוסט 1903, עמ' 1)

אניה צולבת – סיירת. גם: צלבן, אנית מצפה, אנית הקרייצער, אניה משוטטת, משוטט, אנית מרוץ.

שתי האניות הצולבות „חמידיה“ ו„מג'ידיה“ עזבו את הדרדנלים בלוית שש אניות מהרסות טרפידים.

אניה קוית – אניית קרב, אניית מערכה (מגרמנית: Linienschiff)

בראשון לינואר, בשעה שלש בבקר, הטביעה אחת מתחת המימיות שלנו – כפי שהיא מודיעה בתלגרם אל-חוטי – את האניה הקוית האנגלית פורמידבל […]. ("מוריה", 8 בינואר 1915, עמ' 1)

אניה קונטר-טורפידית – משחתת. גם: אניה נגד טרפידים, אנית מול-מפץ, אנית משחית, אניה מהרסת טרפידים, מהרסת טרפידים, מהרסת, מהרסת מפצים, מהרסת פחים, מחריב, מחריבת-טרפידים, מחריב-טרפידים, קונטר-טורפידיה.

שלש אניות קונטר טורפידיות שומרות במבוא החוף את האניה הקונטר-טורפידית „רעשיטעלני“. ("הצפירה", 14 באוגוסט 1904, עמ' 3)

אניה קטנה – סירה

לא רחוק מהחוף, והאניה עמדה מלכת. אניה קטנה הביאה את המלכה ליבשה ארץ. ("המגיד", 19 באוגוסט 1858, עמ' 2)

בלאט נגשו אל אניה קטנה אשר היתה קשורה בשלשלת ברזל, ויפתחו קשריה, ויבאו בה ומבלי השמיע קול עברו את הנהר ויגיעו עד שפתו השניה. ("חבצלת", 30 באפריל 1897, עמ' 3)

אניה קיטורית – אנית קיטור

אולם כל חובלי האניות וכל חכמי חרושת-המעשה (מעכאניקער) חשבו אז: כי הנסיעה באניה קיטורית לאורך או לרוחב ים-הקרח, היא אחת מן הנמנעות אשר לא תקום ולא תהיה לעולם. ("הצפירה", 20 ביוני 1877, עמ' 5)

אניה שטה תחת פני המים – צוללת. גם: אניה מתחת למים, אניה הולכת תחת פני המים המים, אנית תהום, סירה תת-מימית, אניה תחת-מימית.

ברלין. הגדילו את קצבת הימיה בסך ששים מליון מרק לבנין ספינות מלחמה ואניות שטות תחת פני המים. ("השקפה", 26 בנובמבר 1907, עמ' 1)

אניה תחת-מימית – צוללת. גם: אניה מתחת למים, אניה שטה תחת פני המים, אנית תהום, סירה תת-מימית, אניה הולכת תחת פני המים.

לונדון. ספינה באה מן קפיב פגע באניה תחת-מימית ותטביע אותה.כל המלחים ושני רבי האניה אבדו. ("השקפה", 25 במרץ 1904, עמ' 7)

אניה תחת-מימית רוסית ברחה מאיטליה. ("מוריה", 19 באוקטובר 1914, עמ' 2)

אני שיט – סירה. ראו גם: אנית שיט.

ביום החמישי לעת ערב לעת צאת אנית הקטור רוסיא לדרכה, הלך הלכו כחמשה ושלשים אנשי' על אני שיט לבא אל האנית הקטור […]. ("חבצלת", 16 במאי 1873, עמ' 3)

אנית אורבים – פריבטיר (privateer). גם: אניה אורבת, קאפער.

[…] וכל בני עם רוססיא יביאו איש איש את מנחתו לרצון על מזבח אהבת עמו ומלכו, למען קנות אניות אורבים, המהירות במרוצתן וקלות על פני המים, לתור ולארוב אחרי אניות סוחר של האויב לנהג אותן שבי ושללן לבוז. ("הצפירה", 21 במאי 1878, עמ' 2)

אנית איבה – אנית מלחמה, ספינת קרב

לפי דברי הטימס השיג שר המבצר פאָרטסמוט פקודה להכין לקרב שבע אניות איבה שונים בגדלם ובנינם ובמספר כלי המפץ ועליהם בין הכל 174 כלי תותח. ("המליץ", 26 בדצמבר 1861, עמ' 2)

[…] בדעת ממשלת רוסי' האדירה להמתין במשלוח אניות איבה לחוף גריכענלאנד […]. ("קול מחזיקי הדת", 13 במאי 1886, עמ' 2)

אנית בי-דאר – אנית דואר (packet, packet ship)

אנית הבי דואר מארץ חינא תביא חדשות ע"ד מות הקסרית שמה. ("חבצלת", 16 ביולי 1875,עמ' 5)

אנית הבי-דואר הקטורית של חברת חינא המזרחית למסע הקטור בים התנגשה בעת ערפל בשן סלע אצל מגדל המאיר הקרילאָני אך הצליחה להעלות מעליו במהרה. ("המליץ", 1 ביולי 1900, עמ' 3)

אנית דאר (packet, packet ship) גם: אנית בי-דאר.

אנית הדואר "דניא" ההולכת לנויארק מקבלת היום על מכסה ‭1200‬ נוסעים, ורבו מאד המודיעים חפצם לנסוע באניות אשר תפליגנה בים בימים הקרובים. ("הצפירה", 15 במרץ 1893, עמ' )

מפאת שלמחלקת הצי המסחר אין כל יכלת לעת הזאת להכנס למימי המזרח הרחוק תחת דגל רוסי עשתה הסכמה עם החברה לויד, כי תקבל על אניות הדואר שלה היוצאות משנחאיי את נתיני רוסיה שנשלחו שמה מיאפאן ולהובילם תכף לרוסיה. ("הצפירה", 25 במאי 1905, עמ' 3)

מפני הפסקת שרות אניות הדואר ממאנים רוב הבנקים שבדניה לשלם בעד השטרות האנגלים, הצרפתים והאיטלקים. ("החרות ירושלים", 7 בפברואר 1907, עמ' 3)

אנית דגל (flag ship). ראו גם: פקיד-נס.

לסוכנות רייטער מודיעים מוולאדיוואסטאק כי אנית המרוץ הרוסית אלמאז באה לשם, ומאשרת את השמועה כי אנית הדגל קניאז סובאראף טבעה […]. ("חבצלת", 4 ביוני 1905, עמ' 1)

אנית דוגה – ספינה

בשאט נפש גורשו אל הנהר. שמה ירדו באניות דוגה, החוגגות בין גלי המים, וימלטו את נפשם, זו יתר הפלטה, בערבות הרהיין הקרובים. ("הלבנון", 10 במאי 1867, עמ' 16)

אנית הובלה – מובלת גייסות (transport)

[…] האסכדרה הרוסית נצחה במלחמה את הצי היאפאני אשר לוה את אניות ההובלה, מובילות הצבא לקוריאה. ("הצפירה", 16 בפברואר 1914, עמ' 2)

אנית הפילאטים – ספינת נתב (pilot boat); ראו גם: פילאט.

[…] כחצי שעה אחרי כן פגענו באנית קטור אנית הפילאטים אשר יצאה לפארט סעיד ותעמוד לא רחוק מאניתינו […]. ("חבצלת", 14 ביולי 1905, עמ' 5)

אנית העברה – מובלת גייסות (transport ship)

בקייועסט אומרים, כי אנית המצפה העוזרת האמריקנית Saint-Paul תפשה אנית העברה ספרדית Alfonso XIII ובה אלף ושלש מאות איש צבא ופקדונות גדולים. ("המליץ", 5 ביוני 1898, עמ' 4)

צי קטן אמריקני, אשר בו חמש עשרה אניות מלחמה ושלשים ושתים אניות העברה עם אנשי צבא, עמד במרחק חמשה עשר מיל מסאנט-יאגה. ("הצפירה", 24 ביוני 1898, עמ' 7)

אנית הצלה – סירת הצלה (life boat)

ורק כאשר הגיע הרגע היותר מסוכן קפץ סיגסבי אל אנית-ההצלה להציל את נפשו הוא. ("הצפירה", 21 במרץ 1898, עמ' 2)

אנית הקרייצער – סיירת (cruiser). מגרמנית: Kreuzer. גם: אניה צולבת, אנית מצפה, אניה משוטטת, משוטטת, משוטט, אנית מרוץ.

מלבד הצי אדיר העומד הכן להבקיע אל הים הבאלטי, הסובב ארץ ממשלת רוססיא, תשלח אנגליא צי אדיר על ים אוקיאנוס המזרחי, להביא במצור את חופי סיביריא ולהתחקות על צעדי אניות הקרייצער אשר לרוססיא. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 2)

אנית חולים

אנית חברת הצלב האדום ביאפאן יצאה לחינא בתור אנית חולים לקבל את הנפצעים מכל צבאות העמים בלי הבדל ופדות. ("הצפירה", 4 ביולי 1900, עמ' 3)

אנית החולים ארעל ואנית מפץ אחת באו לוולאדיבאסטאק. ("חבצלת", 4 ביוני 1905, עמ' 1)

אנית טורפדין – ספינת טורפדו. אניה טורפידית, אניה נושאת כלי מפץ, אנית מוקש, אנית מוקשים, אנית פחים, אניה נושאת פחים, אנית תרפיד.

