הכתבות והידיעות העיתונאיות

 1. טקס חציית קו המשווה / 1862800px-Passage_de_l'équateur
 2. עגלות קיטור מתחת למים / 1897
 3. סופה המר של אנית הקיטור „לאָנדאָן“ / 1866
 4. התנין הגדול אשר בים הגדול / 1860
 5. הצולל / 1874
 6. הדאָק הגדול אשר לממשלת ארצות אשכנז / 1875
 7. ציד הפנינים על האי ציילאָן / 1862
 8. אנית קיטור הגדולה מכל הנודעות עד כה / 1857
 9. ענינים מפליאים: צידת הספוגים / 1865
 10. שודדי הים בלאבראדאָר / 1878
 11. החוטפים / 1898
 12. 800px-Egyptian_and_Turkish_Fleet_at_Alexandria._(1841)_-_TIMEAאבני נגף לאניות אצל אלכסנדריא / 1863
 13. האניה הרוסית "ציכאצ'וב" טובעת על חוף יפו / 1891
 14. המקרה הנורא אשר קרה לאניה „גאָלדן גייט“ / 1862
 15. משפט אוכלי אדם באניה „מיגנאָנעט“ / 1884
 16. אסון האניה הרוסית "צ'יכאצ'וב" ביפו / 1891
 17. מלחמת האדון בערניע עם הדג הלויתן / 1868
 18. שודדי ים על האי סמותראקה / 1887
 19. כלי הנשק „טארפעדא“ / 1877
 20. בגד השחיה שהמציא החכם בויטאָן / 1875UriahPhillipsLevy
 21. „הנסיך פאָטעמקין“ ו„רוסלקא“ התנגשו זו בזו /1901
 22. המאור לממשלת בלילה / 1878
 23. איך נמלט הפרינץ וועלס משודדי ים / 1888
 24. הקרב בין „מעררימאק“ ו„מאָניטאָר“ / 1862
 25. אוצרות תהום: פנינים / 1880
 26. תגרת האניות אצל הסולינא / 27 ביוני 1877
 27. הצלה בדרך נס / 1888
 28. האסון אשר קרה לאנית הקיטור „פאסיפיק“ / 1876
 29. עובר ארחות ימים / 1877
 30. פרטי אסון שבר האניה „דרימונד קאסטל“ / 1896
 31. מלחמת הצי הרוסי בצ'רקסים / 1860
 32. טאָרפעדאָים במעמקי הדנובה / 15 ביוני 1877
 33. כלי המפץ "העללענמאשינע" / 1865
 34. השקת אנית המגן "הקיסר ניקולאי הראשון" / 1889
 35. צי השאך הפרסי / 1889
 36. תולדות המינים הטבעיים: מרגליות / 1788
 37. סער גדול בים יפו / 1893
 38. דרייפוס האמריקני בראשית המאה / 1899Sea-sickness_-_published_by_G.S._Tregear,_96_Cheapside
 39. ממערכות המלחמה בדנובה / 23 במאי 1877
 40. נמל אלכסנדריה / 1877
 41. אחרית "פוטומקין" / 1905
 42. ממערכות המלחמה / 3 במרץ 1904
 43. האסון האיום שארע לאניה "נארטהפלעט" / 1873
 44. מעשה שקרה לאשה מבנות היהודים בנמל יפו / 1873
 45. שיחה עם אנשי „פוטומקין“ / 1905
 46. המחרפים נפשם למות למען באקשיש / 1863
 47. על דבר הכנעת „פוטומקין“ / 1905
 48. מסתרי ים אוקינוס ("מרי סלסט") / 1873
 49. מקרה נורא ואיום שקרה בבוספורוס / 1874
 50. אנית הקיטור בין פינסק ובין קיעֶוו / 1866
 51. תנין הים / 1877
 52. לויתן חי בנויארק / 1876
 53. המאורעות באנית-השריון „הנסיך פוטיומקין“ / 1905
 54. אחרית "פאטומקין" ומאורעותיו / 1905
 55. הטבעת אנית סוחר אנגלית / 1905413px-Currier_and_Ives_Sailor_departure_Black-eyed_Susan
 56. נסיעה סביב כדור הארץ / 1862
 57. הרעשת אלכסנדריה מן הים / 1882
 58. האניה הגדולה "לויתן" / 1857
 59. אנית החבל הטעלעגראפי "גרייט איסטערן" / 1865
 60. אסון נורא על פני הים השחור / 1894
 61. אסון באניה הגדולה הנודעת בשם "לויתן" / 1859
 62. אניות מאירות / 1872
 63. האניה המאירה לעוברי ים / 1886
 64. פרדיננד נסיך בולגריה / 1887
 65. מכונה בעזרתה יוכל הטובע לצלול במים / 1875
 66. אניה בלב ים / 1895
 67. אוצרות בנבכי ים / 1870
 68. „מלטה ואר“! / 1913
 69. המעשה בהספינה הרוסית פוטומקין / 1905
 70. ע"ד טביעת האניה „גייזער“ / 1888
 71. אניות המסחר שנתפשו על ידי היפונים / 1904
 72. תקרית אנית הקיטור האנגלית "טְרֶנְט" / 1861
 73. אניה ספרדית נשרפה בלב ים / 1913
 74. הנחת חבל טעלעגראף בתהום הים הגדול / 1858 412px-'The_Archipelago_on_Fire'_by_Léon_Benett_16
 75. אשת המלח / 1858
 76. אסון האניה הגדולה „ווילהעלמסבורג“ / 1864
 77. המלחמה בין טבע האדם הגופני לכוחות נפשו המוסרים / 1874
 78. השמרו מבוא אל האניה „ווירגיניא“ / 1891
 79. שודדי הים בכינא / 1891
 80. חנוכת צי איטאלקי / 1891
 81. אניות אורבות או חיל נדבה בים / 1878
 82. אבדן אנית המגן האמריקאנית „מאֶין“ / 1898
 83. שודדי ים בארץ כינא / 1874
 84. אנית הקטור הראשונה ההולכת ישר לאויסטראליען / 1874
 85. „בגד הנטבעים“ שהמציא קאפיטאן בויטאָן / 1875
 86. פקודת הרוממות / 12 בפברואר 1904
 87. נהמת הכפיר הבריטאני באלכסנדריא / 1882
 88. משברי הרוח / 1877
 89. סער גדול ונורא על הים / 1859Bundesarchiv_DVM_10_Bild-23-61-17,_Untergang_der_-Lusitania-
 90. אניות טעונות גחלים / 1886
 91. האניה נכתתה ונשברה לשניים / 1873
 92. אוצרות על קרקע הים / 1878
 93. מלחמת הים הראשונה אצל איי הפיליפינים / 4 במאי 1898
 94. האסון הנורא על הטהעמס / 1878
 95. מכונה להצלת חיי הטובעים במשברי ים / 1869
 96. מאכולת אש על פני המים / 1888
 97. מפת הספנים – 1887
 98. אנית התהום / 1872
 99. האסון אשר קרה לרב החובל היהודי / 1891Titanic_paperboy_crop
 100. אנית קיטור המיוחדה להובלת נפט / 1886
 101. בעגלה ולא בזמן קריב / 1900
 102. הקטסטרופה בלב ים (וולטורנו) / 1913
 103. הורדת הדגל מאנית השריון „צעסארעוויטש“ / 1904
 104. תרפידים / 1904
 105. פגישת הקיסרים בנמל קיל / 1892
 106. משפט מיוחד במינו / 1904
 107. אנית מפץ השטה מתחת למים / 1897
 108. מסע יורש העצר יר"ה / 1891
 109. מלחמת הים אצל חוף שערבורג / 1864
 110. האסון הנורא שקרה לאניה "איבנינג סטאר" / 1866
 111. הד הקטסטרופה ליד חופי קנדה / 1914
 112. אסון אנית הקיטור „עסטערבאטטע“ / 1874
 113. סיפור מרב-מלחים זקן / 1888
 114. מכונות צלילה / 1876
 115. המצאה חדשה: רעזאָנאפֿאָן / 1889