בליל 1 (14) לח"ז בא הלום שר האלף לובימאוו, אשר הביא לאנית הטורפידין „רעשיטעלני“ ברכה, איקונין של המיטרופוליט אנטוני וגם תשורות בעד הצי. ("הצפירה", 19 באפריל 1904, עמ' 3)

כי ברכשם את אנית הטורפדין „סווירעפי“ ועוד ארבע אניות-פחים מנומרות שטו אל קרבת „אוטשאקוב“ […]. ("הצפירה", 1 בדצמבר 1905, עמ' 1)

אנית כלי תותח – ספינת תותחים (gunboat)

אתמול החלו בבית מלאכת האדמיראליציא החדשה לבנות את אנית הנחושה "Gaugent" ואת אנית כלי התותח, אנית מגן למחצה „גראָזיאשטשי“, ועל אי גאלערנאיא נטשו המימה את אנית המגן הגדולה „הקיסר ניקולאי הראשון“. ("הצפירה", 4 ביוני 1889, עמ' 1)

אנית מגן – אנייה משורינת, אנית מערכה. גם: אניה נחושה, אנית שריון, אנית תחרא.

אתונה, 29 אפריל (11 מאי). אנית המגן הבריטניה באה לפאטראס. ("היום", 12 במאי 1886, עמ' 4)

הנה באה אנית המגן הספרדית "Castilla" שבה יסעו מלאכי מאראקקא אשר נשלחו להאפיפיור. ("היום", 19 בפברואר 1888, עמ' 2)

בלילה הזה, בעת שפקדו אניות המגן בשערבורג התנגשה האניה "Edmond Fontaine", מפני אור העלקטרון הגדול אשר זרח עליה, עם אנית מגן אחת ותרד תהומות. ("המליץ", 10 במאי 1891, עמ' 4)

יועץ המדינה האָלמאן הגיד, כי אניות המגן של גרמניא אינן ממין המעולה ולא תוכלנה להתחרות עם אחד מצי אירופא. ("המליץ", 3 במרץ 1895, עמ' 4)

אנית מגן החופים – אנית משמר חופים

הממשלה גמרה אומר להוסיף על צייה מכבר עוד ארבע אניות מגן גדולות ועשר אניות מגן החפים, שלשים אניות עוברים ושבים וחמשים אניות פחים. ("הצפירה", 23 בספטמבר 1895, עמ' 3)

אנית מול-מפץ – משחתת. ראו גם: אניה קונטר-טורפידית, קונטר-טורפידיה, מהרסת טרפידים, מהרסת פחים, מהרסת מפצים, מחריב, אניה נגד טרפידים.

אנית המצפה האנגלית „פיק“ ואנית המול-מפץ „אָטער“ באו הנה וממהרות להצטייד בפחמים. ("המליץ", 25 ביוני 1900, עמ' 2)

אנית מוקש, אנית מוקשים – ספינת טורפדו. גם: אניה טורפידית, אניה נושאת כלי מפץ, אנית פחים, אניה נושאת פחים, אנית תרפיד, אנית טורפדין. ראו גם: אניה נגד מוקשים

[…] ביום 6 דנא אחה"צ באו היאפאנים בחמש אניות מגינים ושתי אניות מוקש מאי אָסקאָלד קדמת העיר וולאדיבאסטאק וימטירו כדורי תותח על מבצריה האדירים […]. ("קול מחזיקי הדת", 18 במרץ 1904, עמ' 6)

מגינזאן מודיע הקאנסול היאפאני שבאו שמה ביום 30 יוני 6 אניות מוקש, ותורינה מאתים יריות, ותטביעינה אנית קיטור אחת ואנית תרן אחת, ותסענה. ("הצפירה", 3 ביולי 1904, עמ' 3)

הקפיטן קלדה אמר לעורך העתון הפריזי Matin כי ראה בעיניו אניות מוקשים קרבות אל האסכדרה הרוסית […]. ("הזמן", 12 בינואר 1905, עמ' 1)

אנית מלחמה

לצרפת ציר שלוח בגיבראלטער, הוא הביט בנפש חפצה על דגל בני ארצו, אשר הופיע על ראש תורן אנית מלחמה אשר היינו בה […]. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)

[…] ולכן תשלח בריטאניה צי אדיר עם חיל רב לעמוד הכן לפני שערי הדארדאנעלים לבלי תבוא בם אנית מלחמה ממשלה אחרת. ("הלבנון", 31 במאי 1876, עמ' 4)

אנית מסחר – אנית סוחר. ראו גם: אנית משא, אניה להובלת משאות.

שם מצאתי איזו אניות מסחר מצרפת ומאנגליא הבאות שמה לקחת להם מים. ("הצפירה", 27 במרץ 1862, עמ' 7)

אחרי אשר ירו מאנית המצפה בכלי תותח הורידה אנית המסחר את דגלה. ("המליץ", 25 באפריל 1898, עמ' 2)

אנית מסע אורחים – אנית נוסעים. גם: אנית עוברים ושבים.

למכה"ע „טיימס“ מודיעים מטיענטסין: אחת עשרה אניות מלחמה יאפאניות, שמונה אניות פחים ושלש אניות מסע אורחים עומדות על יד וויי-היי-וויי מיום ה' העבר. ("הצפירה", 21 בנובמבר 1894, עמ' 2)

אנית מפץ – ספינת טורפדו. גם: אניה נושאת כלי מפץ, אניה נושאת פחים, אנית פחים, אנית תרפיד, אניה נושאת טורפידין, טורפידה. ראו גם: כלי מפץ, תרפיד.

בזמן האחרון נודע הדבר, כי כאימת מפגיע על הארי כן אימת אנית מפץ הקטנה על אנית מגן הגדולה עד מאד ואשר מחירה יעלה למיללינים הרבה […]. ("המליץ", 1 בנובמבר 1891, עמ' 1)

אנית מפץ השטה מתחת למים – צוללת. גם: אניה מתחת למים, אניה שטה תחת פני המים, אנית תהום, סירה תת-מימית, אניה תחת-מימית, אניה הולכת תחת פני המים.

באחד הפרקים הקודמים הודענו ע"ד אנית מפץ השטה מתחת למים […]. ("המליץ", 25 ביולי 1897, עמ' 7)

אנית מצפה – סיירת (cruiser). גם: אנית מרוץ, אניה צולבת, אנית הקרייצער, אניה משוטטת, משוטטת.

ג'ידא. – אנית המצפה האנגלית “Pique„ באה הנה. ("המליץ", 9 ביוני 1895, עמ' 4)

לקראתנו הולכת אנית מצפה יפונית והיא מורה פעם אחת. ("השקפה", 10 ביוני 1904, עמ' 2)

אנית מצפה עוזרת – סיירת עזר (auxiliary cruiser)

בקייועסט אומרים, כי אנית המצפה העוזרת האמריקנית Saint-Paul תפשה אנית העברה ספרדית Alfonso XIII ובה אלף ושלש מאות איש צבא ופקדונות גדולים. ("המליץ", 5 ביוני 1898, עמ' 4)

אנית מקלעים – ספינת תותחים

בחבורת ספינות המלחמה שבאה לאי סחלין היו שתי ספינות מערכה, שבע משוטטים, שלש אניות מקלעים, ששה ושלשים תרפידים, וספינות הובלה שהעלו על היבשה פרקה אחת של חיל. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 1)

אנית מרוץ – סיירת. גם: אנית מצפה, אנית הקרייצער, אניה צולבת, אניה משוטטת, משוטטת.

אנית-המרוץ היאפאנית, שנקרעה ביום 27 אפריל ע"י טורפידתנו הובלה לסאסעבאָ ע"י אניות מושכות. ("הצפירה, 18 במאי 1904, עמ' 2)

לסוכנות רייטער מודיעים מוולאדיוואסטאק כי אנית המרוץ הרוסית אלמאז באה לשם, ומאשרת את השמועה כי אני הדגל קניאז סובאראף טבעה […]. ("חבצלת", 4 ביוני 1905, עמ' 1)

אנית מרוץ פחית – סיירת נושאת טורפדות (torpedo cruiser)

ובידי הגינ'-אדיוטנט אלקסיוב בפורט-ארטור נשארו […] 2 אניות-מרוץ פחיות, 21 נושאות טורפידין, 7 כנ"ל קטנות […]. ("הצפירה", 6 במאי 1904, עמ' 1)

אנית משא – אנית סוחר. ראו גם: אניה להובלת משאות, אנית מסחר.

היושבים על יד הנהרות הגדולים, כהוואלגא והדניעפר, ישלחו רפסודות על פני המים או נשכרים לשרת את אניות-המשא, להעמיס מעמסה ולפרוק. ("המליץ", 13 באוגוסט 1872, עמ' 6)

אחד האכרים העובד עבודתו באחד בתי המלאכה בעיר המלוכה המציא בימים האלה מכונה לטעון את האניות משא. ("היום", 10 במאי 1887, עמ' 3)

אנית משחית – משחתת (destroyer). גם: מחריבת-טרפידים, מחריב-טרפידים, מחריב, אניה מחרבת, אניה נגד טרפידים, מהרסת טרפידים, מהרסת

ליפונים אבדה אנית-משחית שניה, אשר הטביע אותה צלבן גרמני לפני קיאושיאו. ("החרות ירושלים", 28 בספטמבר 1914, עמ' 3)

אנית נודדים – אנית מהגרים

באוגוסט 1906 טבעה ליד חופי ספרד אנית-הנודדים „סיריא“, אבדו בה 300 איש. ("הצפירה", 3 ביוני 1914, עמ' 4)

כבוא אנית הנודדים אל החוף באנגליא, נותנים לנוסעי המחלקה I ולאלה ממחלקה II שאין להעבירם תחת הבדיקה, לעלות תכף אל החוף. ("מחזיקי הדת", 26 בינואר 1906, עמ' 4)

אנית נוסעים. גם: אנית עוברים ושבים, אנית מסע אורחים. ראו גם: אנית נודדים.

בארץ כינא רבו כמו רבו שודדי הים האורבים אל אניות הנוסעים לבלע ולהשחית, לשלל שלל ולבז בז. ("הצפירה", 25 בנובמבר 1874, עמ' 7)

כמעט בכל אניות הנוסעים תשובנה שיירות אחדות עניי היהודים בעירום ובחסר כל. ("המליץ", 8 בספטמבר 1891, עמ' 5)

אנית נס – אנית מפרשים. גם: אנית תורן, אנית רוח.

והנני נכון לכל אשר יקראוני לענות בלי מחיר לכל איש ככתבו וכלשונו את פרשת אניות הקטור ואניות הנס עת לכתן ובואן […]. ("הלבנון", 3 בינואר 1872,עמ' 6)

 אנית עוברים ושבים – אנית נוסעים. גם: אניה מסע אורחים, אנית נוסעים.

הממשלה גמרה אומר להוסיף על צייה מכבר עוד ארבע אניות מגן גדולות ועשר אניות מגן החפים, שלשים אניות עוברים ושבים וחמשים אניות פחים. ("הצפירה", 23 בספטמבר 1895, עמ' 3)

הממשלה הרוממה קנתה מבית מעשה האניות אשר בקייל שלש אניות קטור למסע עוברים ושבים בתעלת הבאספהארוס ומחירן עולה לשלשים אלף לירא טורקי, כל אחת מהאניות האל תכיל אלף עו"ש. ("חבצלת", 22 באפריל 1904, עמ' 2)

אנית פחים – ספינת טורפדו. גם: אניה נושאת פחים, אנית מפץ, אניה נושאת כלי מפץ, אנית תרפיד, אנית טורפידין, טורפידה.

שר צבא האניות דורש להוסיף על חשבון הוצאותיו סך 85 מילליאן במשך שמונה שנים, לצורך בנין אניות חדשות, אניות פחים, לקנין כלי תותח חדשים וכדומה. ("הצפירה", 21 באפריל 1887,עמ' 1)

אנית מלחמה אחת ושתי אניות פחים באו אל טאנגיר שלוחות מטעם ממשלת איטליא […].("הצפירה", 14 בנובמבר 1889, עמ' 1)

למכה"ע „טיימס“ מודיעים מטיענטסין: אחת עשרה אניות מלחמה יאפאניות, שמונה אניות פחים ושלש אניות מסע אורחים עומדות על יד וויי-היי-וויי מיום ה' העבר. ("הצפירה", 21 בנובמבר 1894, עמ' 2)

הממשלה גמרה אומר להוסיף על צייה מכבר עוד ארבע אניות מגן גדולות ועשר אניות מגן החפים, שלשים אניות עוברים ושבים וחמשים אניות פחים. ("הצפירה", 23 בספטמבר 1895, עמ' 3)

בחוף עומדות 12 אניות אדירות אפיקי נחושה, גם 45 אניות פחים והורסות פחים. ("הצפירה", 2 באוגוסט 1903, עמ' 1)

יש אומרים, כי רק מלחים אחדים נהרגו ויש אומרים, כי גם אחדות מהאניות נושאות הפחים היאפוניות צריכות היו לשוב ליפוניה לתקן את בדקיהן. ("הזמן", 14 בפברואר 1904, עמ' 1)

אנית פחמים – מובלת פחם, אנית פחם

לונדון. אנית-הפחמים „באלמרינה“, שהלכה מבלפסט לאייר, הצילה את שרידי המלחים של „בייאנוס“, אשר נשארו בחיים וצפו על רפסודות. ("הצפירה", 14 במרץ 1914, עמ' 3)

מצוינת היא העובדה, שבאותו המקום עצמו […] התנגשה לפני שנתים „חברתה“ של „מלכת אירלנדיה“ – „מלכת בריטניה“ – גם כן עם אנית-פחמים „העלוועציה“, ואז ירדה ה„העלוועציא“ תהומות. ("הצפירה", 3 ביוני 1914, עמ' 3)

אנית פצצות – מניחת מוקשים (minelayer)

ברשימה זו לא נכללה אנית הפצצות קניגין לואיזה, שבקושי יכולים לקרותה צולבת-עוזרת והאניות הקטנות הנפוצות בנהרות ובימי אפריקה. ("מוריה", 19 באוקטובר 1914, עמ' 2)

אנית צופים – ספינת סיור (patrol boat)

אנית-הצופים התורקית הנמצאת על נהר פרת, בסיניאג', על-יד קורנה, פתחה, ממרחק של שלשה קילומתרים, אש חזקה נגד אנית-מקלעים אנגלית גדולה ומזוינת בתותחים כבדים. ("החרות ירושלים", 25 באפריל 1915, עמ' 1)

אנית ציד – ספינת דיג

שלש מאות אניות-ציד, הצדות את שרצי הים (אויסטערס), מאכלם החביב של היענקים והרבנים המתוקנים, נצבו קפאו כמו נד במעבה הכפור על יד חוף „לאנג איילאנד“. ("המליץ", 25 באפריל 1899, עמ' 4)

בהגיע הסירה למפרץ המים פגשו אנית-ציד ובה שני קזקים. ("הצפירה", 5 בנובמבר 1903, עמ' 3)

שתי אניות-ציד שיצאו מנמל-סעיד לבא לנמל עירנו סבלו הרבה מהסערה הגדולה שהתחוללה בים, האחת נדחפה עד שפת הנבי-רובין, והשנית – שעליה נסעו כעשרה אנשים – נאבדה ולא נודע גורלה. ("החרות ירושלים", 15 בפברואר 1911, עמ' 2)

אנית קיטור (steamship). גם: אניה קיטורית.

[…] אנית הקיטור סיטי-אוף-אואשינגטאן אשר באה מקווינסטוין באמעריקא הביאה מכתבי עתים מנייארק […]. ("הכרמל", 17 בינואר 1862, עמ' 2)

אנית הקטור האנגלית הנקראה בשם לאקאניא אשר עברה מליווערפאל, נפגשה על ים מארמאר עם אנית הקטור קאלכֿידא אשר לממשלת רוסיא, ההולכת לשאלונקא. ("הצפירה", 3 באפריל 1862, עמ' 1)

אנית רוח – אניית מפרשים. גם: אנית תורן, אנית נס.

בשנה האחרנה עברו דרך נמל סטמבול 37280 אניה, מהן 10302 אניות קטור, 26,978 אניות רוח. ("הצבי", 3 ביולי 1891, עמ' 2)

בשבוע הזה היו בעירנו גשמים מרובים וסער גדול התחולל בים ששה ימים רצופים עד כי נשברו שתי אניות-רוח גדולות, ואחת מהן טבעה בלב ים והיו עליה י"ג נפשות […]. ("הצפירה", 24 בפברואר 1893, עמ' 2)

בשנת 1872 היו לה ליפן שלשים וחמש אניות קטור ואחת עשרה אניות רוח גדולות, ובשנת 1902 כבר מנתה את מספר אניות הקטור לאלף שלש מאות תשעים וחמש, ואניות רוח למספר ארבעת אלפים ועשרים. ("השקפה", 25 אוקטובר 1904, עמ' 6)

אנית שיט – סירה. ראו גם: אני שיט, צינה, סירת הצלה.

מקצת חובלי האניה „וולאדימיר“ באו בעת שהתנגשו האניות אל מכסה האנית „קאלומביא“ ויתאמצו להוריד משם אניות שיט להציל את אנשי אניתם. ("הצפירה", 17 ביולי 1894, עמ' 644)

בין כה וכה ואנית שיט קרבה אלינו וימשוני מן המים כל עוד רוח חיים בקרבי […]. ("הצפירה", 17 ביולי 1894, עמ' 2)

אנית שיט הנכונה להציל בשעת הסכנה – סירת הצלה

בתלגרמה אחרת יסופר, כי אחד הנוסעים המוצלים אשר בשם אבבלעבי יכונה הגיד כי תיכף אחר אשר נחבטו האניות נתן צו להוריד הימה את חמש אניות השיט הנכונות להציל בשעת הסכנה, אך בידי המלחים צלחה להוריד רק שתים מהם. ("היום", 25 בנובמבר 1887, עמ' 3)

אנית שריון – אנייה משוריינת. ראו גם: אנית מגן, אנית תחרא.

ארבע אניות-הפחים המנומרות נפרדו מעליה, נגשו אל אנית השריון „פאנטיליימון“ (לפנים „פוטמקין הטבריי“) […]. ("הצפירה", 1 בדצמבר 1905, עמ' 1)

אנית תהום – צוללת. גם: אניה מתחת למים, אניה שטה תחת פני המים, אניה הולכת תחת פני המים, סירה תת-מימית, אניה תחת-מימית.

מעתה נבא לבאר תכנית אנית התהום: האניה ההיא עשויה מברזל בתבנית ביצה חלולה, וקנים רבים חלולים מפולשים יוצאים מצדיה סביב סביב […]. ("עברי אנכי", 10 במאי 1872, עמ' 4)

אנית תחרא – אניה משוריינת, אנית מערכה. ראו גם: אנית מגן, אנית שריון.