 116. תקון אניות המגן / 14 בפברואר 1904440px-Admiral_Dewey_painting_NH_84510-KN
 117. נמל יפו / 1881
 118. אהבת אחים / 1885
 119. לץ היין / 1888
 120. ע"ד האסון של האניה „לוזיטניה“ / 1915
 121. המסע באניות חברת האמבורג-אמריקה / 1905
 122. האסון שארע בהשקת האניה "אלביון" / 1898
 123. אסון ה„טיטניק“ / 1912
 124. חג התחלת בנין האניה "שטנדרט" / 1893
 125. אסון אנית הנחושה "גראָסר קורפירסט" / 1878
 126. מסע בים בתור תרופה / 1900
 127. עיר גדולה בעומק המים / 1877
 128. מיפו לפארט סעיד / 1905
 129. התת-מימית במצוקותיה / 1916
 130. אסון אנית הקיטור "ויקסבורג" / 1875
 131. השקפה על תוצאות הטעכניק / 1886
 132. דבר הראוי להכתב בספר / 1878
 133. מקרה איום שקרה ביפו / 1873
 134. אסון נורא קרה על חוף עירנו / 1892
 135. האסקדרא הוולאדיבוסטוקית / 2 במאי 1904Wilhelm_II_auf_SMY_Hohenzollern
 136. החרפה אשר נעשתה לאנית בריטניא / 1861
 137. הנסיעה האחרונה של ה"קרונפרינצסה צעציליא" / 1916
 138. אנית הקיטור "פידעליא" נשברה ונטבעה בים / 1886
 139. אניה קטנה מקויטשוק מלא ברוח / 1867
 140. סופה המר של אנית הקיטור ל'אוֹנֵיז / 1857
 141. המעשים האחרונים ליד פורט-ארטור / 8 במאי 1904
 142. ממערכות המלחמה בדנובה / 6 ביוני 1877
 143. שבר גדול בלב ים / 1895
 144. ביקור מלכת בריטניא בשערבורג / 1858Winston_Churchill_verl_sst_das_Geb_ude_der_Admiralt_t_(1912)
 145. על אשדות מנילא / 15 במאי 1898
 146. מאכל כשר באניה רוסית / 1911
 147. שביתת המלחים / 1911
 148. רצח מחריד בים האטלאנטי / 1875
 149. אבדן אנית המגן "רוסאלקא" / 1893
 150. תודה והלל למנהיג האניה / 1897
 151. שריפה באנית הפאָסט "פאטריא" / 1899
 152. גי החזיון בפורט-ארטור / 6 במאי 1904
 153. הצלה על אי שומם / 1875
 154. ממערכות המלחמה בדנובה / 16 במאי 1877
 155. הצלת הטובעים / 1895
 156. אסון האניה "קאדיז" / 1875
 157. צי המתנדבים / 1886
 158. היהודים וצי-המתנדבים / 1912
 159. הלאנקווערע / 1878
 160. אסון האניה "שילר" / 1875
 161. אניה תחת-מימית רוסית ברחה מאיטליה / 1914
 162. אבדן אניה טרנספורטית של מוקשי-נפץ / 1904
 163. אשכנז בים / 1899
 164. תלאותיו של דיג טורקמני / 1887
 165. אסון אנית המסע "שיקאגו" / 1899
 166. ציי הממלכות / 1898
 167. צי המלחמה האמריקני / 1917
 168. המלחמה בסאנט-יאגה / 5 ביוני 18981024px-Gromoboy1903-1904Vladivostok
 169. הלייטנאנט-קאמאנדאנט מאֶריקס העברי / 28 ביוני 1898
 170. תגברת ההזדיינות באנגליה / 1904
 171. בטחון הנוסעים באניות / 1903
 172. הנצחון האנגלי הראשון בים / 1914
 173. תופשי משוט יהודים ברוסיא הלבנה / 1893
 174. יציאת הצי התורקי מהנמל / 1909
 175. מות גיבורים בעד המולדת / 1912
 176. הצי העותומני והיהודים / 1911
 177. נאום צ'רצ'יל על עניני הצי האנגלי / 1912
 178. קאפיטאן לעווי / 1861
 179. קורות היוצאים לבראזיליא / 1891584px-Retvizan&Pallada1902
 180. טבוע במים שאין להם סוף / 1890
 181. צדקה וחסד עם אלמנה מבנות ישראל / 1891
 182. הצי החינאי / 1911
 183. האסון של התנגשות האניות / 1910
 184. מסתרי אניה אחת / 1886
 185. מחאת ה"בחריים" / 1908
 186. טסושימא: פרטי המלחמה שעל הים / 4 ביוני 1905
 187. צלילת אניה תחתית אנגלית / 1912
 188. הצי העותמני בביירות / 1911
 189. מלחמת הים / 1916
 190. הורדת האניה החדשה "אצאקאוו" / 1902
 191. מלחמת הציים בים / 4 ביוני 1916
 192. ממשלת בריטאניה ומסחר העבדים / 1875
 193. הדרדנלים ומגינם / 1891
 194. אניות מיוחדות למכתבי עתים / 1905
 195. מצביאי הנלחמים בטסושימא / 1 ביוני 1905SO_Makarov_01
 196. האסונות המבהילים בטסושימא / 1 ביוני 1905
 197. הצלה נפלאה / 1888
 198. אניות מסע למהגרים מא"י / 1910
 199. הטורפידין / 1904
 200. על הים השחור / 10 בינואר 1915
 201. המרידה בין האניות הרוסיות / 1905
 202. אניות חדשות באנגליא / 1901
 203. כוחה של אנגליה / 8 בספטמבר 1914
 204. אניה גדולה מארצות הברית בנמל יפו / 1909
 205. סירות מתחת למים / 1904
 206. יציאת האסקדרה הפורט-ארטורית / 4 ביולי 1904
 207. עולי רגל מושלמים בנמל יפו / 1909
 208. מקרה מדאיב נפש אשר קרה על הים / 1875
 209. בדבר נושאת הפחים "יעניסיי" / 17 בפברואר 1904
 210. ע"ד הטבעת אניות המשא היאפניות / 23 ביוני 1904
 211. האניה הנפלאה "פופוב" / 1875
 212. אנית קיטור פגעה בתנין גדול / 1875
 213. שיחה עם קונטר-אדמירל רוז'סטבנסקי / 19 באפריל 1904800px-ImperatorNikolaiI1905
 214. מעשה תמוה של שוד על ספינה רוסית / 1906
 215. אסון האניה "גנרל סלוקום" / 1904
 216. אסון אנית הקיטור "סט. רפאל" / 1901
 217. הודעת מפקד אנית המוקשים "גראזני" / 24 ביולי 1905
 218. הד הקטסטרופה של ה"טובאנטיה" / 1916
 219. מסע ארץ הקדם / 1878
 220. שבר אניה בלב ים / 1887
 221. האניה השולטנית "ארטורול" / 1909
 222. מעשה נבלה בים / 1899
 223. הטבע והשכל / 1888
 224. אבן נגף בים / 1888
 225. השקת אנית מגן החוף "סניאבין" / 1894
 226. שאלת הצוללות ותפקידן בעתיד הקרוב / 1916BarbarosHayreddin-class1910s
 227. אנית המגדל החדשה "קראָנפרינץ רודאלף" / 1887
 228. אנית המרוץ הטורקית "האמידיה" / 1913
 229. מכונת הגלגל הקיטורי באניות / 1909
 230. אנית מגן שקעה לקרקע הנמל / 1902
 231. כלי משחית / 1877
 232. האסון הנורא אשר קרה את אנית הקיטור "וויערא" / 1886
 233. כבישת אנית המסחר הספרדית "בואינאווינטורא" / 1898
 234. האסון באנית המגן "סיסוי וליקי" / 1897
 235. אבדות הצי האנגלי / 17 באפריל 1916