[…] וכל מאמינים כי האמריקאנים לא יוכלו לחדור אל לשון-הים בלי אניות-תחרא ממדרגה ראשונה או חיל וצבא רב ביבשה. ("הצפירה", 4 במאי 1898, עמ' 3)

אנית תורן – אניית מפרשים. גם: אנית רוח, אנית נס.

אניות תרן חדלו מעבור על פני המים לרגלי הכפור. ("היום", 20 בנובמבר 1887, עמ' 2)

כל היום היה רוח גדול וחזק על הים, ויהי הים סוער מאוד, ושלש אניות תורן נושאות ארז ותפוחי זהב נשברו והמשא אשר בהן ירד תהום והרבה נפוץ על פני המים והילדים מאספים השׁירַים מעל החוף. האנשים נצלו כלם. ("הצבי", 27 באפריל 1888, עמ' 2)

ביום הראשון שבוע זה קמה סערה חזקה בים אשר הכתה בו גלים ותרעישהו מאד, עד כי ארבע אניות תורן נשברו והתפוצצו מתגרת הסער. ("חבצלת", 8 בנובמבר 1895, עמ' 1)

כשלשים סירות ושלש אניות-תרן נשתברו, שלשה בתים נפלו והגשר הבנוי לפני בית-המכס נפל אל הים. ("החרות ירושלים", 15 בפברואר 1911, עמ' 2)

אנית תרפיד – ספינת טורפדו. גם: אניה נושאת פחים, אנית פחים, אנית מפץ, אניה נושאת כלי מפץ, אניה טורפדין, טורפידה.

אנית התרפיד שהיתה מלוה את הספינה פוטומקין הפליגה מפה לעומת אדסה ולא מסרה את עצמה. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 1)

אסקדרא, אסכדרא, אסכדרה – שייטת, פַּלְגָה (squadron). (בצבא היבשה – אסקדרון). ראו גם: חבורה, פלוגה, אני.

האסכדרה היאפאנית לא יכלה להחזיק מעמד בפני היריה של אסכדרתנו וביחוד של המבצר, ותמהר לסוג אחור בחפזון. ("הצפירה", 16 בפברואר 1904, עמ' 2)

אחרי בַּטָלָה שארכה כמעט שני ירחים החלה האסקדרא הוולאדיבוסטוקית להראות אותותיה אותות מעשים ותופיע ליד נענזאַן. ("הצפירה", 2 במאי 1904, עמ' 1)

בריסט. באה הלום אסקדרא אנגלית במספר 11 אניות. ("הצפירה", 12 ביולי 1905, עמ' 4)

אָפֿיציר – קצין. ראו גם: פקיד האניה, קאפיטאן, ראש החובלים, שר האניה, ראש פקידי האניה.

ב

באָצמאן – רב מלחים (מרוסית: Бо́цман)

רב החובל האנגלי אשר אסף באניתו את הבאָצמאן ושני המלחים של הספינה הנטבעת […]. ("הצפירה", 25 בנובמבר 1891, עמ' 1)

בית אסיפת החובלים – חדר הקצינים

ביום האחרון לפני החג, ההמון והרעש הנשמע בבית אסיפת החובלים, יענה, כי הראשים אשר נבחרו לחוג את "היום" על פיהם, יודעים היטב את המנהגים הישנים. ("הצפירה", 8 במאי 1862, עמ' 6)

בית בנין הספינות – מספנה. גם: בית חרושת לבנין אניות, בית מבנה האניות, מחרשת הספינות, מקום מבנה האניות, בית מלאכת האניות, מקום חיזוק בדק האניות.

לונדון. נודע ל„ריטר“ כי איש צרפתי קנה ספינות מרוץ הנבנה באחד מבתי בנין הספינות האנגליות. ("השקפה", 27 במאי 1904, עמ' 15)

לונדון. דחו פועלי בתי בנין הספינות את הפשרה עם בעלי העבודה, האדון ללויד גיאורג נושא ונותן עם בעלי בתי החרשת. ("השקפה", 13 במרץ 1905, עמ' 3)

ללונדון. ספינת המלחמה קשומן הורדה הימה מבית בנין הספינות של אלסויבג, במעמד צי יפן האיאסי. ("השקפה", 28 במרץ 1905, עמ' 3)

בית חנוך להולכי ים – בית ספר ימי

מיעאופטוריא ירדה ספינה רוסית „ס"ט ניקאָלאי“ קנין הסוחר פֿעלדמאן מחערסאן ורב החובל היה היהודי משה קאנגיסער (אחת מתלמידי בית החנוך להולכי הים בפלך חערסאן) […]. ("הצפירה" 25 בנובמבר 1891, עמ' 1)

בית חרושת לבנין אניות – מספנה. גם: בית מבנה האניות, בית בנין הספינות, מחרשת הספינות, מקום מבנה האניות, בית מלאכת האניות, מקום חיזוק בדק האניות.

הועד המקבץ נדבות להצי העותמני קנה מבית-חרשת לבנין-אניות באמריקה אני מלחמה חדשה בשלש מעשנות. ("החרות", 28 בדצמבר 1910, עמ' 2)

מעיר המלכות של ספרד באו ידיעות, כי החליטה ממשלת ספרד לשוב ולבנות את צי המלחמה שלה […] ואגדה של בתי חרשת של בנין ספינות מאנגליה באה כבר במשא ומתן עם ממשלת ספרד בדבר בנין הספינות הללו. ("השקפה", 26 באפריל 1907, עמ' 1)

בית מאור – מגדלור. גם: מגדל מאיר. ראו גם: אניה מאירה.

הנר האלקטרי הגדול בתבל כלה הוא "בית המאור" (ליכט הויזע) שנוסד על יסוד חזק בים הפונה דזיטלנד […]. ("חבצלת", 2 בפברואר 1900, עמ' 4)

כחצי שעה אחרי שעה הרביעית ירדנו ממרכבתנו אל מלון Hotel de quatre nations והתענגנו למצוא חדרים גבוהים, שדרך החלונות נוכל להביט על מקום אוסף האניות בית המאור ולכל האניות הבאות והיוצאות פה. ("המגיד", 25 בדצמבר 1878, עמ' 6)

בית מבנה האניות – מספנה. גם: בית חרושת לבנין אניות, בית בנין הספינות, מחרשת הספינות, מקום מבנה האניות, בית מלאכת האניות, מקום חיזוק בדק האניות.

פקודה יצאה מאת הוד מלכותו השולטאן לשר המלחמה שר חיל הים, ומפקד צבא העושים במלאכה בבתי מבנה האניות אשר להממשלה […]. ("חבצלת", 13 במרץ 1891, עמ' 6)

אנית קטור גדולה למאד נודעה בשם יאהאנעסבורג יצאה עתה מבית מבנה האניות אשר לארמשטראנג מיטשעל וחבריהם בבריטניא. ("חבצלת", 8 במרץ 1895, עמ' 6)

בית מלאכת האניות – מספנה. גם: בית מבנה האניות, בית חרושת לבנין אניות, בית בנין הספינות, מחרשת הספינות, מקום מבנה האניות, בית מעשה האניות, מקום חיזוק בדק האניות.

[…] הקונסול האנגלי בשנחיי צוה על בית מלאכת האניות האנגלי, אשר ב„דוק“יו נתקן בדק האניה „אסקולד“, לחדול מעבודת התקון […]. ("הצפירה", 26 באוגוסט 1904, עמ' 3)

בית מעשה האניות – מספנה. ראו גם: בית חרושת לבנין אניות, בית בנין הספינות, מחרשת הספינות, מקום מבנה האניות, בית מבנה האניות, בית מלאכת האניות, מקום חיזוק בדק האניות.

הממשלה הרוממה קנתה מבית מעשה האניות אשר בקייל שלש אניות קטור למסע עוברים ושבים בתעלת הבאספהארוס […]. ("חבצלת", 22 באפריל 1904, עמ' 2)

בית נשק לאניות – ארסנל

והעולה על כולם היא ידיעת המכ"ע Bureau Reut, כי הודיע בית האדמיראליטעט בלאנדאן את המפקחים על מעשה מלאכת בתי הנשק לאניות נחושה בעיר החוף טשאטאם (Chatham), אשר מ"היום" לא יוסיפו העושים במלאכה לעבוד בלי חשך ביום ובלילה כאשר עשו עד הנה. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 3)

ג

גלגל משוט – גלגל משוטות (paddle wheel). גם: אופן.

[…] והיה להניע העגלות על מסלת הברזל ולסבב גלגלי המשוט באניות-הקטור, ועוד כהנה. ("הצפירה", 11 בפברואר 1862, עמ' 5)

גלגל ארוך כמעשה הברגי – מדחף. גם: שרבוב

הכחות השנים אשר הזכרנו הם: א', שני אופנים כאופני העגלה (כמו בכל אניות-קיטור הידועות), ב' שני גלגלים ארוכים, כמעשה הברגי, (שרויבע). ("המגיד", 20 בנובמבר 1857, עמ' 2)

גשר האניה (bridge). ראו גם: גשר המפקד.

היום, לפנות ערב, עמדתי בדד על גשר האניה. רוח קל נשב מפאת ים. ("הצפירה", 11 בפברואר 1898,עמ' 3)

סופר מכה"ע New York Herald עמד בכל עת המלחמה על גשר האניה ועיניו ראו כל מראה […]. ("הצפירה", 15 במאי 1898, עמ' 1)

אחד הנשארים בחיים מספר, שבשעה שחגר את אזור-ההצלה דפק הקפיטן על שכמו ואמר: „הצל עצמך, ידידי“, ואח"כ לחץ את ידו, עלה על גשר האניה וירד מצולות יחד עם האניה. ("הצפירה", 14 במרץ 1915, עמ' 3)

גשר המפקד – גשר הפיקוד. ראו גם: גשר האניה.