 236. נמל יפו / 1898
 237. על דבר מות האדמירל מאקאראוו / 17 באפריל 1904Titanic-lifeboat
 238. הפגע בין רוסיא ואנגליא בים הצפוני / 30 באוקטובר 1904
 239. אסון האניה אצל ויניציה / 1914
 240. אסון ספינת הטיולים "פרימוס" / 1902
 241. דמות המלחמה על הים / 1905
 242. תת-מימיות בלי פריסקופים / 1916
 243. אסון בים ("אמפרס אוף אירלנד") / 1914
 244. האסקדרא הבאלטית / 13 באוקטובר 1904
 245. הצלה במקום מושב פראים / 1864
 246. בכיה לדורות / 1912
 247. הבארון עדמונד רוטשילד ביפו / 1899Burdick 201, N29.49
 248. מקרה אסון שקרה לאנית-המרוץ "באגאטיר" / 26 ביוני 1904
 249. על פני הים / 19 במאי 1905
 250. עמוד מים / 1862
 251. הבארון רוטשילד ואניתו בפטרבורג / 1896
 252. אלברט באלין וחברת האניות האמבורג-אמריקה / 1914
 253. הוד מלכותו השלטן בסלוניקו / 1911
 254. המהפכה במארוקו / 1903
 255. מאור החשמל מתחת למים / 1888
 256. ספר ברית המסחר וחבור הדרכים / 1894
 257. הבארון נתנאל רוטשילד בפטרבורג / 1898
 258. על הים / 23 ביוני 1904
 259. רוח סועה על הים השחור / 1889
 260. הקאפיטאן שנשתגע / 1874
 261. מרד המלחים בספינה "לֶנִי" / 1875
 262. אנית האובליסק "קליאופטרה" / 1877
 263. ציי הרוסים והיאפאנים לפני טסושימא ואחריה / 1 ביוני 1905
 264. מטמון במצולות ים / 1886
 265. אסון האניה "קוספטריק" / 1875
 266. תרופה למחלת הים / 1886405px-Mecidiye1915Odesa
 267. על חזית איטליה / 1 ביוני 1915
 268. סירת דוגה הולכת בלי מנהיג / 1895
 269. תחבולה למחלת הים / 1902
 270. אגודה נגד מחלת הים / 1901
 271. פעולת מחלת הים על בעלי חיים שונים / 1903
 272. המכונה לשחות במים רבים / 1875
 273. פנקס יומי של נודד / 1904
 274. המלח שניצל משיני תנין הים / 1891
 275. פרטי השבי של רוז'סטבנסקי / 6 ביוני 1905
 276. אנית הדואר המלכותי "קלטיק" / 1902
 277. אובדן אנית המרוץ "מג'ידיה" / 13 באפריל 1915
 278. אנית הקטור הבריטית "אינדיאה" נטבעה בים / 1899
 279. גבורת הלייטננט סקרידלוב / 27 ביוני 1877
 280. אנית האיל / 1877
 281. מפלאות הצוללות / 22 בפברואר 1917
 282. הקרב בין אניות הנגב לאניות הצפון / 1862
 283. אלה הן הנשים האנגליות / 1897
 284. אסון אנית הקיטור "אוסטריה" / 1858
 285. הצוללת העותמנית "מסתג'יב" / 22 בנובמבר 1915
 286. "מינות" ו"קונטר-מינות" בפורט-ארטור / 26 ביוני 1904Prinz_Heinrich_Theodore_Roosevelt
 287. ערך התלגרף בלי חוטי הברזל / 5 בספטמבר 1904
 288. הצוללת המסחרית "דויטשלנד" / 1916
 289. אסון אנית הקיטור "יאפאן" / 1875
 290. הפרינץ היינריך באמריקה / 1902
 291. רובינזון קרוזה בדורנו / 1910
 292. מפלת הצי הרוסי בטסושימא / 2 ביוני 1905
 293. נוסעים סמויים מבני עמנו / 1914
 294. שוד בלב ים / 1907
 295. מרד הקולים באניה "נפוליאון קאמררה" / 1874
 296. הצוללת U-9 בים הצפוני / 14 בנובמבר 1915
 297. ביקור הנסיכים הגדולים בפורט סעיד / 1888
 298. באיזו אניה טוב יותר לנסוע / 1894
 299. אסון הפלוקה ביפו / 1892
 300. נכלי רצח בים / 1880
 301. מאבד עצמו לדעת בקרקע הים / 1887
 302. מאורע מוזר ומפליא ביאקובשטאדט / 1905Шутов_Иван_Никифорович
 303. אל ראשי חברת הללאיד הנכבדה בטריעסט / 1871
 304. מנעלים ללכת במו על פני המים / 1865
 305. המזיקים המשוטטים / 1904
 306. נמל יפו / 1889
 307. פרשת אנית הקיטור האנגלית „אֶפּעם“ / 1916
 308. למקרה האסון באניה „בולטורנה“ / 1913
 309. המיניסטריון דרדנוט / 1911
 310. פליטי אניה סוערה / 1863
 311. הררי קרח / 1877
 312. נמל יפו / 1899
 313. קבלת פני הספנים הגבורים / אפריל 1904
 314. לאן הולכים כספי העם /1907
 315. באנית הנודדים למכה ומדינה / 1904
 316. מכתבי מסע לאמריקה / 1886
 317. לייטנאנט על אנית מלחמה ויהודי! / 1872
 318. הצלה בלב ים / 1872
 319. תופשי המשוט הערביים בחוף יפו / 1873
 320. פריצי חיות על מכסה האניה / 1874Happynewyearcard
 321. תחבולות תופשי המשוט באיי המארשאללים / 1887
 322. אניות ההולכות מתחת למים / 1914
 323. דיגת הפנינים בארץ-ישראל / 1913
 324. טביעת אנית המגן "ויקטוריה" / 1893
 325. אוצר על קרקע הים / 1911
 326. אנית מלחמה על שרטון בחוף יפו / 1891
 327. בין החיים ובין המות / 1908
 328. אניה של בני עמנו בים המלח / 1906
 329. תחרות אניות בחוף חיפה / 1893
 330. חוף יפו וחוף חיפה / 1913
 331. אנית תורן נסחפה מחוף טריעסט ונעלמה / 1875
 332. מסע כבוד הדר מלכותם לאשכנז / 1901
 333. המסע על הים לנוי-יאָרק / 1869
 334. הבארון עדמונד די רוטשילד בחיפה / 1893
 335. הים פשוט השתגע / 1912
 336. אנית נושאת אבקת שריפה בעתלית / 1888
 337. פרנץ יוזף, קיסר עסטרייך, בנמל יפו / 1869
 338. ביקור הצי הרוסי בטולון / 1893
 339. אסון בנמל ביירוט / 1871
 340. אניה התפוצצה לרסיסים בלאנדאן / 1874
 341. אסון אנית הקיטור העזיזית טריביזונדה / 1875
 342. אנית מלחמה תוגרמית טבעה בחופי יאפאן / 1890
 343. אנית הקיטור אשר על ים המלח / 1909
 344. בני עמנו הנוסעים באניות של מקנה / 1891
 345. מעולם הספירות / 1901
 346. שתים עשרה נפשות גורשו מחוף יפו אל לב ים / 1886
 347. האסון אשר קרה את אנית הקיטור "ווסטפילד" / 1871
 348. המשא  ומתן בארץ ישראל / 1902
 349. סבלות בני ישראל ההולכים באניות / 1872
 350. ביקור ראשי עדת ישראל באנית האדמיראל / 1907
 351. אסון האניה "ראפידאן" / 1899
 352. אנית הקטור "אלכסנדר III" שקעה בקרקע / 1901
 353. אסירי מלכות ברחו מהאניה "תמר" / 1885

– – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

מודעות פרסומת