בעמדו לפני גשר המפקד, על המכסה הנשחת עד החצי ע"י הכדורים, פנה שר הפלך אל זקן האפיצירים הרוסים, ויודיע לו, כי ממשלת אשכנז אלוצה, עפ"י חוקי הבינים, לבקש להוריד את דגל אנית-השריון, יען כי לא תסכון עוד לשוט בים. ("הצפירה", 2 בספטמבר 1904, עמ' 2)

ד

דוגה – סירה. ראו גם: סירת דוגה, סיר דוגה, דוגית.

האחד מהם יחזיק משוט להניע את הדוגית לאט לאט, והשני יעמוד רק ברגלו האחת בספינה והשנית ינוע ברוח להחזיק במעוז שווי משקל גיוו הכפוף על שפת הדוגה אל פני המים. ("המליץ", 9 בפברואר 1865, עמ' 5)

דוגית – סירה; ראו גם: סירת דוגה, סיר דוגה, דוגית.

ומשלת לך את הדבר לנער היושב בדוגית אשר במשוטו בידו יוליכנה קדמה ובא איש גבור ודחף בידו הכבירה את הדוגית מערבה. ("חבצלת", 24 ביולי 1896, עמ' 3)

דוד קיטור, דוד (steam boiler). גם: יורה, קלחת קיטור, כיור קיטור.

על אנית הקטור שאטאן על ים השאטאק, נתבקע הדוד מהמכונה וירק מים רותחים מתוכו על אנשי האניה […]. ("חבצלת", 20 באוקטובר 1871, עמ' 7)

דוד הקטור של הספינה האנגלית נבקע והעומד על ידו נפצע. ("הצבי",23 ביוני 1909,עמ' 2)

דרידנוט – דְּרֶדְנוֹט (Dreadnought). גם: דרידנפט, ספינה איומה.

ושינגטון. – מר דניאלס הציע את התכנית של הימיה לשנת 1914 בהוספת 2 דרידנוטים 8 מהרסות, ושתים תחת מימיות. ("מוריה", 7 בדצמבר 1913, עמ' 2)

דרידנפט – דְּרֶדְנוֹט (Dreadnought). גם: דרידנוט, ספינה איומה.

מדינת ניוזילנד הייתה הראשונה, ובתלגרם רשמי הודיעה כי החליטה להתנדב „דרידנפט“ אחד, ספינה איומה אחת, לאנגליה מיד, ואם יהיה צרך תתנדב עוד אחת. ("הצבי", 4 באפריל 1909, עמ' 1)

ה

הוציא את האניה ממקום מעמדה – חילץ משרטון

למרות התחבלות שהחזיקו תיכף לא הצליחו להוציא את האניה ממקום מעמדה, אף כי סביבה נאספה אסקדרא שלמה של אניות מושכות […]. ("הצפירה", 8 במאי 1904, עמ' 2)

הוריד הימה – השיק. גם: הסיע אניה מיבשה לתוך המים, הציף על פני המים, חנך, נטש המימה, שלח את האניה על פני המים.

הנשיא קרנא עם המיניסטרים והאדמיראל אוועלאן היו אתמול יחדו בעת הורידו הימה אניה צרפתית חדשה „זשוירע-גיבערי“. ("הצפירה", 30 באוקטובר 1893, עמ' 1)

ספינת המלחמה היפנית קשומן הורדה הימה מבית בנין הספינות של אלסויבג, במעמד ציר יפן האיאסי. ("השקפה", 28 במרץ 1905, עמ' 3)

האניה הזאת הורדה הימה בשנת 1907 ונבנתה בגלזגוי. בנינה עלה במחיר של 85 מיליון פרנק. ("החרות", 28 במאי 1915, עמ' 2)

הליכה – שיט, נסיעה בים

בעת ההליכה היה מפץ פח מתחת הצלע הימני של אנית-השריון „פאָביעדא“. ("הצפירה", 24 באפריל 1904, עמ' 3)

הלך על פני המים, הלך – שט, הפליג

"היום" הננו הולכים על פני מי הים – גלי ים התיכון אינם גדולים ורחבים כהרים גבנונים, כמו משברי ים האטלאנטי וימים אחרים, אבל לעומת זה אדירים המה ועזים למאוד. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862, עמ' 6)

אניתנו מהרה ללכת על פני ים האטלאנטי ממזרח למערב. ("הצפירה", 15 במאי 1862, עמ' 6)

ביום 24 מארט, האניה „אפאללאן“ הלכה על פני מים מעיר סאוועסטאפאל בלילה ופניה מועדית לעיר קערטש […]. ("עברי אנכי", 10 במאי 1872, עמ' 2)

הפרינץ קאָבורג לן באדסאווא בבית הסוכן לחברת האניות ההולכות במי הדונא. ("היום", 14 באוגוסט 1887, עמ' 1)

הנהיג – נהג (ספינה)

מהירות הספינה החדשה דרודניבט הגיעה לאחד ועשרים קשר וחצי, שהוא חצי הקשר יותר ממה שקוו. באופן שספינה מערכה זו היא היותר מהירה בעולם. שלטון הים מודיע, כי המלאכה בה קלה מאד ונוח מאד להנהיגה. ("השקפה", 12 באוקטובר 1906, עמ' 1)

הניף דגל לחצי – הרכין דגל לחצי התורן

בכל הנמלים הניפו הספינות דגליהם לחצי לסימן אבלות. ("הצבי", 22 באפריל 1922, עמ' 1)

הסיע אניה מיבשה לתוך המים – השיק. גם: הוריד הימה, חנך, נטש המימה, שלח את האניה על פני המים.

הנסיון אשר נסו ביום האתמול להסיע את אֳנִי לויתן מיבשה לתוך המים מופת על דברינו אלה. ("המגיד", 20 בנובמבר 1857, עמ' 189)

הפליג – יצא לים, שט.

קיעל. היום בשעה העשירית בערב ירד הקיסר ווילהלם באניה "Hohenzollern" אשר הפליגה בים, ואחרי האניה הזאת הפליגה גם האניה "Jrene". ("המליץ", 18 באוגוסט 1890, עמ' 2)

טרם הפליגה האניה מהאמבורג הביאו לנו אנשי הועד בשר כשר וישלחונו בחן ואהבה. ("הצפירה", 1 בדצמבר 1891, עמ' 2)

האניה הגדולה „נארמאנדיא“, אשר הפליגה בים מחוף „האווער“, השליכה עוגן על יד חוף נויאָרק ביום אתמול. ("המליץ", 13 באוקטובר 1898, עמ' 2)

הסיר יתד – הרים עוגן. ראו גם: יתד האניה, תקע יתד האניה.

הסרנו את היתד ונצא על פני המים, ורעם אחד מקנה הרובה בשר את לכתנו. ("הצפירה", 10 באפריל 1862)

הסתער – סָעַר

הרעיש – הפגיז

הרעשה – הפגזה

הר קרח – קרחון

השליך יתד – הוריד עוגן. גם: השליך עוגן, תקע יתד.

בהגיעם אל חפי קאנסטאנטינאפלע, אלכסנדריא, אשר שמה תשליך האניה את יתד השקיעה לעמוד ולנוח ימי צבאה […]. ("חבצלת", 3 בפברואר 1871, עמ' 1)

השליך עוגן – הוריד עוגן. גם: תקע יתד, השליך יתד.

האניה „כוכב צפון“ השליכה עוגן על יד האניה „האָהענצאללערן“.("הצפירה, 9 ביוני 1892 עמ' 1)

האניה הגדולה „נארמאנדיא“, אשר הפליגה בים מחוף „האווער“, השליכה עוגן על יד חוף נויאָרק ביום אתמול. ("המליץ", 13 באוקטובר 1898, עמ' 2)

התמוטט – היטלטל, התנודד; נפגע.

בחמשה ועשרים לירח אפריל העבר בהיותנו באורך י"ב מעלות ורוחב תשעים למזרח ואניתי מוט התמוטטה בתנועה חזקה מאד. ("המגיד", 12 בדצמבר 1860, עמ' 4)

והים היה זועף. האניה התמוטטה בחזקה. ולא יכול הנער החשוב להחזק על רגליו, ובעמל גדול הגיע עד אחורי האניה. ("הצבי",9 בנובמבר 1888, עמ' 29)

בעת ההליכה היה מפץ פח מתחת הצלע הימני של אנית-השריון „פאָביעדא“. האניה התמוטטה ואולם האריכה את דרכה ותבא אל החוף ואחריה כל יתר האניות. ("הצפירה", 24 באפריל 1904, עמ' 3)

התמרן – ערך תמרונים

בשעה, שחלק קטן מאד מצי תורקיה התמרן בים השחור, בין הארבע עשר והחמשה עשר אוקטוברו (היוני) יצא לקראתו הצי הרוסי […]. ("הצבי", 12 בנובמבר 1914, עמ' 2)

ו

וזרת הים – מיניסטריון הצי המלחמתי. ראו גם: שר-ימיה, משמרת ים, מזכיר מלכות במשמרת הים, שר ספינות, שר האניות.

וזרת הים אומרת ללוות סך 60,000 לירה לבנין אניות חדשות. ("הצבי", 16 באוגוסט 1895, עמ' 2)

עם ישיבתה האחרונה הסכימה הדומה להוסיף על הקרידיט של וזרת-הים עוד 1,470,000 רובל, למלאות בזה את חסרון החובות שחיבת הוזרה ההיא. ("מוריה", 6 ביוני 1911, עמ' 3)

ז

זרוע ים – מצר

ביום 7 אפריל הודיע בכרוז תך מ"ע בלאנדאן, כי נכון הוא בערב היום ההוא ללכת ולעבור את זרוע הים המבדיל בין אנגליא וצרפת […]. ("הצפירה", 5 במאי 1875, עמ' 8)

עמק זרוע הים בין קאלה ודובר רק כחמשה ועשרים או חמשים מתר. ("הצבי", 1 ביוני 1888, עמ' 6)

בין אנגליה ומדינות המאוחדות יש סכסוך מכבר בדבר צידת הדגים בזרוע הים בהרינג. ("הצבי", 3 בינואר 1896, עמ' 1)

ח

חגורת הצלה. ראו גם: עגול הצלה, אזור שיט, אזור הצלה.

עדי ראיה מודיעים, כי חגורות הצלה לא היו במדה מספקת, והמעט הנמצא לא היו ראויות להשתמש בהן. נשים נאבקו על תחבולות ההצלה האלה. ובעוד הן נאבקות והחגורות נקרעו לשנים, ואז נראה כי תחת להיות ממולאות בעצי פקק היו ממולאות רק בשביבים ונסרת של פקק. ("הצפירה", 24 ביוני 1904, עמ' 2)

ראיתי סכנה. הספקתי לחטוף חגורת-הצלה וקפצתי הימה. ("האור", 16 במאי 1912, עמ' 2)

חולי הים – מחלת ים

חולי הים הוא מכאוב אנוש, מכל אלה אשר סביבותיך אין חולה מהם עליך, אין מי ינוד לך ואין מי ינחמך, ונהפוך הוא עוד תצלינה אזניך משחוק המלחים המצחקים עליך ועל מחלתך. ("הצפירה", 26 בפברואר 1862, עמ' 6)

 חוּנַךְ – הושק, נחנך

ביום 31 לירח יענואר חונכה אנית מלחמה הבריטית „מאיעסטיק“, ארכה 390 רגל, רחבה 75 רגל, ויכולה לשאת משא 7000 טאן. היא ממהרת ללכת ששה עשר מיל וחצי לשעה. ("חבצלת", 8 במרץ 1895, עמ' 6)

ביום השבת השני לירח סעפטעמבער חונכה בשטעטין ע"י קיסר אשכנז והקיסרית, אנית הקטור „אוגוסטא וויקטאריא“ […]. ("חבצלת", 18 בספטמבר 1905, עמ' 7)

חוף – נמל. ראו גם: מבוא ים, מעמד אניות

נסענו אל פאריז ונבוא אל טולאַן מקום חוף האניות לממלכת צרפת […]. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862,עמ' 5)

[…] האניה נעצרה על החוף החיצוני עד אשר נקו אותה ויטהרוה היטב, ואח"כ נתנה לה רשות לגשת אל החוף הפנימי. ("הצפירה", 18 באפריל 1890, עמ' 1)

מנויארק השיבו פקידי החוף בחדש העבר תשעים יהודים עניים שבאו לאמעריקא, וישובו באותו האניה שבאו בה מאייראפא. ("חבצלת", 25 בספטמבר 1891, עמ' 7)

בעמל רב ובהוצאות רבות למאד נבנה החוף בעיר הזאת אשר יוכל להתחרות את חופי הים היותר מצוינים, בו נבנה מגדל מאיר להולכי ים […]. ("חבצלת", 31 במאי 1895, עמ' 8)

מסלת ברזל ארוכה לערך 300 קילומטר עוברת בנאטאל ממקום חוף-האניות דורבאן (פארט-נאטאל) לאורך כל המדינה […]. ("הצפירה", 20 באוקטובר 1899, עמ' 2)

אנית המלחמה דאנעגאל, בהכנסה אל החוף נפגשה עם האניה מאלאגא היוצאת מן החוף ונזוקה, ותשב אל החוף. ("חבצלת", 17 בדצמבר 1909, עמ' 7)

חיל ים – צי מלחמתי; גם: צבא הים, ימיה.

הנני מאושר כי אוכל להקרא בשם אוהב צרפת, והנני שותה לחיי חיל ים צרפת, לחיי חיל היבשה שלה ולחיי כל צרפת כלה! ("המליץ", 16 באוקטובר 1893, עמ' 3)

חליל – צופר האניה (whistle); משרוקית רב מלחים (bos'n pipe)

רב החובל נתן אות וישמיע קול חליל וגם צוה להטות את מהלך האניה הצדה. ("הצפירה", 17 ביולי 1894, עמ' 2)

ותעמוד האניה על מקומה ותשמיע קול חליל מכה וקורא לעזרה עד אחרי הצהרים ואז באה אלינו אניה האמבורגית „וויעלאנד“ אשר הלכה לנויארק. ("הצפירה", 26 באוגוסט, 1888, עמ' 4)

ראש המלחים נתן פקודתו למשרתי האניה והחלילים השמיעו קולם לעומתו וכל איש ואיש מהר לבוא אל מקום משמרת חניך עבודתו באניה. ("הצפירה", 5 באפריל 1891, עמ' 1)

למען הרגיען במעט הוכרח הקפיטן להשמיע את קול החליל של המכונה לכה"פ בטון חרישי, פעם אחת בכל רבע שעה. ("הצפירה", 17 במאי 1916, עמ' 2)

חנוכת אניה – ראו גם: מחנכת.

גם המלך הומבערט והמלכה מרגריתא באו לבקר את הצי, וגם לחוג את חנוכת אנית המלחמה החדשה אשר עשתה איטליא […]. ("הצפירה", 10 ביולי 1891, עמ' 1)

חניך צבא הים – קדט

הנני דורש, כי יושם לב אל גודל ערך החנוך של חניכי צבא הים השטים במימי חו"ל, לחזק בלבם את האהבה לעבודת הים […]. ("הצפירה", 14 ביולי 1905, עמ' 3)

ט

טובע – צולל, אמודאי

הצרפתי דענארוזע המציא מכונה אשר בעזרתה יוכל הטובע לצלול במים מתחת ולהשאר שמה זמן רב. ("הלבנון", 27 באוקטובר 1875, עמ' 88)

י

ימיה – צי מלחמתי. גם: חיל ים, צבא הים.

ברלין. הגדילו את קצבת הימיה בסך ששים מליון מרק לבנין ספינות מלחמה ואניות שטות תחת פני המים. ("השקפה", 26 בנובמבר 1907, עמ' 1)

למעשה היתה הימיה (של תורקיה) לא יותר מקבוצה של תיבות עתיקות, הצפות על פני המים, – סמל בולט של אפסות כחותיה של ממלכתנו. ("הצבי", 23 בפברואר 1913, עמ' 2)

יתד – עוגן. גם עגון. ראו גם: תקע יתד, הסיר יתד, השליך יתד.

אז קמנו יחד, אלה בשיר ורננה ואלה בקללות נמרצות, לאחוז במיתרי האניה להסיר את היתד התקועה בקרקע הים. ("הצפירה", 13 במרץ 1862, עמ' 7)

היתד נפלה בחזקת היד אל קרקע הים, והננו לפני העיר סאנט־קראא. ("הצפירה", 13 במרץ 1862, עמ' 6)

בהגיעם אל חפי קאנסטאנטינאפלע, אלכסנדריא, אשר שמה תשליך האניה את יתד השקיעה לעמוד ולנוח ימי צבאה […]. ("חבצלת", 3 בפברואר 1871, עמ' 1)

כ

כח הדוחה – הדחק (displacement)

האניות המשוטטות תהיינה מעשה ברזל עשת וערומות בלי לבוש-מגן; כח הדוחה (וואססער-פערדראֶננונג) שלהן יעלה עד 4000 טאָננען, ולכל אחת מהנה תהיה מכונה בעלת כח 10,000 סוסים. ("הצפירה" 15 בנובמבר 1886, עמ' 3)

כיור קיטור, כיור – דוד קיטור. גם: קלחת קיטור, יורה, דוד קיטור.

בחוף וועליאשא, עיר קטנה על מבאות הים הפאסיפיק, הרחוקה כעשרים מיל מסאן-פראנציסקא, התפוצץ ביום ב' העבר כיור קטור על אחת האניות ועל האניה היו כשבעים איש בעת ההיא […]. ("המליץ", 30 במרץ 1888, עמ' 1)

כלי המראה צפונה – מצפן

כן יוכל לקחת עמו כלי המראה צפונה (קאמפאס) וגם עשישית מצורף לזה אשר יוכל לדלק בה ולכבות כפי רצונו וחפצו. ("הלבנון", 27 באוקטובר 1875, עמ' 88)

כלי מפץ – טורפדו. ראו גם: אניה נושאת כלי מפץ.

כלי מקלע – תותח. גם: כלי רעם, כלי תותח.

כלי עץ – חבית

ממחרת כאשר שקט הים מזעפו וסערה היתה לדממה, מצאו אותי נגוע ומעונה שוכב בין שני כלי עץ מלאים יין שרף. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862, עמ' 6)

כלי רעם – תותח

בהרעימנו מכלי הרעם אשר לנו אחד עשר פעמים, והוא גם הוא צוה לענות לנו על כל רעם ורעם. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)

כלי תותח – תותח. גם: כלי רעם

ובמקום קרוב אל המקום אשר עלינו בו אל היבשה, לקח מהם שתי אניות, ועל כל אחת מהנה היה 74 כלי תותח. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)

[…] וזה מקרוב ישתמשו בנייר כבוש גם לכלי התותח (קאנאנען), אשר בתוך החלל בפנים הוא רצוף בקנה של נייר […]. ("הצפירה", 6 במאי 1879, עמ' 7)

ל

מ

מבוא אניות – נמל. ראו גם: חוף, מבוא ים, מעמד אניות.

את מבוא האניות החליטו להשאיר חפשי כשהיה. ("היום", 26 בפברואר 1886, עמ' 3)

מבוא ים – נמל. גם: חוף, מבוא אניות.

[…] אחד משוטרי אנגליה שנשלחו למבואות-ים רבים בדבר הגנבה בבנק האנגלי. ("הצבי", 6 בינואר 1888, עמ' 7)

מגדל מאיר – מגדלור

בעמל רב ובהוצאות רבות למאד נבנה החוף בעיר הזאת אשר יוכל להתחרות את חופי הים היותר מצוינים, בו נבנה מגדל מאיר להולכי ים, גבהו שלשה וחמשים מעטטער, ובו מנורה עלעקטרית אשר תפץ אורה מרחק חמשה ועשרים פרסאות לכל עבר. ("חבצלת", 31 במאי 1895, עמ' 8)

אנשים עמדו על שפת הים ועל המגדל המאיר ויראו את האסון וישמעו את הקולות הנוראות ולא יכלו הציל. ("המצפה", 28 בפברואר 1907, עמ' 3)

מגדל מאיר צף על פני המים – אנית מגדלור. גם: אניה מאירה.

עכ"פ החשק לנוח בצל הדקלים עבר מעלינו, הסתפקנו רק בשום עין על המגדל המאיר, אשר אגב אורחא נאמר בזה, כי לא יצטיין בשום דבר מיוחד […]. ("הצפירה", 16 בנובמבר 1880, עמ' 6)

בקרתאגא התחולל לפני ימי מספר סער מתחולל ויעש שם שמות. אניות רבות אשר עמדו בחוף ירדו מצולה. המגדל המאיר נהרס כמעט עד היסוד בו. ("היום", 19 בנובמבר 1886)

קראנשטאדט, 28 אפריל. אתמול ערכו ויכוננו את המגדל המאיר הצף על פני המים. ("היום", 10 במאי 1897)

מהרסת טרפידים, מהרסת – משחתת (torpedo destroyer)

ושינגטון. – מר דניאלס הציע את התכנית שלהימיה לשנת 1914 בהוספת 2 דרידנוטים 8 מהרסות, ושתים תחת מימיות. ("מוריה", 7 בדצמבר 1913, עמ' 2)

שתי האניות הצולבות „חמידיה“ ו„מג'ידיה“ עזבו את הדרדנלים בלוית שש אניות מהרסות טרפידים. הצולבות תקפו את המהרסות היוניות שעמדו לפני טינידוס, אבל הכרחו לסגת אחר כך לאחור בהופיע מרחוק כל הצי היוני. ("מוריה", 3 בינואר 1913, עמ' 2)

מהרסת מפצים – משחתת (torpedo destroyer)

האניה „פֿאמע“ המהרסת מפצים, ובה מאה איש מן הפאָלק ההאָנגקאָנגי, הלכה שלשם אל חבל האדמה החדש […]. ("המליץ", 19 באפריל 1899, עמ' 4)

מהרסת פחים – משחתת (torpedo destroyer)

ממשלת אנגליה התירה סוף סוף לאניה מהרסת-הפחים, רוסית, להכנסת לבית תקון האניות. האניה תמשך על ידי אניות אחרות מפורט-סעיד לסועץ. ("הצפירה", 16 בפברואר 1904, עמ' 3)

מוקש – טורפדו. גם: מפץ, פח, פצצה תחת פני המים; ראו גם: אנית מוקש, אניה נושאת מוקשים, ספינת מוקשים, אניה נגד מוקשים, מוקש שט.

אבל פתאם הופיעה צוללת גרמנית ותשלח את מוקשיה באניה, שנפגעה ונתפוצצה כהרף עין. ("החרות", 28 במאי 1915, עמ' 2)

מוקש שט – מוקש צף. גם: מינה.

כשראתה האסקדרא היאפאנית שני מוקשים שטים אצל החוף עמדה על העוגן. ("הצפירה", 3 ביולי 1904, עמ' 3)

מזכיר מלכות במשמרת הים – שר הצי המלחמתי. גם: שר ימיה, מזכיר שלטון הים. ראו גם: וזרת הים, משמרת ים, שר ספינות.

מזכיר המלכות החדש במשמרת הים הציע לבנות ספינות חדשות […]. ("הצבי", 10 באוקטובר 1897,עמ' 1)

מזכיר שלטון הים – שר הצי המלחמתי. גם: שר ימיה, מזכיר מלכות במשמרת הים. ראו גם: וזרת הים, משמרת ים, שר ספינות.

וואשינגטון. – מזכיר שלטון הים הרברט הודיע, כי האדמיראל האמריקני סילפרידט הנמצא כעת במארסיל נצטוה לצאת לתוגרמה. ("המליץ", 17 בנובמבר 1895, עמ' 3)

מחבלת – משחתת. גם: אניה מחבלת.

[…] אח"כ הובאה תחת חסותן של מחבלות אמריקניות לבוסטון, ששם היא נמצאת עד היום ומחכה לקץ המלחמה. ("הצפירה", 17 במאי 1916, עמ' 2)

מחריב – משחתת. גם: אניה מחרבת, אניה מהרסת טרפידים, אניה נגד טרפידים, אניה נגד מוקשים, אניה קונטר-טורפידית, אנית מול-מפץ, מהרסת מפצים, מהרסת פחים, קונטר-טורפידיה.

בליל י"ג לחדש העבר הספינה נושאת המשחיתים, קוריו מרו, בלוית שתי מחלקות של מחריבים ואניות תרפיד, באה בנמל ארתור […]. ("השקפה", 6 במאי 1904, עמ' 3)

מחרשת הספינות – מספנה. גם: בית חרושת לבנין אניות, בית בנין הספינות, בית מבנה האניות, בית מלאכת האניות, בית מעשה האניות, מקום מבנה האניות, מקום חיזוק בדק האניות, .

לפי הידיעות שהגיעו לנו – מחרשת הספינות הרוסיות באודיסה בוערת באש. ספינת מלחמה רוסית פגעה שם בפצצה תחת-מים שהניחו הרוסים בעצמם ונטבעה. ("האור", 20 באוגוסט 1914, עמ' 2)

מיטשמאן – מידשיפמן (midshipman, פרח קצינים)

והנה אנכי באתי אליכם למען ראות אתכם ולמען הגיד לכם, שהנני נותן על שכמכם משרות מיטשמאנים (פקידים) […]. ("הצפירה", 12 בפברואר 1904, עמ' 2)

מיניסטר שעל אניות המלחמה – שר הצי; גם: שר-ימיה, מזכיר מלכות במשמרת הים. ראו גם: וזרת הים, משמרת ים.

[…] והמיניסטר שעל אניות המלחמה מהר להודיע את האסון אשר קרה לאניות אשכנז בבית הפארלאמנענט […]. ("הצפירה", 10 ביוני 1878, עמ' 7)

מיתרי האניה – חבלים

אז קמנו יחד, אלה בשיר ורננה ואלה בקללות נמרצות, לאחוז במיתרי האניה להסיר את היתד התקועה בקרקע הים. ("הצפירה", 13 במרץ 1862, עמ' 7)

מכסה האניה, מכסה – סיפון. גם: צפוי האניה.

מהרה אדוני קומה ולך! כי רעם וברק ירדו משמים ארץ, הציתו אש במכסה האניה, עוד מעט וכולנו נהיה לברות למאכולת אש. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862, עמ' 6)

המלך ישן הלילה הזה במנוחה שלמה. מצבו הולך וטוב משעה לשעה. רוב שעות היום הוא יושב על מכסה האניה. ("הצפירה", 21 ביולי 1902, עמ' 4)

כנודד יחשב כל נוסע על מכסה האניה (צווישענדעק). באניות רבות אין הפרשה חמורה בין יושבי המחלקה II ובין יושבי המכסה. ("מחזיקי הדת", 26 בינואר 1906, עמ' 2)

מלאכת המשוט – ספנות. ראו גם: עבודת הים.

מלאכת המשוט הוסיפה חיל הרחיבה גבולה על ידי אנשים תוכנים. ("הצפירה", 8 במאי 1862, עמ' 6)

מלחמת החוטפים – פריבטירינג (privateering)

ומלחמת החוטפים גם היא נמשכת והולכת. אניות אמריקא הצובאות על איי הפֿיליפינים תפשו אנית סוחר ספרדית. […] האניה היתה טעונה פחמים. ("הצפירה", 4 במאי 1898, עמ' 2)

מלחמת ים – קרב ימי. ראו גם: תגרת ים.

מלחמת הים הראשונה אצל איי הפיליפינים, אשר אליה נכספה גם כלתה נפש הספרדים, קמה גם נהיתה. ("הצפירה", 4 במאי 1898, עמ' 2)

ממלכות אדירי הים – מעצמות ימיות

בעת החדשה השתדלה ממלכת בריטאניה לבוא בקשר ברית עם ממלכות אדירי הים למען כולם כאחד יהיה בעצה ובמעשה לשום פעם אחת קץ למסחר העבדים. ("הלבנון", 22 בספטמבר 1875, עמ' 5)

מסע על פני הים – הפלגה

בלכתי למסעי על פני הים כארבע שנים לכל אשר הוליכני הרוח, שבעה לה נפשי ממחלה הזאת. ("הצפירה", 26 בפברואר 1862, עמ' 6)

 מעוזי האניה – עוגנים

כאשר כלינו מלאכתנו להחזיק מעוזי האניה, לעשותה בטוחה נגד כל רעש וסער, התרנו לבא אל היבשה. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)

מעלות האניה – כבש האניה (gangway)

הקיסר וילהעלם קדם את פני האורח הנעלה במעלות האניה „האָהענצאללערן“. ("הצפירה", 9 ביוני 1892, עמ' 1)

מעמד אניות – מעגן, עגינה, נמל. ראו גם: חוף, מבוא אניות, מבוא ים.

ווענעציא. אתמול מת במחלת החלי-רע אחד הפועלים העובדים פה במקום מעמד האניות על החוף. ("היום", 12 במרץ 1886, עמ' 3)

באלפור הודיע, כי הממשלה החליטה ליסד על מארגארעט-האָפ אשר לצפונה של פירט-אף-פארט תחנות למעמד אניות. ("המליץ", 8 במרץ 1903, עמ' 3)

אחינו הבאים מרוסיא יספרו לנו כי הממשלה באדעססא אסרה על תושבי העיר ההיא להאסף בהמון רב על שפת הים בעת תפליג האניה בלב ים עם האורחים ההולכים לפלשתינא והלואי שעשו כן אחינו ביפו לבלתי האסף יחדיו במקום מעמד האניות בעת שתבא האניה הרוססית עם האורחים מרוסיא, למען לא ימשכו עליהם עיני ההמון בראותם כי היהודים מתאספים בכל שבוע לקבל פני אחיהם הבאים מחדש. ("חבצלת", 17 ביולי 1891, עמ' 5)

מעמסה – נֶטֶל (ballast)

[…] בעלי האניות ימלאו בגחלים את תחתית האניה למעמסה (באללאסט), הנחוצה להעמיק מהלכה, ובאין גחלים ימלאו את תחתית האניה במים. ("היום", 10 בדצמבר 1886, עמ' 1)

מעשנה – ארובה

הועד המקבץ נדבות להצי העותמני קנה מבית-חרשת לבנין-אניות באמריקה אני מלחמה חדשה בשלש מעשנות. ("החרות", 28 בדצמבר 1910, עמ' 2)

מפץ – טורפדו. גם: כלי מפץ. (בשימוש כללי גם כלי נשק, רובה)

מקום אוסף האניות – נמל

כחצי שעה אחרי שעה הרביעית ירדנו ממרכבתנו אל מלון Hotel de quatre nations והתענגנו למצוא חדרים גבוהים, שדרך החלונות נוכל להביט על מקום אוסף האניות בית המאור ולכל האניות הבאות והיוצאות פה. ("המגיד", 25 בדצמבר 1878, עמ' 6)

מקום מבנה האניות – מספנה. גם: בית חרושת לבנין אניות, בית בנין הספינות, מחרשת הספינות, בית מבנה האניות.

[…] כלי משחית כאלה עם חומר דינאמיט ונפט נמצאו גם במקום מבנה האניות (ווערפֿט) אשר בליווערפאל בקרבת אירלאנד […]. ("הצפירה", 11 בינואר 1881, עמ' 2)

תמיד היה יסוד להסכמת הממלכות ביניהן, אשר על פיה נתנו לאניות המלחמה האנגליות להשתמש לתקון בדקי האניות במקומות מבנה האניו היאפאנים. ("המליץ", 5 במאי 1905, עמ' 2)

מקום חיזוק בדק האניות – מספנה. גם: בית בנין הספינות, בית חרושת לבנין אניות, בית מבנה האניות, בית מלאכת האניות, בית מעשה האניות, מחרשת הספינות, מקום מבנה האניות.

[…] והם מתפארים כי על ידי מקום חיזוק בדק האניות במארסייל יוכלו להביא בדק בממשלת העם. ("המליץ", 28 במאי 1893, עמ' 1)

מרוץ – ראו: אנית מרוץ.

משא האניה – מטען

[…] סוחר האניה איש ענגליי, אשר חפץ להציל מן משא האניה באשר יוכל, שכר לו אנשים הצוללים במים (טויכֿער) להעלות המרכולת מתוך האניה ככל אשר תמצא ידם […]. ("הצפירה, 1 באוגוסט 1877, עמ' 6)

משוט – סנפיר (fin, של צוללת)

„דבר-מה נתקלקל! הסירה אינה יכולה להניע את משוטי-העומק. ("הצפירה", 25 ביוני 1916, עמ' 1)

משוטט, משוטטת – סיירת; ראו: אניה משוטטת.

בחבורת ספינות המלחמה שבאה לאי סחלין היו שתי ספינות מערכה, שבע משוטטים, שלש אניות מקלעים, ששה ושלשים תרפידים, וספינות הובלה שהעלו על היבשה פרקה אחת של חיל. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 1)

אנית המרוץ הגרמנית „כורמורן“ ואתה שתי משוטטות נטבעו על ידי היפנים במפרץ קיאו-צ'או. ("האור", 14 באוקטובר 1914, עמ' 4)

משך – גרר. ראו גם: אניה מושכת.

ממשלת אנגליה התירה סוף סוף לאניה מהרסת-הפחים, רוסית, להכנסת לבית תקון האניות. האניה תמשך על ידי אניות אחרות מפורט-סעיד לסועץ. ("הצפירה", 16 בפברואר 1904, עמ' 3)

משמר – קרנטינה (quarantena, הסגר רפואי בנמל)

האורחים הבאים שמה יניחו במשמר (קאראנטענא) ארבעים יום בטרם יבואו העירה. ("הצפירה", 13 במרץ 1862)

משמרת הים – מיניסטריון הצי המלחמתי. ראו גם: וזרת הים, מזכיר מלכות במשמרת הים, מזכיר שלטון הים.

נ

נגיד הספינות – מפקד צי, מפקד שייטת, מפקד ימי גבוה

תוקיו. ביום ה' גלה נגיד הספינות תוגו את צי רוסיה […].

נתברר הדבר כי בקושי גדול מנעו את נגיד הספינות האנגליות שעמדו לפני אוסתנד מלירות על עיר זו.

בהזמן נתפרסמה שיחה של סופרו של העתון הרוסי נוב' ורומי' ונגיד הספינות סקרידלוב, לאמור: ("השקפה", 21 ביולי 1905)

נטבע – טבע

[…] החובלים הנותרים וכל הנוסעים (יותר ממאה נפשות) נטבעו. ("חבצלת", 2 באוקטובר 1891, עמ' 7)

שמות שתי הספינות הגדולות שנטבעו: קיזגטה מרו וינסן מרו. ("הצבי", 19 בדצמבר 1909, עמ' 4)

נטישה – השקה

אחרי נטישת אנית המגן נערכה ארוחת הבקר בפני הדר כבוד הקיסר והקסרית יר"ה […]. ("הצפירה", 4 ביוני 1889, עמ' 1)

נטש המימה – השיק

אתמול החלו בבית מלאכת האדמיראליציא החדשה לבנות את אנית הנחושה "Gaugent" ואת אנית כלי התותח, אנית מגן למחצה „גראָזיאשטשי“, ועל אי גאלערנאיא נטשו המימה את אנית המגן הגדולה „הקיסר ניקולאי הראשון“. ("הצפירה", 4 ביוני 1889, עמ' 1)

נמל – ראו גם: חוף, מבוא ים.

ובין כה וכה הגיעה להנמל ביום ה' העבר אנית הקטור „סאנלארענט“, שבאה מהאווער (צרפת) לנויאָרק […]. ("המליץ", 15 בספטמבר 1884, עמ' 2)

נס – מפרש. ראו גם: אנית נס.

אחרי אשר הכינו את הנצרך לעוברי ארחות ימים על הדרך, ניתן אות לפרוש נס האניה. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862, עמ' 6)

וקול ברעש נשמע "פתחו חרצובות הנס"! ("הצפירה", 13 במרץ 1862, עמ' 7)

נפגש – התנגש. גם: התנגף.

אנית המלחמה דאנעגאל, בהכנסה אל החוף נפגשה עם האניה מאלאגא היוצאת מן החוף ונזוקה, ותשב אל החוף. ("חבצלת", 17 בדצמבר 1909, עמ' 7)

נשבר – נטרף. ראו גם: שבר אניה.

מקוקסהאפֿען באו הנה שלשה מלחים פליטי האניה הנארוועגית „טעקלא“ אשר נשברה בלב ים והמה שטו בים על שברי האניה שני שבועות תמימים. ("הצפירה", 5 בפברואר 1893, עמ' 1)

בשבוע הזה היו בעירנו גשמים מרובים וסער גדול התחולל בים ששה ימים רצופים עד כי נשברו שתי אניות-רוח גדולות, ואחת מהן טבעה בלב ים והיו עליה י"ג נפשות […]. ("הצפירה", 24 בפברואר 1893, עמ' 2)

נשקע – טבע

תוגו הודיע, כי ספינה רוסית של משמר, דומה לאנית תרפיד, וכמו"כ אניה מחרבת רוסית נשקעו בליל יום ג' העבר במבוא נמל ארתור. ("השקפה", 5 ביולי 1904, עמ' 8)

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת